Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Arş.Gör. SELİN ÖZGE DOP
Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 23.05.1992
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2010-2014
YÜKSEK LİSANS
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2015-
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Araştırma Görevlisi Endüstri Mühendisliği Haliç Üniversitesi 2015/Güz
Yayın Listesi
İnan, U., Yılmaz, H., Dop, S.Ö. (2015). “Hastane Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterlerin DEMATEL Yöntemiyle İncelenmesi”, 15. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu (UAS’15) Bildiriler Kitabı, Ege Üniversitesi, İzmir.