Yrd.Doç.Dr. MERİÇ KURTULUŞ
Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 1986
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu-İstanbul
TEL
:
(0212) 924 24 44 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat, 2008
YÜKSEK LİSANS
:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı, 2011
DOKTORA
:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı, 2015
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
CIÉPO (Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi)
İŞ TECRÜBELERİ
Haliç Üniversitesi
TURK 102
TURK 101
Kazanılan Burs ve Ödüller
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2012
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2010
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2009
TÜBİTAK 2211-A Genel Yurtiçi Doktora Bursu (2013-2015)
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Doktora Eğitim Bursu (2011-2015)
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Bursu (2008-2011)
ÖSYM Başarı Bursu (2004-2008)
Yayın Listesi
7.1. Uluslararası (A&HCI indeksli) hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kurtuluş, Meriç. “Osmanlı’nın Meczûbları ve Mecnûnları: Erken Modern Dönemde Hastaneler ve
Deliliğe Bakış”. Millî Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 110 (Yaz 2016): 100-113.

Kurtuluş, Meriç. “Yaşar Kemal’in Kuşlar da Gitti Romanında Kuşçuluk Geleneğinin İşlevi”. Millî
Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 12.96 (Kış 2012): 105-115.
Kurtuluş, Meriç. “Ninnilerde ‘Kadın Sorunu’na Bakış”. Millî Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları
Dergisi 11.88 (Kış 2010): 44-5.

Kurtuluş, Meriç. “Zeliha’nın Rüyaları”. Millî Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 11.85
(Bahar 2010): 199-204.

Kurtuluş, Meriç. “Ağrıdağı Efsanesi’nden Sözlü Edebiyata Metinlerarası Yolculuk”. Millî Folklor:
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 11.83 (Güz 2009): 62-69.
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kurtuluş, Meriç. “On Dokuzuncu Yüzyılda Kadınların Özgürleşme ve Dayanışma Alanı: Mektup”.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1.2 (Aralık 2012): 51-65.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

Kurtuluş, Meriç. “Nazlı Eray’ın Öykülerinde Fantastik Anlatının ‘Dişil Yazı’ya Dönüşümü”. Prof. Dr.
Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2011) Bildirileri. Haz. Yrd. Doç. Dr. Muna
Yüceol Özezen ve Huriye Sözer. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, 2012: 345-357.

7.6 Diğer Yayınlar

Kurtuluş, Meriç. “Gurbet Hikayeleri’nde Eski Ortadoğu’ya Özlem”. HECEÖYKÜ 72 (Aralık 2015): 121-
125.

Amos, Dan-Ben. “Halkbilimi Öğreniminde Tür Kavramının Konumu”. Çev. Meriç Kurtuluş. Millî
Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 91 (Güz 2011): 226-242.