Yrd.Doç.Dr. MÜNEVVER EBRU ZEREN
Fen Edebiyat Fakültesi / Tarih


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 31.10.1972
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, 1991-1995
YÜKSEK LİSANS
:
Kadir Has Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma, 2008-2010
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları (Tarih)
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
IABS (International Association of Buddhist Studies)
SEECHAC (Societe Europeenne pour l’Etude des Civilisations de l’Himalaya et de l’Asie Centrale)
İŞ TECRÜBELERİ
Haliç Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı (Ekim 2016-Halen) Haliç Üniversitesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı (Kasım 2016-Halen)
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
M. Ebru Zeren, “Budizm ve Maniheizm’in Uygurlar’ın Kültür Hayatına Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tez Projesi (2012-2015, Yürütücü)
Doç. Dr. İsmail Mangaltepe, “Hermitage Devlet Müzesi’ndeki İslamiyet Öncesi Türkistan Coğrafyasına Ait Türk Eserlerinin Envanteri”, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Araştırma Projesi (2012-2014, Araştırmacı)
Yayın Listesi
ZEREN, M. Ebru, “Türklerin Devlet Anlayışında Atalar Kültünün Yeri”, Toroslardan Tanrı Dağlarına Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür. Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı, Ed. Erman Şan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2017, s. 337-346.
ZEREN, M. Ebru, “İslamiyet Öncesi Türk Kültüründe Tasvir Yasağı”, Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Armağanı, Ötüken Yayınları, İstanbul 2017 (Basım Aşamasında)
ZEREN, M. Ebru, “Budist Uygur Kültüründe Kuş”, Kültürümüzde Kuş, Ed. Emine Gürsoy Naskali, Dergah Yayınları, İstanbul 2017 (Basım Aşamasında)
ZEREN, M. Ebru, “Uygurların Kabul Ettikleri Dinlerdeki Ortak İnançlar” , Tarih Bilinci Tarih ve Kültür Dergisi, Özel Sayı “Kurtarılmayı Bekleyen Bir Medeniyet Harikası Doğu Türkistan”, Mart 2014, s. 78-99.


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
ZEREN, M. Ebru, “Zsuzsanna Gulácsi. Mani’s Pictures: The Didactic Images of the Manichaeans from Sasanian Mesopotamia to Uygur Central Asia and Tang-Ming China, Leiden-Boston, 2015”, Journal of Old Turkic Studies, Şubat 2017, Vol. 1. Issue 1, s. 229-238.
ZEREN, M. Ebru, “Eski Türk ve Hint Kültürlerinde Hükümranlık ile İlgili Mefhumlar, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 34, İstanbul 2016, s. 103-148.

ZEREN, M. Ebru, “4. Uluslararası SEECHAC Kolokyumu (16-18 Kasım 2015, Heidelberg) Hakkında”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 56:2 (2015), s. 209-216.
BAZIN, Louis, “Özel Kişi Adı “Korkut”: Etimotolojik Tartışma” (“Le Nom Propre “Korkut”: Discussion Etymologique) , Çev. M.E. Zeren, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/8 Spring 2015, s. 2363-2372.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ZEREN, M. Ebru, “Göktürk ve Uygur Dönemi Yazıtlarında Budizm’in İzleri ve Etkileri”, Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Nisan 2017 (Bildiri metni kabul edildi).
ZEREN, M. Ebru, “Üniversitelerde Tarih Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımın Önemi ve Uygulanabilirliği”, IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (e-kitap), 1-3 Eylül 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, s. 223-229.
ZEREN, M. Ebru, “The Role of Ancestor Cult in Turks’ Statehood Conception”, 59th Annual Meeting of PIAC (Permanent International Altaistic Conference) , 26 Haziran - 1 Temmuz 2016, Ardahan Üniversitesi (Basılacak).
ZEREN, M. Ebru, “Budist Türklerin Bıraktıkları Dünya Mirası Eserler”, VI. International Turkic Art, History and Folklore Congress/Art Activities, Selçuk Üniversitesi, 12-14 May 2016, Bildiri Kitabı, Konya 2016.
ZEREN, Münevver Ebru, “Conception of God and Universe on Turks through Buddhism and Turkish Sufism”, 4th STCS Conference: Comparative Perspectives: Islam, Confucianism and Buddhism, Ljublijana University, 11-13 Aralık 2015 (Basılacak)
ZEREN, Münevver Ebru, “An Analytical Approach to The Contribution of Uygurs in The Renaissance of Mahayana Art in Turfan”, Fourth International SEECHAC (Société Européenne pour l’Étude des Civilisations de l’Himalaya et de l’Asie Centrale) Colloquium “Religious Revivals and Artistic Renaissance in Central Asia and the Himalayan Region- past and present”, 16-18 Kasım 2015, Heidelberg University (Basılacak)
ZEREN, M. Ebru, “Water Related Beliefs of Manichean, Buddhist and Christian Turks / Maniheist, Budist ve Hıristiyan Türklerde Su ile İlgili İnançlar”, 2. Turgut Reis ve Türk Denizciliği Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 1-4 Kasım 2013, Turgutreis- Bodrum Bildiriler, C. III, s. 136-156.
ZEREN, M. Ebru, SAZAK, Gözde, “Osmanlı Minyatürleri Üzerinden Türk-İran Siyasi İlişkilerine Bir Bakış”, Ordu Üniversitesi Güney Kafkasya Halkları Dil Tarih Kültür İlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, Bildiriler, Ordu, 2011, s. 351-394.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

ZEREN, M. Ebru, “Merv: An Oasis Capital in the Ancient Paradise”, Tourism in Central Asia, Cultural Potential and Challenges, Ed. Kemal Kantarcı, Muzaffer Uysal, Vincent Magnini, Toronto-New Jersey, Apple Academic Press, 2015, s. 123-148.
MANGALTEPE, İsmail, ZEREN, M. Ebru, “Kala-i Kahkaha: A Pre-Islamic Turkish Settlement in the State Hermitage Museum’s Collection”, Language, Culture, and Ethnic Diversity, Ed. Eyup Sarıtaş, New York, Untested Ideas Research Center, 2013, s. 61-90.


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ZEREN, M. Ebru, SAZAK, Gözde, “Osmanlı Minyatürlerinde Kasaplık”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2011, 6, s. 53-78. (Aynı makale kitap bölümü olarak da basılmıştır: Kasap, Ed. Emine Gürsoy NASKALI, Hilal Oytun ALTUN, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2011, s. 95-137.)


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
ZEREN, M. Ebru, “Abdelkebir Dragouth’un Kaleminden Turgut Paşa ve Tunus’taki Torunları”, 1. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2011, Turgutreis, Bodrum, Turgutreis Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, 2013, s.115-126.