Yrd.Doç.Dr. ECE ÜNÜR
Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı / İşletme Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul /
MEDENİ DURUMU
:
Bekar
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL
TEL
:
2129242444 Dahili: 3067
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Marmara Üniversitesi, Political Science and International Relations, 2007
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2009
DOKTORA
:
Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler , 2013
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
2013-... Haliç Üniversitesi, Yardımcı Doçent
2009-2013 Haliç Üniversitesi, Araştırma Görevlisi
2005-2008 Kanaltürk Haber Merkezi
Haliç Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı (2016-…)
Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Dekan Yardımcısı (2015-2016)
Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi Program Koordinatörü (2012-2016)
Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı (2014-2015)
Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-2014)
Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi Web Koordinatörü (2011-2014)
Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi Bologna Eşgüdüm Koordinatörü (2011-2014)
İletişim Kuramları-II
Siyasal İletişim
Sunum Teknikleri
İletişim Kuramları-I
Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
İletişim Kuramları-II
Uluslararası Toplantılar
Ece Ünür ve Dilhan Öztamur, “Milletvekillerinin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma” Doğu Akdeniz Üniversitesi, The Fifth International Gender Studies Conference, 25-27 Mart 2015.
Yayın Listesi

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 ÜNÜR ECE, DOGANYILMAZ DUMAN DIDEM (2016). Sosyal Kimlik Olarak İslam’ın Sosyal Medyaya Yansıması: Gerçek İslam. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 16(3), 37-61. (Yayın No: 3286647)
 ÜNÜR ECE (2016). Geleneksel Medyanın Sosyal Medyayı Nasıl Kullandığına İlişkin Bir İnceleme: Dizilerin Twitter Kullanımı. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 144-161. (Yayın No: 3286560)
 ÜNÜR ECE (2015). Marketing of Consumption Ideology via Social Media. Leges Siyaset Bilimi Dergisi, 1, 255-279. (Yayın No: 1733113)
 ÜNÜR ECE (2013). Bir Tüketim Trendi Olarak Medyalararası ve Medyalarötesi Yeniden Üretim. Akdeniz İletişim, 20, 67-76. (Yayın No: 1312367)
 ÜNÜR ECE (2013). Türk Televizyon Dizilerinde Toplumsal Kimliklerin Temsili. Erciyes İletişim Dergisi, 3(2), 32-42. (Yayın No: 287789)
 ÜNÜR ECE (2011). Görünmeyen Kimlikler Öteki Kimliği Bağlamında Kayıp Şehir Dizisinin Analizi. Journal of Academic Inquiries, 8(2), 251-274. (Yayın No: 287041)

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 ÜNÜR ECE, APAK DILHAN (2016). Social Media Interaction The Use of Twitter In The Context Of Journalism. II. International New Media Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3286866)
 ÜNÜR ECE, ÖZTAMUR DILHAN (2015). Milletvekillerinin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma. The Fifth International Gender Studies Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1733232)
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 ÜNÜR ECE (2015). Eğlence Bağlamında Suçun ve Öteki Kimliğinin Meşrulaştırılması: Ulan İstanbul Dizisinin Analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 199-216. (Kontrol No: 1733436)
 ÜNÜR ECE, Eseoglu Merve (2012). Jean Baudrillard’ın Tüketim Toplumu Kavramının Etkilerinden Biri: Hürrem Ekonomisi. Economics and Administrative Sciences Faculty E-Journal, 1(1), 81-103. (Kontrol No: 287349)

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 ÜNÜR ECE (2013). Yerli Dizilerde Ahlaki Değerler Cinsellik ve Mahremiyet Algısı. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Medya ve Mahremiyetin Sınırları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:286158)

7.6 Diğer Yayınlar
 KİTAP: ÜNÜR ECE, Uzaktan Kumandanın Ardındakiler (2015)., Eğitim Kitabevi, ISBN:978-605-9831-12-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1733318)

 KİTAP: ÜNÜR ECE, Yerli Dizilerdeki Kimlik Kalıpları (2015)., Eğitim Kitabevi, ISBN:978-605-9831-13-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1733358)

 KİTAP BÖLÜMÜ: ÜNÜR ECE, Türk Dünyasında Kadın Algısı, Bölüm adı:(Cumhuriyetten Günümüze Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türk Kadınının Kimliği) (2017)., ÜNÜR ECE, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Editör: Ulusan Sayan; Kayhan Shurubu, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-8628-50-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3286751)