Beslenme ve Diyetetik öğretim elemanlarının makalelerinin bulunduğu “Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi 2018 - Cilt 4 Sayı 1” Prof.Dr. Filiz Açkurt editörlüğünde 10.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
Eklenme Tarihi : 23.01.2018

http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/beslenme-ve-diyetetik-ozel-dergisi/2149-6013/tr-index.html