Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Tekstil ve Moda Tasarımı
Öğr.Gör. ZEYNEP KAYA
Güzel Sanatlar Fakültesi / Tekstil ve Moda Tasarımı


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
: