Prof.Dr. HİKMET ÖZDEMİR
Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 15.08.1946
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1971
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1980
DOÇENTLİK
:
Marmara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1993
PROFESÖRLÜK
:
Marmara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1999
İŞ TECRÜBELERİ
1968–1984 : Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli görevler
1984–1986 : Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürü ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu Temsilci Üyesi
03.11.2002- : Çankırı Milletvekili (22. Dönem)
22.07.2007 : TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Başkan Vekili
: PAB (Parlamentolararası Birlik Türk Grubu) Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı Marmara Üniversitesi 1993-1998 Bölüm Başkan Yardımcısı Marmara Üniversitesi 1998-2002
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
YÖNETİCİLİK DENEYİMİ VE KURSLAR
Bölüm Başkan Yardımcısı Marmara Üniversitesi 1993-1998 Bölüm Başkan Yardımcısı Marmara Üniversitesi 1998-2002
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
 “Türk Dilinin Evrenselliği” adlı eserin Dil ve Edebiyat Derneği için yayına hazırlanması.
 Çankırı Tarihi
 Anılarım
 Din Dersleri (yardımcı kitap) İlköğretim 4. sınıf (yayına hazır)
 Din Dersleri (yardımcı kitap) İlköğretim 5. sınıf (yayına hazır)
 Hadislerden seçmeler (yüz hadis ve şerhi), (yayına hazır)
 Şeytan
 Çankırı Tarihi
Yayın Listesi
 Adile Sultan Divanı, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1996.
 Adile Sultan Vakfiyesi, TİİHV Yay., İstanbul, 1998.
 Subhatü’l – Uşşak (Manzum 100 Hadis Çevirisi), İHV Yay., İstanbul, 1996.
 Hazret-i Ali’nin Yüz Sözü (Manzum), TİİHV Yay., İstanbul, 1998.
 Sad Kelime-i Hazret-i Ali (Hz. Ali’nin Yüz Veciz Sözü), TİİHV Yay., İstanbul, 2008.
 Sad Kelime-i Hazret-i Ebubekir (Hz. Ebubekir’in Yüz Veciz Sözü), TİİHV Yay., İstanbul, 2008.
 Sad Kelime-i Hazret-i Osman (Hz. Osman’ın Yüz Veciz Sözü), TİİHV Yay., İstanbul, 2008.
 Sad Kelime-i Hazret-i Ömer (Hz. Ömer’in Yüz Veciz Sözü), TİİHV Yay., İstanbul, 2009.
 Müsbet İlimlerde Kur’an Mucizesi, Gonca Yay., İstanbul, 1985.
 Arapça – İngilizce – Türkçe, Modern Lügat, (Müşterek), Gonca Yay., İstanbul 1987.
 Arapça – Türkçe Sözlük, (Müşterek), Akçağ Yay., Ankara, 1996.
 Pratik Arapça, 1. Kitap, (Müşterek), Aslan Yay., İstanbul, 1984.
 Pratik Arapça, 2. Kitap, (Müşterek), Aslan Yay., İstanbul, 1984.
 Pratik Arapça, 3. Kitap, (Müşterek), Aslan Yay., İstanbul, 1984.
 Pratik Arapça, 4. Kitap, (Müşterek), Aslan Yay., İstanbul, 1985.
 Pratik Arapça, 5. Kitap, (Müşterek), Aslan Yay., İstanbul, 1985.
 Pratik Arapça, 6. Kitap, (Müşterek), Aslan Yay., İstanbul, 1985.
 Arapça Ders Kitabı, 1. Sınıf, (Müşterek), M.E.B. Yay., Ankara, 1985.
 Arapça Ders Kitabı, 2. Sınıf, (Müşterek), M.E.B. Yay., Ankara, 1985.
 Arapça Ders Kitabı, 3. Sınıf, (Müşterek), M.E.B. Yay., Ankara, 1985.
 Din Dersleri, (Yardımcı Kitap), İlköğretim 1. Sınıf, İstanbul, İnsanlığa Hizmet Vakfı Yay., 1999.
 Din Dersleri, (Yardımcı Kitap), İlköğretim 2. Sınıf, İstanbul, İnsanlığa Hizmet Vakfı Yay., 1999.
 Din Dersleri, (Yardımcı Kitap), İlköğretim 3. Sınıf, İstanbul, İnsanlığa Hizmet Vakfı Yay., 1999.
 “Tunus’ta Yaşayan Türkçemiz”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 64,
İstanbul, 1990, s. 153 – 168.
 “Vakıflar ve Sivil Toplum”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 18, Ankara, 1997,
s. 309 – 313.
 “Fuzuli’nin İlk 30 Gazelindeki Ayet ve Hadislere Telmihler – I”, M.E.G. ve S.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı 23, Ankara, 1990, s. 62 – 79.
 “Fuzuli’nin İlk 30 Gazelindeki Ayet ve Hadislere Telmihler – II”, M.E.G. ve S.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı 24, Ankara, 1990, s. 77 – 98.
 “XV. Asrın Başında Yazılmış Türkçe Bir Dini Eser: Münebbihü’r – Rakıdin”, Vakıf Dergisi, İHV Yayınları, Ayrı Basım, İstanbul, 1992.
 Kitabu’l – Mecmu’ fi’l – Meşhudi ve’l – Mesmu’ (Görüp, Duyduğum Bilginler Biyografisi), (Arapça’dan Tercüme), TİİHV Yay., İstanbul, 1998.
 Mirac, (Arapça’dan Tercüme), İnsanlığa Hizmet Vakfı Yay., İstanbul, 1992.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
 “Sivil Toplum Örgütleri ve Kent”, Kent ve İnsan, Cilt 1, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu ’99, İSTAÇ Yay., İstanbul 1999, s. 46 – 49.
 “Din Eğitimi ve Öğretiminin Çevre Korumasına Katkıları”, Türk Devletleri Arasında II. İlmi İşbirliği Konferansı, Eğitim ’93, Kazakistan – Almatı 1993,
s. 17 – 18.
 “Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Kalite Nasıl Yakalanır”, II. Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi, Ticaret Odası Salonu, Konya, 10 – 12 Mayıs 1997.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 “Çevre ve İnsan”, Çevre ve İnsan Sempozyumu, Çevreden Sorumlu Devlet Bakanlığı Katkılarıyla, İnsan ve Çevre, İHV Yay., İstanbul, 1992, s. 17 – 18.
 “Eyüp Sultan’da Bir Hanım Sultan, Adile Sultan”, Eyüp Sultan Sempozyumu II, Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 1998, s. 210 – 215.
 “Mevlana ve İslamiyet”, Yer: Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi, Düzenleyen Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Tarih: 19 Aralık 1994.
 “Türkiye Dışında Yaşayan Türkçe’miz”, Yer: Özel Sultan Fatih Eğitim Kurumları Konferans Salonu, Düzenleyen: Özel Sultan Fatih Lisesi Müdürlüğü, Tarih: 14 Mart 1998.
 “Kutadgu Bilig’de Akıl ve Eğitimin Önemi”, TİİHV Konferans Salonu, İstanbul, 18 Nisan 1998.
 “Mevlana’da İnsan Sevgisi”, İHV Konferans Salonu, İstanbul, 7 Şubat 1998.

7.6 Diğer yayınlar
 “24 Kasım Öğretmenler Günü”, M.E.G. ve S.B. Din Öğretimi Dergisi, Öğretmenler Günü Özel Sayısı, Sayı: 1, Ankara, 1984, s. 23 – 26.
 “Çanakkale Günlüğü”, M.E.G. ve S.B. Din Öğretimi Dergisi, Tarih Özel Sayısı, Sayı: 2, Ankara, 1985, s. 11 – 15.
 “Vatanın Geleceğinde Gençliğin Rolü”, M.E.G. ve S.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 3, Ankara, 1985, s. 19 – 21.
 “Din Eğitimi ve Öğretiminin Lüzumu”, M.E.G. ve S.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 4, Ankara, 1985, s. 14 – 15.
 “Eğitim ve İnsan Hakları Münasebeti”, M.E.G. ve S.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 5, Ankara, 1985, s. 9 – 10.
 “Çanakkale’nin Tarihteki Misyonu”, M.E.G. ve S.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 6, Ankara, 1986, s. 15 – 17.
 “Kara Çelebi-Zade Abdülaziz Efendi ve Sıhhat-Namesi”, (Yayınlanmamış Makale).