20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü, 4. Uluslararası ve 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi'nde ''Kadınların Doğum Sonrası Dönemde Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma İstekliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi'' konulu çalışması sözel bildiride Birincilik Ödülü alındı.
Eklenme Tarihi : 05.05.2017

20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Merve Alat, Gamze Doğan, Merve Demir, Sümeyye Arat, Rukiye Yümnü, Busra Şengül, Busra Hancı, Tuğçe Yüksel, Seda Bozacı, Mehtap Çayıroğlu  ebelik bölümü öğretim üyesi  Yrd. Doç. Dr.  Leman Kutlu  ile  4. Uluslararası ve 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresine katıldı. Kongrede 6  sözel bildiri ve bir  poster bildiri sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Leman Kutlu'nun danışmanlığında Ebelik Bölümü 4. sınıf Öğrencilerimizden Sümeyye Arat, Gamze Doğan, Gamze Kerem ve Merve Güzeli'n Birlikte Yaptığı  ''Kadınların Doğum Sonrası Dönemde Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma İstekliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi'' konulu çalışması sözel bildiride Birincilik Ödülü alındı.

Başarılı çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi kutluyoruz