İngilizce Mütercim Tercümanlık
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR ÇAVUŞOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi / İngilizce Mütercim Tercümanlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
KONYA / 23.05.1965
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL
TEL
:
(0 212) 924 24 44 - 444 2542 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi, 1987
YÜKSEK LİSANS
:
Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim, 2007
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ

Öğretim Görevlisi Haliç Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2015
Öğretim Görevlisi Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü 2014
İngilizce Öğretmeni Kuleli Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 2002-2012
İngilizce Öğretmeni Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 1988-2002
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı:
“‘Türkçe Söyleyen’ Can Yücel: the Rewriter par excellence”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Suat Karantay.

Doktora Tezi (özeti ekte) ve Danışmanı: “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Yazınsal Aktörlerin Çeviri Söylemleri (1923-1979), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alev Bulut.
Yayın Listesi
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
B1. Çavuşoğlu, Özgür (2013) “Çeviribilimde Bir Araştırma Önerisi: Türkiye’de Cumhuriyet
Dönemi Yazarlarının Çeviri Söylemlerinden Çeviribilime Geçiş Süreci,” Yay. Haz. Kafkas
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Bildiriler Kitabı:
13.Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup - 26-28 Eylül 2013,
Cilt 2, Kars: Kafkas Üniversitesi Yay., s. 693-705.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1. Çavuşoğlu, Özgür (2015) The “Rewriter” par excellence: “Türkçe Söyleyen” Can
Yücel, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Çavuşoğlu, Özgür ve Yılmaz, Arsun Uras (2014) “Şiir Çevirisi Üzerine Sosyo-kültürel
Bağlamda Söylem Çözümlemesi: R. Kipling’in ‘If’ Şiirinin Türkçe Çevirileri,” 27. Ulusal
Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s. 226-235.
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
G. Diğer yayınlar:

G1. İngilizce-Türkçe şiir çevirileri:
1. “Atina’da Ağustos” (Athens in August), Yaz. Alicia E. Stallings, Sözcükler, 2013 Ocak-Şubat, 41, s. 97.
2. “Söğüt Ağacı Dikmek İstemeyen Adam” (The Man Who Wouldn’t Plant Willow Trees), Yaz. Alicia E. Stallings, Sözcükler, Ocak-Şubat 2013, 41, s. 97.
3. “Damat Hades’in Gelin Karşılaması” (Hades Welcomes His Bride), Yaz. Alicia E. Stallings, Sözcükler, Ocak-Şubat 2013, 41, s. 98.
4. “Dönüşü Olmayan Diyar” (From Whose Bourn No Traveller), Yaz. Alicia E. Stallings, Sözcükler, Ocak-Şubat 2013, 41, s. 98.
5. “Apollon’un İlham Perilerini Teftişi” (Apollo Takes Charge of His Muses), Yaz. Alicia E. Stallings, Sözcükler, Ocak-Şubat 2013, 41, s. 99.
6. “Atina’nın İlk Mezarlığı Boyunca Yürüdüğüm Sabahlar” (Mornings I Walk Past the First Cemetery of Athens), Yaz. Alicia E. Stallings, Sözcükler, Ocak-Şubat 2013, 41, s. 100.
7. “Eğer” (If), Yaz. Rudyard Kipling, Türk Edebiyatı, Mayıs 2012, s. 29.
8. “Mucizeler” (Miracles), Yaz. Walt Whitman, Ç.N. Çeviri Edebiyatı, 15, 2011, s. 44 ve 45.
9. “Sabah Şarkısı” (Morning Song), Yaz. Sylvia Plath, Türk Edebiyatı, Aralık 2010, s. 39.
10. “Eğer” (If), Yaz. ee cummings, Türk Edebiyatı, Nisan 2010, s. 49.
11. “Dans Üstadı” (Dance Figure), Yaz. Ezra Pound, Türk Edebiyatı, Mart 2010, s. 55.
12. “minik ağaç” (little tree), Yaz. ee cummings, Varlık, Şubat 2009, s. 60.
13. “Canım Annem” (Mother o’ Mine), Yaz. Rudyard Kipling, 4. Boyut, 16, Temmuz 2008, s. 90.
14. “Politika” (Politics), Yaz. William Butler Yeats, Varlık, Mayıs 2008, s. 51.
15. “İhtiyarların Suda Kendilerine Hayran Kalışı” (The Old Men Admiring Themselves in the Water), Yaz. William Butler Yeats, Varlık, Aralık 2007, s. 63.
16. “Ondokuzuncu Yüzyıl ve Sonrası” (The Nineteenth Century and After), Yaz. William Butler Yeats, Varlık, Aralık 2007, s. 63.
17. “Kedi ile Ay” (The Cat and the Moon), Yaz. William Butler Yeats, Varlık, Aralık 2007, s. 63.
18. “İhtiyarların Suda Kendilerine Hayran Kalışı” (The Old Men Admiring Themselves in the Water), Yaz. William Butler Yeats, Varlık, Kasım 2007, s. 74.
19. “Ondokuzuncu Yüzyıl ve Sonrası” (The Nineteenth Century and After) William Butler Yeats, Varlık, Kasım 2007, s. 74.
20. “Aman Aşkın Uzun Sürmesin” (O do not Love Too Long), Yaz. William Butler Yeats, Varlık, Kasım 2007, s. 74.
21. “İçkili Şarkı” (A Drinking Song), Yaz. William Butler Yeats, Varlık, Kasım 2007, s. 74.
22. “Koruda Karlı Bir Gece” (Stopping by Woods on a Snowy Evening), Yaz. Robert Frost, Varlık, Mart 2007, s. 8.
23. “Bir Soru” (A Question), Yaz. Robert Frost, Varlık, Ocak 2007, s. 15.
24. “Bağışla Tanrım” (Forgive O Lord), Yaz. Robert Frost, Varlık, Ocak 2007, s. 15.
25. “Evcil Kedi” (Tame Cat), Yaz. Ezra Pound, Varlık, Aralık 2006, s. 48.
26. “Ateş ve Buz” (Fire and Ice), Yaz. Robert Frost, Varlık, Ekim 2006, s. 40
27. “Gül Familyası” (The Rose Family), Yaz. Robert Frost, Pitoresk, 1, Bahar 2005, s. 59.
28. “Mavi Kuşun Son Sözü” (The Last Word of a Bluebird), Yaz. Robert Frost, Pitoresk, 1, Bahar 2005, s. 60.
29. “Helen Hala” Yaz. T. S. Eliot, Pitoresk, 1, Bahar 2005, s. 61.
30. “Gecenin Bin Bir Gözü Var” (The Night Has a Thousand Eyes), Yaz. Francis William Bourdillon, Pitoresk, 1, Bahar 2005, s. 62.
31. “Gecenin Bin Bir Gözü Var” (The Night Has a Thousand Eyes), Yaz. Francis William Bourdillon, Varlık, Mart 2005, s. 35.
32. “Gül Familyası” (The Rose Family), Yaz. Robert Frost, Varlık, Mart 2005, s. 63.
33. “Mavi Kuşun Son Sözü” (The Last Word of a Bluebird), Yaz. Robert Frost, Varlık, Mart 2005, s. 63.
34. “Gecenin Bin Bir Gözü Var” (The Night Has a Thousand Eyes), Yaz. Francis William Bourdillon, 4. Boyut, 13, Ocak 2005, s. 30.

G2. Türkçe-İngilizce şiir çevirileri:
1. “From a Hill” (Bir Başka Tepeden), Yaz. Yahya Kemal, Rosetta World Literature, 4, Şubat 2015, s. 73.
2. “Like Rain” (Yağmur Gibi), Yaz. Cem Uzungüneş, Ç.N. Çeviri Edebiyatı, 12, Aralık 2010, s. 25.
3. “hannelise” (hannelise), Yaz. Attila İlhan, Ç.N. Çeviri Edebiyatı, 7, 2009, s. 33.
4. “They’ve Taken Us Captive” (Bizi Tutsak Ettiler), Yaz. Nâzım Hikmet, Ç.N. Çeviri Edebiyatı, 4, 2007, s. 133.

G3. Kısa hikâye çevirileri:
1. “Köprüdeki Yaşlı Adam” (The Old Man at the Bridge), Ernest Hemingway, Pitoresk, 1, Bahar 2005, s. 45-47.
2. Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Yazılı Çeviri Yüksek Lisans programı dâhilinde bitirme projesi olarak yapılmış, Salman Rüşdi’nin kısa hikayelerinden oluşan East-West (Doğu-Batı) (1994) başlıklı eserinden “Yorick” (Yorick) adlı yayımlanmamış kısa hikaye çevirisi.
3. Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Yazılı Çeviri Yüksek Lisans programı dâhilinde bitirme projesi olarak yapılmış, Salman Rüşdi’nin kısa hikayelerinden oluşan East-West (Doğu-Batı) (1994) başlıklı eserinden “Yakut Pabuçların Müzayedesinde” (At the Auction of the Ruby Slippers) adlı yayımlanmamış kısa hikaye çevirisi.

G4. Makale ve kitap çevirileri:
1. Çavuşoğlu, Özgür (Çev.) (2014) “Kültürlerarası Çeviri ve Çatışan İdeolojiler” (Cross-cultural Translation and Conflicting Ideologies), Yaz. Christina Schäffner, Çeviribilim Okumaları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s. 83-100.
2. Çavuşoğlu, Özgür (Çev.) (2014) Profesyonel Ol: Ağ Pazarlamacılığında Uzmanlaşmak İçin 7 Adım (Go Pro: 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional), Yaz. Eric Worre, Ankara: Elma Yayınevi.

G5. Editörlük:
1. Çavuşoğlu, Özgür v.d. (Ed.) (2014) Çeviribilim Okumaları, Ankara: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.