Yrd.Doç.Dr. ATİLLA TEKİN
Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Tıp
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Tıp
DOKTORA
:
Şişli Hamidiye Etfal EAH, Psikiyatri, 2009-2013
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Turkish Association of Psychiatry
European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
The European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)
The Turkish Association of EMDR
İŞ TECRÜBELERİ
Yrd. Doç. Dr. Psikoloji Haliç Üniversitesi 2016-..
Yönetilen Tezler
Bipolar Bozukluk Hastalarında Disosiyatif Bozukluk Eştanılarının Çocukluk Çağı Travmaları ile

İlişkisi, 2012. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu
Yayın Listesi
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Özdil-Demiryürek E, Tekin A, Çakmak E, Temizkan O, Karamustafalıoğlu O, Gökova S, Demiryürek E. Correlations between impulsiveness and biochemical parameters in women with polycystic ovary syndrome. European Journal of Obstetrics and Gynecology, 2016, DOI: 10.1016/j.ejogrb.2016.09.002 (in-press)

Demiryurek BE, Ertem DH, Tekin A, Ceylan M, Aras YG, Gungen BD. Effects of onabotulinumtoxinA treatment on efficacy, depression, anxiety, and disability in Turkish patients with chronic migraine. Neurological Sciences. 2016, DOI: 10.1007/s10072-016-2665-z (in press)

Tekin A, Karadağ H, Yayla S. The relationship between burnout symptoms and Type D personality among healthcare professionals in Turkey. Archives of Environmental and Occupational Health. 2016, DOI:10.1080/19338244.2016.1179168 (in press)

Özdil-Demiryürek E., Demiryürek BE, Tekin A, Güzey-Aras Y, Doğan-Güngen B, Erdoğan S. The association between childhood traumatic events and headache related parameters in patients with migraine: a cross-sectional study in Turkish population. Archives of Neuropsychiatry 2016, DOI: 10.5152/npa.2016.8817.

Tekin A, Karadağ H., Süleymanoğlu M., Tekin M., Kayran Y., Alpak G., Şar V.
Prevalence and gender differences in symptomatology of post-traumatic stress disorder and depression among Iraqi Yazidi refugees in Turkey. European Journal of Psychotraumatology. 2016; 7:28556.

Tekin A, Meriç C., Sağbilge E., Kenar J., Yayla S., Özer ÖA., Karamustafalıoğlu O. The relationship between childhood sexual/physical abuse and sexual dysfunction inpatients with social anxiety disorder. Nordic Journal of Psychiatry. 2016; 70(2):88-92.

Atış G., Altunay İ., Tükenmez Demirci G., Bakım B., Tekin A., Önem R., Karamustafalıoğlu O. Anger and relation with associated psychiatric disorders in functional pruritus. Archieves of The Turkish Dermatology and Venerology. 2015; 49(1):28-32.

Yayla,S., Bakım, B., Tankaya, O., Ozer, O.A., Karamustafalioglu, O., Ertekin, H., Tekin, A. Psychiatric Comorbidity in Patients with Conversion Disorder and Prevalence of Dissociative Symptoms. Journal of Trauma Dissociation. 2015;16(1):29-38.

Tekin, A., Özdil, E., Güleken, M. D., Iliser, R., Bakim, B., Öncü, J., Çevik, M., Kuran, B. Efficacy of High Frequency [10 Hz] Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation of the Primary Motor Cortex in Patients with Fibromyalgia Syndrome: A Randomized, Double Blind, Sham-Controlled Trial. Journal of Musculoskeletal Pain. 2014;22(1): 20–26.

Meriç, C., Pirdoğan, E., Toker, Ö.G., Tekin, A., Çelik, S., Bakım, B. Mania with Psychotic Feature Induced by Th e Use of Pramipexole in Parkinson’s Disease: A Case Report. Turkish Journal of Psychiatry. 2014;25(3):212-4.

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

Çevik M, Gündüz C, Tekin A, Karamustafalıoğlu O. Sustained effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in moderate to severe depression. European Neuropsychopharmacology. September 2015. Volume 25, Supplement 2, Page S440.

B. Bakım, H.Ertekin, O.Karamustafalıoğlu, A.Tekin, B.G.Yavuz, S.Yayla. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders “International Journal of Psychiatry in Clinical Practice vol 16,suppl 1” booklet P 24 “Depression and anxiety disorder comorbidity in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)”, 25-26 pp., Barcelona, Spain, November,2012.

Karabulut V, Cengiz Y.C, Ozcelik B, Onem R, Tekin A, Tankaya O, Alpak G, Karamustafalioglu O. Comparison of six antidepressants in terms of time to discontinuation. European Neuropsychopharmacology Vol. 19, supplement 3, September 2009, pages S384-S385.

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

Karamustafalıoğlu O. & Tekin A. Psychopharmacology (pp 515-573). Ed. James A. Bourgeois, Robert E. Hales, Julie S. Young, Stuart C. Yudofsky (Eds.) The American Psychiatric Publishing Board Review Guide for Psychiatry, 2009.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Tekin M, Tekin A. Dissociative Symptoms in Anxiety Disorders. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry. 2014; 6(4): 330-339.

Tekin, A., Bakım, B., Özdil, E., Güleken, M. D. Low frequency (1 Hz) rTMS application in the treatment of resistant auditory hallucinations: a case presentation. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 26 (3), 295-298.

Özdil, E., Tekin, A., Güleken, M.D., Uyar, E.T., Bakım, B., Özer, Ö.A. Olfactory Reference Syndrome: a case report. The Journal of Neurobehavioral Sciences 2013;1 (1), 50-52.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

Tekin A, Karadağ H, Yayla S. Sağlık Çalışanlarında D Tipi Kişilik ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma. 1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2016, Antalya.

Meric-Ozgunduz C, Dalkiran-Varkal M, Tekin A, Sagbilge-Sayin E, Deniz I, Ozer OA, Karamustafalioglu OK. 7th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and AdolescentPsychopharmacology (TAP-ICP). Evaluation of psychiatric consultations of medical inpatients in a research and training hospital Klinik Psikofarmakoloji Bulteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25: S206

Tekin A, Karadag H, Suleymanoglu M, Tekin M, Alpak G. 7th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and AdolescentPsychopharmacology (TAP-ICP). Prevalence of PTSD and depression among Iraqi Yazidi refugees.Klinik Psikofarmakoloji Bulteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25: S167-S8

Pirdogan E, Meric C, Tekin A, Gunday-Toker O, Guler-Kenar J, Ozer OA. 6th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and AdolescentPsychopharmacology (TAP-ICP). Bilateral pedal edema caused by the use of olanzapine in a patient with bipolar disorder.Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24: S175

Bakim B, Tekin A, Ozdil E, Gunduz A, Yildiz D, Konuklar AS, Tekin M, Ozer OA, Uzun N. 6th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP). Comorbid psychiatric disorders and childhood traumas in HIV-positive patients. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24: S107-S8.

Ozdil E, Bakim B, Tekin A, Gunduz A, Yildiz D, Konuklar AS, Ozer OA, Uzun N. 6th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP).Sexual dysfunction and quality of life in HIV-positive patients. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24: S107.

Meric C, Tekin A, Sagbilge E, Kenar J, Ozer OA, Karamustafalioglu O. 6th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP).The effects of childhood trauma on sexual function in patients with social anxiety disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24: S90-S1.

Tekin A. 6th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP).Childhood trauma and dissociation in patients with bipolar disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24: S8

Tekin A, Kayran Y, Ozdil E, Yukcu B, Dalgıc-Karabulut N, Kenar J, Ozer OA.The 5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP). [PP-040] Munchausen syndrome by proxy: a case report . Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013; 23: S131.

Ozdil E, Tekin A, Akansel V, Ozer OA, Karamustafalioglu O. The 5th International Congress on Psychopharmacology &International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (TAP-ICP).[PP-013] Depression, sexual dysfunction and childhood trauma in patients with post traumatic stress disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013; 23: S69.

7.6 Diğer Yayınlar

Bipolar bozukluk hastalarında dissosiyatif bozukluk komorbiditesi. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2014, Antalya

Sağlık Çalışanlarında D Tipi Kişilik ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma. 1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2016, Antalya.