Prof.Dr. HAMİT AVCI
Matematik Bölüm Başkanı / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
ADIYAMAN / 21.03.1942
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2123430872 Dahili: 1126
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Ankara Üniversitesi, Matematik, 1968
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik
DOÇENTLİK
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik, 1979-1989
PROFESÖRLÜK
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik, 1989-2005
ÜYELİKLER
Türk Matematik Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
Araş. Gör Yıldız Üniversitesi 1970-1979
Doçentlik Yıldız Üniversitesi 1979-1989
Profesörlük Yıldız Teknik Üniversitesi 1989-2005
Reel Analiz
Fonksiyonel Analiz
Topoloji I
İleri Fonksiyonel Analiz
Konform Tasvir
Matematik IV
Topoloji II
Reel Analiz
Fonksiyonel Analiz
Topoloji I
İleri Topoloji
Matematik II
Matematik IV
Topoloji II
Konform Tasvir
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Bölüm Başkan Yardımcılığı Yıldız Teknik Üniversitesi 1986-1995
Dekan Yardımcılığı Yıldız Teknik Üniversitesi 1998-2001
Bölüm Başkanlığı Yıldız Teknik Üniversitesi 1999-2005
Yönetilen Tezler
Kara, A., "Lie Grupları Üzerinde Lineer Kontrol Sistemleri", YTÜ 1996 (Doktora)
Gül, E., "Abelien Olmayan Kompakt Lie Grupları Üzerinde Kontrol Sistemleri", YTÜ, 1997 (Doktora)
Şen, H.,A., "Alfa-Konveks Fonksiyonların Genelleştirilmesi", YTÜ, 2003 (Doktora)
Kara, A., "Banach Cebirleri" (Yüksek Lisans)
Cesur, Y., "Konveks Kümeler" (Yüksek Lisans)
Yazıcı, E., " Örtü Uzayları" (Yüksek Lisans)
Gül, E., "İki Boyutlu Manifoldlar" (Yüksek Lisans)
Kızıl, E., "Temel Grup ve Hesaplanması" (Yüksek Lisans)
Engelkıran, M., "Lineer Operatörlerin Yarı Grubu" (Yüksek Lisans)
Turgut, Y., "Topolojik Uzaylarda Kompaktlaştırma" (Yüksek Lisans)
Uluslararası Toplantılar
Fonksiyonel Analiz Sempozyumu, Silivri, Turkey

11.c. Katıldığı Ulusal Çalışmalar ve Toplantılar:
I. Ulusal Matematik Sempozyumu, Odtü, Ankara
Diferansiyel Denklemler Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne
11.d. Katıldığı diğer faaliyetler:
1. Kanaltürk-Doğru Tercih 2011
2. Bugün-Başarıya Doğru 2011
Yayın Listesi
A . ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1) Adıgüzelov, E., Avcı, H., Gül, E., "The trace formula for Sturm-Liouvillle operator with operator coefficient", J. Math. Phys., Vol.42, No:6, pp.1611-1624. CMP 1 821 881, 2001

A2) Adıgüzelov, E., Avcı, H., and Gül, E., "Asymptotic formula for the number of eigenvalues of a differential operator", Proyecciones Revista de Matematica, Vol. 20, No:1, pp.65-82, Chile, 2001.

B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

B1) Avcı, H., "Hilbert Uzaylarının Eşyapılılığı Hakkında", YTÜ Dergisi, 1989

C. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

C1) Adıgüzelov, E., Avcı, H., "2. Mertebeden bir Diferansiyel Operatötün Negatif özdeğerlerinin Sayısı için Asimtotik Formül", Sakarya Üniversitesi Matematik Sempozyumu, 11-13 Eylül 1997.