Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Arş.Gör. GÖZDE KURU TÜRKCAN
Fen Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 28.01.1989
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2012
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Kanser Genetiği, 2016
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Kanser Genetiği
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Temel Onkoloji Derneği (TEOD)
İŞ TECRÜBELERİ
Msc. Kanser Genetiği İstanbul Üniversitesi 2016
Yayın Listesi
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

• Kuru G, Akdeniz O, Kilic E.S, Tuncer B, Erdogan S. O, Avsar M, Altundag K, Saip P, Yazici H. BRCA1 and BRCA2 Gene Mutation Frequency of High Risk Ovarian Cancer Cases in Turkish Population Including Balkan Turks. ESGO PREVENTION OF GYNAECOLOGICAL MALIGNANCIES,State of the art Conference, SEP 08-10th, 2016, ANTALYA, TURKEY.

• Tuncer B, Kılıç S, Akdeniz D, Sukruoglu O, Avşar M, Kuru G, Altundağ K, Saip P, Yazici H. Frequency of ER,PR,HER2 and Triple Negative Hormone Receptors in BRCA1/BRCA2 Gene Mutation Positive Breast Cancer Cases.Poster presentation: International Breastanbul Conference, Nov 10-12, 2016, Wyndham Grand Levent Hotel, Istanbul, Turkey.

• Avşar M, Akdeniz D, Kılıç S, Tuncer B, Sukruoglu O, Kuru G, Altundağ K, Saip P, Yazici H, Regional Distribution and Frequency of BRCA1 and BRCA2 Gene Mutations In Turkish Population Including Balkan Turks . Poster presentation: International Breastanbul Conference, Nov 10-12, 2016, Wyndham Grand Levent Hotel, Istanbul, Turkey.

• Kilic E.S, Kuru G, Akdeniz O.D, Tuncer B, Erdogan S.O, Avsar M, Altundag K, Saip P, Yazici H. Regional Distributions of BRCA1 and BRCA2 Gene Mutations In Turkish Hereditary Ovarian Cancer Patients Including Balkan Turks. ESGO PREVENTION OF GYNAECOLOGICAL MALIGNANCIES, State of the art Conference, SEP 08-10th, 2016, ANTALYA, TURKEY.
• Tunçer Ş. B, Akdeniz Ö. D, Avşar M, Kılıç S, Erdoğan Ş.Ö, Kuru G, Saip P, Şen F, Yazıcı H. Whole Genome Expression Levels of miRNA In HIV Negative Kaposi's Sarcoma, 43rd ISOBM ANNUAL CONGRESS, Sep 1-6th, 2016, Chicago, IL, USA.

• Akdeniz Ö.D,Tunçer Ş., Avşar M, Erciyas K.S, Erdoğan Ş.Ö, Kuru G, Saip P, Şen F, Yazıcı H. Novel miRNAs In HIV Negative Kaposi’s Sarcoma Patients. 43rd ISOBM ANNUAL CONGRESS, Sep 1-6th, 2016, Chicago, IL, USA.

• Erdogan S O, Kılıç S, Avşar M, Tunçer B, Ödemiş A D, Kuru G, Saip P, Yazıcı H. Erken Yaş Meme Kanser Hastalarinda Çoklu Gen Analizi. 43rd ISOBM ANNUAL CONGRESS, Sep 1-6th, 2016, Chicago, IL, USA.


7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
• Erdogan S O, Kılıç S, Avşar M, Tunçer B, Ödemiş A D, Kuru G, Saip P, Yazıcı H. Erken Yaş Meme Kanser Hastalarında Çoklu Gen Analizi. 6.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 23-27 Mart 2016, Belek, Antalya, Türkiye.

• Tunçer B,Ödemiş A D,Kılıç S,Avşar M,Erdogan Ş.O, Kuru G, Saip P,Şen F,Yazıcı H. Kaposi Sarkomunda Genom Düzeyinde miRNA Ekspresyonlarının Araştırılması. 6.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 23-27 Mart 2016, Belek, Antalya, Türkiye.
• Ödemiş A D,Tunçer B, Kılıç S, Avşar M, Erdogan Ş.O, Kuru G, Saip P, Şen F,Yazıcı H. KSHV Pozitif ve KSHV Negatif Kaposi Sarkomlu Hastaların Etiyolojisinde Yeni miRNA’ların Saptanması. 6.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 23-27 Mart 2016, Belek, Antalya, Türkiye.

• Kılıç S , Avşar M, Tunçer B, Erdogan S O, Ödemiş A D, Kuru G, Saip P, Yazıcı H. Yüksek Riskli Türk Meme Kanserli Hastalarda BRCA1 ve BRCA2 Genlerinde Görülen SNP/VUS’ların Dağılımı. 6.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 23-27 Mart 2016, Belek, Antalya, Türkiye.

• Gözde Kuru, Mukaddes Avşar, Buğra Tunçer, Seda Kılıç, Demet Akdeniz, Özge Şükrüoğlu, Nurcan Çırak, Didem Taştekin, Kayhan Ertürk, Esra Kaytan, Hülya Yazıcı, ‘Pankreas Kanserinde PALB2 Gen Mutasyonlarının Araştırılması’, 21.Ulusal Kanser Kongresi (UKK), Antalya, Nisan, 2015, Bildiri Özetleri s.633

• Buğra Tunçer, Mukaddes Avşar, Demet Akdeniz, Özge Şükrüoğlu, Seda Kılıç, Gözde Kuru, Nurcan Çırak, Samuray Tuncer, Rejin Kebudi, Ömer Görgün, Hülya Yazıcı, ‘Retinoblastomlu Monozigotik İkizlerde Heterozigotluk Kaybının(LOH) Gösterilmesi’, 21.Ulusal Kanser Kongresi (UKK), Antalya, Nisan, 2015, Bildiri Özetleri s.437

• Mukaddes Avşar, Nurcan Çırak, Demet Akdeniz, Buğra Tunçer, Seda Kılıç, Gözde Kuru, Makbule Tambaş, Aysel Ahmedova, Sezai Vatansever, Hülya Yazıcı, ‘Akciğer Kanserli Hastalarda DICER1 Geninin Araştırılması’, 21.Ulusal Kanser Kongresi (UKK), Antalya, Nisan, 2015, Bildiri Özetleri s.633-634

• Demet Akdeniz, Buğra Tunçer, Mukaddes Avşar, Seda Kılıç, Özge Şükrüoğlu, Gözde Kuru, Nurcan Çırak, Samuray Tuncer, Rejin Kebudi, Ömer Görgün, Hülya Yazıcı, ‘Retinoblastomlu Hastalarda RB1 Genindeki Mutasyonların İncelenmesi, Tedavi Seçenekleri Açısından Değerlendirilmesi ve Hastalığın Gelecek Kuşaklarda Oluşum Riskinin Belirlenmesi’,Sözlü Sunum, 21.Ulusal Kanser Kongresi (UKK), Antalya, Nisan, 2015, Bildiri Özetleri s.279