Prof.Dr. NARIMAN ŞERİFOĞLU ABDULLAYEV
Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Ermenistan SSC / 26.01.1946
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Kampüsü, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82, Blok Kat: 4
TEL
:
2124442542 Dahili: 1180
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Azerbaycan Neft ve Kimya Üniversitesi, Elektrik Makinaları, 1969
YÜKSEK LİSANS
:
Azerbaycan Neft ve Kimya Üniversitesi, Elektrik Makinaları, 1969
DOKTORA
:
Moskova Enerji Üniversitesi, Enerji Sistemleri
DOÇENTLİK
:
Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi, Enerji Sistemleri, 1984
PROFESÖRLÜK
:
Azerbaycan Enerji Enstitüsü , Enerji Santralleri ve Sistemleri, 1995
ÜYELİKLER
Hakemlikler

Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları
Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları (Sigma)
Uluslararası Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO)
İŞ TECRÜBELERİ
Haliç Üniversitesi 2007-
İstanbul Üniversitesi 1995-2007
Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi 1984-1995
Azerbaycan Enerji Enstitüsü 1969-1984
Elektrik Makinaları I
Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği
Enerji Dağıtım Sistemleri
Elektrik Makinaları II
Devre Teorisi III
Devre Teorisi II

Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Çok Makinalı Güç Sistemlerinin İndirgenmesine Yönelik Bir Algoritmanın Geliştirilmesi’, Araştırma Projesi Raporu, İ.Ü. Araştırma Fonu Sekreterliği, 2001

Güneş Arabası Projesi, TUBİTAK Formula-G, 2007.
Yönetilen Tezler
1-Pelin ERDOĞAN, Rüzgar Enerjisi Sistemleri (Yüksek Lisans), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik ABD, 1998.
2- E rkan ATMACA, Senkron Jeneratör Modellerinin İndirgenmesi ve Enerji Sistemlerinin Basitleştirilmesi (Doktora), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik ABD, 2000
3- Murat KURT, Elektrik Şebekelerinde Güç ve enerji Kayıplarının Azaltılması Metodları (Yüksek Lisans), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik ABD, 2000.
4- Ali PAMUKÇU, Adım Motorlarının Hız Ayarı ve Kontrolü (Yüksek Lisans), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik ABD, 2007.
5- Abdulkadir Gözütok, Enerji Sisteminin Matematiksel Modellerinin Sadeleştirilmesi (Doktora), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik ABD, devam ediyor.
6- Mohammed Airik, Suriye Enerji Sisteminin Kararlılığı (Yüksek Lisans), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik ABD, devam ediyor.
7- Abdulcabbar Aksu, Piyasa Ekonomisi Koşullarında Kayıpların Azaltılması (Yüksek Lisans), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik ABD, devam ediyor.
Yayın Listesi
1- Elektrik Enerji Kalitesinin Araştırılmasında Ayarlanabilir Doğrultucu Yüklü Özerk Elektrik Sistemlerinin (ÖES) Modellendirilmesi. Moskova Enerji Enstitüsü Yayınları, Sayı: 242, 1975.
2- Transformatör Doğrultucu Birimi Aracılığıyla Doğru Yükte Çalışan Ayarlanabilir Senkron Jeneratörde Geçit Süreçleri. Moskova Enerji Enstitüsü Yayınları, Sayı: 304, 1976.
3- Arıza Rejimlerini İncelemek İçin Enerji Sistemlerinin (ES) Modellendirilmesi. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları, 1976.
4- Analog Hesap Makinasında Doğrultucu Karmaşık Yüklü Düğümün Modellendirilmesi. Azerbaycan Petrol Akademisi (APA) Bilim Notları Dergisi, Bakü, 1976.
5- Geçit Süreçlerinin Hesaplanması İçin Çıkık Kutuplu Senron Jeneratörün Analog Hesaplama Makinasında Modellendirilmesi. Teknik Gelişme Dergisi, No:11. Bakü, 1976.
6- Doğrultucu Yüklü ÖES’in Araştırılması. Moskova Enerji Üniversitesi Yayınları, 1977.
7- Çok Etkenli Analiz Yöntemi İle ÖES’de Geçit Süreçlerinin İncelenmesi. Azerbaycan Petrol Akademisi (APA) Bilim Notları Dergisi, No:5, Bakü, 1978.
8- Deneylerin Etken Planlanması Yöntemiyle Doğrusal Olmayan ÖES’in Araştırılması Yöntemi. Rapor Özeti. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları, 1979.
9- Enerji Sistemleri Rejimlerinin Ayarlanmasında Tesvirlerin Tahmini (Pattern Recognition) Yönteminin Uygulanması Problemleri. Rapor Özeti. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları, 1979.
10- Aşırı Yüksek Gerilim (AYG) İletim Hatlarında (İH) İletilen Gücün Arttırılmasının Bir Yöntemi. Rapor Özeti. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları, 1980.
11- Ototransformatörün Geriliminin Otomatik Ayarlayıcısının Yapısının Sentezi. Rapor Özeti. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları, 1980.
12- Ototransformatörün Geriliminin Uyumlu Ayarlanmasının Aşırı Yüksek Gerilim İletim Hattının Güvenliğine Etkisinin Saptanması. Teknik Gelişme Dergisi No:12, Bakü, 1980.
13- Statik Kondansatörlerin Çalışma Rejimlerinin Otomatikleştirilmesi. Krijijanowski Enerji Enstitüsü Yayınları, Moskova,1980.
14- Enerji Sisteminde Gerilimin Ayarlanması. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları, 1981.
15- Petrol İşletmelerinde Elektrik Şebekesinin Geriliminin Ayarlanması İçin Düğüm Yükünün Statik Karakteristiklerinin Araştırılması. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları,1981.
16- Enerji Sistemlerinin Güvenliğinin Arttırılmasının Bir Yöntemi Hakkında. Krijijanowski Enerji Enstitüsü Yayınları, Moskova,1982.
17- Bakü’deki Schmidt Fabrikasının Elektrik Teçhizat Şemasının Güvenliğinin İncelenmesi ve Hesaplanması. Bakü, 1982.
18- Karmaşık Enerji Sistemlerinde Senkron Jeneratörlerin Çeşitli Matematiksel Modellerinin Uygulama Alanları. Rapor Özeti. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları, 1982.
19- Elektrik Santrallerinde Gerilimin Ayarlanması İçin Yapılan Tertibat. İcat No: KL 1902 P9/14, Moskova, 1981.
20- Karmaşık Enerji Sistemlerinde Etki Kuvvetinin Uzaklığının Senkron Jeneratörün Matematiksel Modelinin Basitleştirilmesine Etkisi. Moskova Enerji Enstitüsü Yayınları, Moskova, 1982.
21- Bakü Schmidt Fabrikasında Elektrik Enerji Kalitesinin Araştırılması. Azerbaycan Teknik Üniversitesi Yayınları, Bakü, 1983.
22- Petrol Üretim Fabrikasının Mekanizmalarını Çalıştıran Motorların Yolalma Karakterisitklerini Saptamak İçin Hesap Yöntemi, Bakü, 1984.
23- Aşırı Yüksek Gerilim İletim Hatlarının Güvenliğine Reaktörlerin Açılmasının Etkisinin Araştırılması. Krijijanowski Enerji Enstitüsü Yayınları, Moskova,1983.
24- Elektrik Enerji Kalitesine Karmaşık Yüklü Düğümlerin Etkisinin İncelenmesi. Rapor Özeti. Omsk, 1984.
25- Petrol Rafinerisinin Elektrik Şebekesinin Güvenliğinin Arttırılması Problemleri. Bakü Enerji Enstitüsü Yayınları, 1984.
26- Elektrik Şebekeleri Rejimlerinin Optimizasyonuna Deneylerin Etken Planlanması Yönteminin Uygulanması. Azerbaycan Teknik Üniversitesi Yayınları, Bakü, 1984.
27- Enerji Sistemlerinin Rejim ve Yapı Parametrelerinin Değiştirilmesi Sırasında Senkron Jeneratörün Matematiksel Modelinin Basitleştirilmesi. Krijijanowski Enerji Enstitüsü Yayınları, Moskova,1984.
28- Elektroenerji Sistemlerinde Senkron Jeneratörlerin Tesvir Tahmini. SSCB Bilim Akademisi Elektriçesko Dergisi No: 6, Moskova, 1986.
29- Enerji Sistemleri Rejimlerinin Araştırılmasında Yük Düğümlerinin Matematiksel Modellerinin Kullanım Alanlarının Tespiti. Krijijanowski Enerji Enstitüsü Yayınları, Moskova,1985.
30- Elektrik İletim Hatlarında Aşırı Gerilimn Azaltılması ve iletim Kapasitesinin Arttırılması İçin Tristör Gerilim Ayarlayıcısı. Kişinyov, 1986.
31- Elektroenerji Sistemlerinin Dinamik Rejimlerinin Araştırılmasında Tesvir Tahmini Yönteminin Uygulanması. Riga, 1987.
32- Geçit Rejimlerinin Araştırılması İçin Karmaşık Yüklü Düğümün Matematiksel Modelinin Basitleştirilmesi. Moskova Enerji Enstitüsü Yayınları, Moskova, 1987.
33- Enerji Sistemleri Dinamik Rejimlerinin Hesaplanması İçin Jeneratörlerin Eşdeğerlerinin Bulunması. Krijijanowski Enerji Enstitüsü Yayınları, Moskova,1987.
34- Düğüm Yükünün Statik Kararlılığına Dağıtım Şebekesinin Etkisinin Araştırılması. Azerbaycan Petrol Akademisi Yayınları, Bakü, 1988.
35- Elektroenerji Sistemlerinin Dinamik Rejimlerinin Araştırılmasında Eşdeğer Derecesinin Tespiti. Azerbaycan Petrol Akademisi Yayınları, Bakü, 1989.
36- Özerk Elektrik Sisteminin Düğüm Yüklerinin Kararlılık Hesabının Özellikleri. Azerbaycan Petrol Akademisi Yayınları, Bakü, 1990.
37- Özerk Elektrik Sisteminin Statik Kararlılık Analizi. Azerbaycan Petrol Akademisi Yayınları, Bakü, 1995.
38- A Simple Approach for Identification of Coherent Generators in Multi-Machine Power Systems. PES 1st International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, 1999.
39- Uyumlu Jeneratörlerin Belirlenmesinde Korelasyon Yaklaşımı, Eleco’2000, 1.Ulusal Elektrik-Elektronik Sempozyumu, Kasım 2000, Bursa.
40- Correlation Based Approach For Power Network Reduction, Istanbul University Faculty of Engineering Journal of Electrical and Electronics, Vol.1 No:1,2001
41- Correlation Based Approach For Generator Model Reduction, Istanbul University Faculty of Engineering Journal of Electrical and Electronics, Vol.1 No:2,2001
42- Çok Makinalı Güç Sistemlerinin İndirgenmesine Yönelik Bir Algoritmanın Geliştirilmesi’, Araştırma Projesi Raporu, İ.Ü. Araştırma Fonu Sekreterliği, 2001
43- A Rank Correlation Band Method for Power Network Reduction’’, Springer Werlag Electrical Engineering, Nisan 2003.
44- ‘Optimization The Regulation Parameter of A Synchronous Generator by Using Artificial Neural Network (ANN)’ Istanbul University Faculty of Engineering Journal of Electrical and Electronics, Vol.4 No:1,2004
45- Testing Ordinal Optimization Concepts in Power Distribution Systems. Technical and Physical Problems in Power Engineering, TPE-2006, Ankara, 2006

ULUSAL KİTAPLAR
1. A. Nariman Şerifoğlu “Elektrik Enerji Sistemleri” Cilt 1 Papatya Yayınevi, İstanbul, 2001
2. A. Nariman Şerifoğlu, Oğuz Soysal “Elektrik Enerji Sistemleri” Cilt 2 Papatya Yayınevi, İstanbul, 2001
3. A. Nariman Şerifoğlu, Didem Erdoğan“Enerji Sistemlerinin Kararlılığı” Nobel Yayınevi, Ankara, 2006
4. A. Nariman Şerifoğlu “Elektrik Makinaları” Cilt 1 Nobel Yayınevi, Ankara, 2007
5. A. Nariman Şerifoğlu “Elektrik Makinaları” Cilt 2 Nobel Yayınevi, Ankara, 2007
6. A. Nariman Şerifoğlu “Enerji Sistemlerinde Geçit Süreçleri” Cilt 1, 2 Nobel Yayınevi, Ankara, 2014