Mimarlık
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Yrd.Doç.Dr. EDA SELÇUK
Mimarlık Fakültesi / Mimarlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 25.03.1984
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
Büyükdere Caddesi No:101 Mecidiyeköy-İstanbul
TEL
:
0212 924 24 44 Dahili: 1356
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ,, MİMARLIK BÖLÜMÜ, 2004-2008
YÜKSEK LİSANS
:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENST.-YAPI MÜH. ANABİLİM DALI , YAPIM PROJE YÖNETİMİ, 2010-2012
DOKTORA
:
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-MİMARLIK ANABİLİM DALI-MİMARLIK BÖLÜMÜ
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi (2010)
İŞ TECRÜBELERİ
• T.C. Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mecidiyeköy Yerleşkesi Yıl Sonu Diploma Projeleri Sergisi Hazırlanmasında Görevlendirme (2009-2010)
• Haliç Üniversitesi “Astoria” Alışveriş Merkezi Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri Sergisinin Hazırlanmasında Görevlendirme (2011-2012)
• Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri Sergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi “Geleceğe Bakış” İsimli Serginin Hazırlanmasında Görevlendirme (2012-2013)
• Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tanıtım Sergisi, Haliç Üniversitesi Besyo Binası, Levent Yerleşkesi (2012-2013)
• Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri Sergisi, Kağıthane Binası Sergi Elemanlarının Tasarlanma Ve Yerleştirilme Görevlendirmesi (2013-2014)
Bina Bilgisi I
Yapı Bilgisi I
Uygulama Projesi I
Bina Bilgisi III
Yapı Bilgisi III
Bina Bilgisi II
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2010-2012)
İnşaat firmalarının üniversitelerin mimarlık bölümü mezunlarından beklentileri (2010-2012)
Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL
Yard. Doç. Dr. Selin GÜNDEŞ
Arş. Gör. Nur ATAKUL
Eda SELÇUK
Yayın Listesi
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
• Ergönül, S., Gündeş, S., Atakul, N., Selcuk, E. (2010) İnşaat sektöründeki firmaların proje ve yapım yöneticilerinden beklentileri, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 29 Eylül-1 Ekim, s. 152 (özet+CD).

• Selçuk, E. ve Çakır, G., “ İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliğini Etkileyen Fiziksel Faktörlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi” , 18.Ulusal Ergonomi Kongresi- Ergonomi ve Teknoloji, Gaziantep Üniversitesi- Gaziantep, 16-18Kasım 2012.

• Selçuk, E., Gündeş, S. (2012) İnşaat Projelerinde Verimlilik Performansını Etkileyen Faktörler, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İYTE, İzmir, 13-16 Eylül.
• Gündeş, S., Selçuk, E. (2013) Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde Sosyal ve Ekonomik Etkiler, Çevre Tasarım Kongresi, Uludağ Üniversitesi - Yıldız Teknik Üniversitesi, 12-13 Aralık.

• Çakır Kıasıf, G. ve Selçuk, E. (2016) Yüksek Yapı Tasarımında Sürdürülebilir Yapım Sistemlerinin İncelenmesi, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 3-5 Kasım.