Yrd.Doç.Dr. HASAN PARILTI
Bölüm Başkan Yardımcısı / İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İhsaniye / 02.01.2016
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mahallesi. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu, 34445 İstanbul
TEL
:
2129242444 Dahili: 3018
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İ.Ü.İktisat Fakültesi, İktisat-İşletme_İstatistik, 1984
YÜKSEK LİSANS
:
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1987
DOKTORA
:
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
• Türk Kooperatifçilik Kurumu,
• İstanbul İktisatlılar Vakfı,
• İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti,
İŞ TECRÜBELERİ
Yardımcı Doçent Haliç Üniversitesi/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
2016


Yardımcı Doçent İstanbul Ticaret Üniversitesi/Ticari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret Bölümü
2013-2016


Öğretim Görevlisi İstanbul Ticaret Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası Ticaret
2006-2007


Öğretim Görevlisi Kadir Has Üniversitesi/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü
2007-20052016-2017

Makro İktisada Giriş (Lisans)
Uluslararası Ticarette Operasyon Yönetimi (Lisans)
Türk Dış Ticaret Politikaları (Lisans)
Küreselleşme ve Dış Ticaret Politikaları (Lisans)


Uluslararası İktisat (Yüksek Lisans)
Uluslararası Finans (Yüksek Lisans)
2015-2016

Makro İktisada Giriş (Lisans)
Uluslararası Finans (Yüksek Lisans)
Sağlık Ekonomisi (Yüksek Lisans)
2014-2015

Dış Ticaret Yönetimi (A) (Lisans)
Türk Ticaret Politikaları (Yüksek Lisans)
Uluslararası Ticarette İletişim ve Müzakere Teknikleri (Yüksek L)
Dış Ticaret Yönetimi (B) (Lisans)
Foreign Trade Practices (Yüksek Lisans)

Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi (Lisans)
Dış Ticaret Uygulamaları (Yüksek Lisans)
2007-2013 Genel Sekreter Yardımcısı
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Yönetim Kurulları, Ar-Ge, Bilgi İşlem Şubesinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, İharactın geliştirilmesi ve tanıtım projelerinin yönetimi, (Sivil Toplum Kuruluşu)
1991-2007 Şube Müdürü İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ar-Ge ve Mevzauat Şubesi Müdürlüğü, (Sivil Toplum Kuruluş
1985-1987 IATA temsilcisi-Uzman
As Yılmazlar Uluslararsı Nakliyet, Gümrük ve Lojistik Acenteliği, (Ticari (Özel))

Dış Ticaret Rehberi, Diğer Yayınlar, Editör, İstanbul İhracatçı Birlikleri Gen. Sekreterliği

Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bologna Koordinatörlüğü 2013-Ağustos 2015 Ağustos,

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı, 2007-2013
• KOBİ’lerin Dış Ticaret Konusunda Elektronik Ortamda Eğitimi (Intels-TR) başlıklı AB destekli on-line eğitim projesinin yönetimi,
• Gemi ve Yat Sektörü, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü ve Meyve Sebze Mamulleri sektörü ile ilgili üretim ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi ve tanıtım projelerinin yönetimi,
• Söz konusu sektörlerle ilgili ihracatçı birlikleri yönetim kurullarına verilen sekretarya hizmetlerinin koordinasyonu,
• Söz konusu sektörlerle ilgili olarak sektörel politikaların belirlenmesi,

İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi Müdürü, 1991-2007
• Tekstil, Hazır giyim, Deri ve Halı Sektörleri ile ilgili araştırmalar ve raporlar
• Dış Ticaret Mevzuatının takibi ve yorumları ile birlikte sektörle paylaşılması,
• Sektörel politikaların oluşturulması bakımından, başta Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarına sunulacak rapor ve görüşlerin oluşturulması
• 1993-1995 Arasında Tekstil ve Konfeksiyon İhracatında kota yönetimi

İGEME, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Uzman Yardımcısı, 1989-1990
• İGEME İstanbul Bölge Müdürlüğünde, İGEME’nin AR-Ge, tanıtım, danışmanlık vb faaliyetlerinin yürütülmesi,

DB. Deniz Nakliyatı AŞ. Ticaret Daire Başkanlığında uzman Yardımcısı, 1987-1989
• Acente anlaşmaları,
• Kuzey Avrupa liner hattı,
• AET İlişkileri,
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
• InTeLs-TR (Kobilerin Uluslar arası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda Eğitilmesi Projesi, Proje Yürütücülüğü, 2011-2012:
InTels-TR, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Programı- Leonardo Da vinci (LdV) Programı kapsamında AB destekli olarak tamamlanmış olup, Coventry &Warwickshire (İngiltere) Ticaret odası tarafından geliştirilen bir e- öğrenme metodunun Türkiye KOBİ’lerine adaptasyonu projesidir. Proje kapsamında öncelikle Türk KOBİ’lerinin durumunu saptayan bir ihtiyaç analizi yapılmış olup, buna göre Coventry & Warwickshire Ticaret Odasın’nın geliştirdiği metot Türkiye’ye adapte edilmiştir. Projenin çıktıları olan Dış Ticaret Rehberi adlı elektronik kitap, Animasyon Şeklinde Dış Ticaret anlatımı ve Dış Ticaret Oyunu, www.intels-tr.eu web adresinde yayın halindedir.

• Endonezya’nın, Türkiye’den ithal edilen buğday unu ithalatına karşı 2008 yılında yürüttüğü anti damping soruşturmasında, Türk firmalarının ve Türkiye’nin pozisyonun savunulmasında, soruşturmaya müdahil Türk ihracatçı firmalarının koordinasyonu.

• Gemi ve Yat Sektörünün Uluslar Arası Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi, Proje Yürütücülüğü, 2012-2014
Proje Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmiş olup, bu kapsamda Mc. Kinsey Firmasına (uluslararası danışmanlık firması), seçilmiş 20 gemi ve yat üreticisi firma ile birebir görüşülmek sureti ile İhtiyaç Analizi Raporu (Türk Gemi İnşa Sektörünün Uluslar arası Rekabet Gücünün Geliştirilmesi başlıklı rapor) hazırlatılmıştır. İhtiyaç Analizi Raporu sonuçlarına göre, projede yer alan firmalara, Uluslararası Pazarlama ve Gemi ve Yat Üretiminde Risk Yönetimi konularında eğitim almaları sağlanmıştır. Proje kapsamında çeşitli ülkelere ticaret heyetleri düzenlemiş, uluslar arası alanda çeşitli tanıtım etkinlikleri yapılmıştır.

• Mobilya Sektörünün Uluslar Arası Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi, Proje Yürütücülüğü, 2012-2014: Proje Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmiş olup, bu kapsamda Yalın Enstitüsü Derneğine, seçilmiş 20 mobilya üreticisi firma ile birebir görüşme yapılmak sureti ile İhtiyaç Analizi Raporu ( Mobilya Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi Raporu) hazırlatılmıştır. İhtiyaç Analizi Raporu sonuçlarına göre, projede yer alan firmalara, Uluslar arası Pazarlama ve Yalın Üretim ilkeleri konularında eğitim almaları sağlanmıştır. Proje kapsamında çeşitli ülkelere yönelik ticaret heyetleri organize edilmiş ve çeşitli tanıtım aktiviteleri yapılmıştır.

• Turkey is Ready adlı projede görev alma, 2007-2011,
Türkiye’nin, mobilya, ambalaj, kırtasiye ve diğer ağaç ve orman ürünleri sektörünün yurt dışı pazarlarının geliştirilmesi projesi.
Yönetilen Tezler
• Abudureheman, A. Türkiye’deki Çin Yatırımlarının Türkiye-Çin Ticari İlişkilerine Katkısı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Programı-tezsiz
• Altunbozar, İ. Tedarik Zinciri Yönetiminde Gümrük Operasyonları ve Risk Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Programı-tezli
• Bakadıjıang, M. Çin'in DTÖ’ye Üyeliği ve Çin Elektrikli Makine Ve Cihazlar Sektörü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Programı-tezli
• Gündoğdu, E. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Planlaması ve İstanbul'un Potansiyeli, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Programı-tezli
• Tür, İ. Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye'nin Ticaret Hacmi Üzerine Etkileri: Tarım Sektörü Örneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Programı-tezli
Uluslararası Toplantılar
Parıltı, Hasan (2015). Çok taraflı ticaret sistemi ve ticaret politikaları: İthalatta koruma veya ihracatta teşvik kolay bir iş mi?.
Uluslararası ekonomi yönetimi ve pazar araştırmaları kongresi
(özet bildiri/sözlü sunum) (yayın no:3472272)
1.
Yayın Listesi
Parıltı, Hasan (2015). Çok taraflı ticaret sistemi ve ticaret politikaları: İthalatta koruma kolay bir iş mi? İktisat Mecmuası, 65(2), 101-161. (Kontrol No: 3470608)

Parıltı, Hasan (2013). Uluslararası Ticarette Korumacılık ve 2008 Krizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 48(2), 90-123. (Kontrol No: 193803)

Parıltı, Hasan (1999). Tekstil Ve Hazırgiyim Sektörünün Kısa ve Uzun Vade Perspektifleri. Yeni Türkiye(28), 674-683. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale) (Yayın No: 751476)