Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. AHMET ERKOÇ
Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 1959
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu- İSTANBUL
TEL
:
+90 212 924 24 44 Dahili: 1191
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Yıldız Tek. Ünv., Elektrik Müh., 1982
YÜKSEK LİSANS
:
İTÜ, Fen Bil. Ens. Elektrik Müh, 1984
DOKTORA
:
Maltepe Ünv., İşletme, 2015
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Ar.Gör. Elektronik Müh. Bölümü YTÜ 1983-1984
Öğr. Gör. (Dışardan) Kocaeli Ünv. Gebze MYO 2002-2011
Dr.Öğr.Gör. (Dışardan) Bilgisayar Yüksek Lisans Programı Haliç Ünv. 2016-2016
Yrd.Doç. Dr. Endüstri Müh. Bölümü Haliç Ünv. 2016-
Bitirme Projesi I
Kalite Mühendisliği*
Güç Elektroniği
Endüstri Müh. Giriş
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Mikro İktisat
Stratejik Yönetim
Bitirme Projesi II
Yayın Listesi
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.2.1. Erkoç, A. (2017). Günümüz Koşullarında Devlet ve İşletme Yönetimlerinde Temel Özellikler,
III. Strategic Public Management Symposium (Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu), 13-14 Nisan 2017,
İstanbul. (Sunuldu, yayım aşamasında).
7.2.2. Erkoç, A., Demirkaya, Y. (2017), Yerel Kalkınmada Ahilik ve Kümelenme . Uluslararası Yerel Kalkınma ve
Finans Kongresi (YEKAF 2017). 22-25 Mart 2017, İstanbul. (Sunuldu, yayım aşamasında).
7.2.3. Erkoç, A. (2016). Contribution of Clustering Approach to Obtain Competitive Advantage: A Field Example
OSTIM Renewable Energy and Environment Cluster, 6th. International 100% Renewable Energy Conference,
26-28 May 2016, ISTANBUL. IRENEC 2016 Proceedings; p.56-59
7.2.4. Erkoç, A., Sümen, H. (2016) Kümelenmenin Yerel Kalkınmaya Etkileri, (2016) . Uluslar arası Yerel Kalkınma
ve Finans Kongresi (YEKAF 2016). 3-6 Mart 2016, Antalya. Bildiriler kitabı s.286-300. ISBN 978-605-83652-0-9.
7.2.5. Erkoç, A., Şat, E. (2010). Renewable Energy Usage With Electricity Storage System, Dünya Rüzgar Enerjisi
Konferansı (WWEC ) 2010 ISTANBUL. Bildiriler EUROSOLAR Türkiye tarafından elektronik ortamda muhafaza
edilmektedir.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4.1. Erkoç, A. (2015).Türkiye’deki Endüstriyel Kümelerin Durumu , Maltepe Ünversitesi Analiz Dergisi (2015/2),
s. 82-125 (2015).
7.4.2. Erkoç, A. (1985). Temel Güvenilebilirlik Kavramı. TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası Yayın Organı,
Elektrik Mühendisliği, 1985/3, 317, 65-68
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.5.1. Erkoç, A. Korozyona Karşı Korumada Elektriksel Bir Test Yöntemi HOLIDAY DEDEKTÖR’’
TMMO Makine Mühendisleri Odası, II. Bakım Teknolojileri Kongresi,2005 Denizli, Kongre Bildiriler Kitabı, 37-48