Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Tekstil ve Moda Tasarımı
Öğr.Gör. MÜZEYYEN YEŞİM YORULMAZ
Güzel Sanatlar Fakültesi / Tekstil ve Moda Tasarımı


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
ÜSKÜDAR / 03.12.1977
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 2001
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2003
DOKTORA
:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, Tekstil ve Moda Tasarımı
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
9. İdari görevler

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Erasmus Birim Koordinatörlüğü 2003-2004/2004-2005

Öğrenci Danışmanlığı

“Semio” Uluslararası Göstergebilim konferansı koordinasyonu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Etkinlikleri.
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Nüans Sanat Merkezi
Birleşik Sanat Evleri
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Goldaş altın takı tasarım work shop etkinliği.(1998)

Karma öğrenci sergisi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi. 2000

Su ve Us Konseptli Karma Sergi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi. 2001

Stutgart University of Applied Sciences Mimarlık bölümü eşliğinde 25-31 Mayıs 2003 gerçekleştirilen, Haliç Kıyı Bandında yapılan Kentsel Tasarım (Urban Design) ve Kentsel Mikro – Ortam tasarımına dayalı work shop çalışması

Kişisel Resim Sergisi 2005 Halil Akıngüç Fuayesi.

Kişisel Resim Sergisi 2006 Kev Fuayesi

Kuzguncukla İç İçe Sanat Buluşması etkinliğine katılım. 9-10-11 Haziran 2006

Karma Resim Sergisi “Sonbahar 2006”, 2006 Derinlikler Art Sanat Galerisi

Karma Resim Sergisi,2007 Harmony Sanat Galerisi

Kuzguncukla İç İçe Sanat Buluşması etkinliğine katılım. 8-9-10 Haziran 2007

“Baba Beni Okula Gönder” kampanyası yararına gerçekleştirilen müzayede eser ile katılım.

Stutgart University of Applied Sciences Mimarlık bölümü eşliğinde 25-31 Mayıs 2003 gerçekleştirilen, Haliç Kıyı Bandında yapılan Kentsel Tasarım (Urban Design) ve Kentsel Mikro – Ortam tasarımına dayalı work shop çalışması

26 Nisan 2008 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Karma Resim Sergisi, “Son İlkbaharlara 7 Bakış”.2008

5 Haziran-10 Temmuz 2008 “Usta Fırçaların Buluşması” Karma Resim Sergisi, Derinlikler Art Sanat Galerisi.

1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi Bildiri Sunumu, Ekim 2007

IV. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanatı Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Bildiri Sunumu, Kasım 2010

Karma Resim Sergisi, Deniz Müzesi, 19-29 Aralık 2009

Çekirdek Sanat Karma Resim Sergisi, Ressamlar Derneği Sanat Evi, 8-22 Mart 2010

Karma Resim Sergisi, Art Galeri,2013

Karma Resim Sergisi, Art Galeri, 2014

Karma Resim Sergisi, Kuratörlük, Gama Sanat Galerisi 2015

Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Uluslararası Sempozyumu, “Güzel Sanatlar Eğitim Modellerinde Temel Sanat Dersi Kapsamında Gestalt Kuramı İncelenmesi” başlıklı bildiri sunumu.2016

İstanbul Kültür Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kültür Kolleksiyonu, Kadın Sanatçıları Sergisi,İKÜ Sanat Galerisi, 2017

Erasmus Hareketliliği Kapsamında, Accademia di Belle Arti L’Aquilla üniversitesinde Work Shop Çalışması. 01-08 Nisan 2017, İtalya.
Yönetilen Tezler
6.1 Yüksek Lisans Tezleri

“19. Yüzyıldan Günümüze Plastik Sanatlarda Rastlantısal Öğeler”
Uluslararası Toplantılar
Stutgart University of Applied Sciences Mimarlık bölümü eşliğinde 25-31 Mayıs 2003 gerçekleştirilen, Haliç Kıyı Bandında yapılan Kentsel Tasarım (Urban Design) ve Kentsel Mikro – Ortam tasarımına dayalı work shop çalışması
IV. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanatı Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Bildiri Sunumu, Kasım 2010Karma Resim Sergisi,
Akfid Uluslar arası Fotoğraf, Plastik ve Geleneksel Sanatlar Resim Sergisi, 2010,
Yayın Listesi
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

IV. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanatı Kongresi Bildiri Kitabı,2010

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Arkitekt Ulusal Hakemli dergide yayınlanan İÇMEK 1. Ulusal Kongresi bildiri özeti, Kasım-Aralık 2007

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, “İç Mimarlık Eğitim Modellerinde Temel Tasarım Eğitiminin Yeri” 2007