Yrd.Doç.Dr. AYŞEGÜL YETKİN
Fen Edebiyat Fakültesi / Eğitim Bilimleri


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
ADIYAMAN / 28.07.1984
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
0212 9242444 Dahili: 1189
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK REHBERLİK (İngilizce), 2003-2007
YÜKSEK LİSANS
:
YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK REHBERLİK , 2007-2009
DOKTORA
:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK REHBERLİK, 2013-2016
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
AKADEMİK YIL DÖNEM DERSİN ADI ÖĞRENCİ SAYISI
Yrd.Doc.Dr Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı HALIÇ ÜNIVERSITESI 2016-
Yrd.Doc.Dr Eğitim Bilimleri HALIÇ ÜNIVERSITESI 2016-
Öğretim üyesi Fen Edebiyat Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2016-
Ögretim görevlisi (Part Time) Eğitim Bilimleri (BÖTE) YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ 2009-2010

2016-2017 GÜZ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 180
GÜZ Sosyal Psikolojiye Giriş I 148
GÜZ Pedagoji 128
GÜZ Görüşme Becerileri 7
GÜZ Psikoterapi Kuramları ve Klinik Uygulamaları 2
GÜZ KLİNİK GÖRÜŞME BECERİLERİ 22
GÜZ Psikoterapi Kuramları ve Vaka Analizi 2
BAHAR Rehberlik
BAHAR Sosyal Psikolojiye Giriş II
BAHAR Mesleki Etik
BAHAR Öğretmenlik MeslekEtiği
BAHAR Seminer
BAHAR Seminer
BAHAR Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları
Bahar Gelişimsel Rehberlik
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Görev Ünvani Bölüm Üniversite Yıl/Dönem
Ögretim görevlisi (Part Time) Eğitim Bilimleri (BÖTE) YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Öğretim üyesi Fen Edebiyat Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2016-
Yönetilen Tezler
Atakan ayvazoğlu 2016-2017 Güz Psikologların kullandığı mizah tarzları ile sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri arsındaki ilikinin incelenmesi. Psikologların kullandığı mizah tarzları ile sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri arsındaki ilikinin incelenmesi.
Deren demirel 2016-2017 Güz Psikosomatik Bozukluklar ve Öz Denetim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Serap Deniz 2016-2017 Güz Korunma ve bakım altında bulunan çocukların duygusal zeka düzeyleri Koruma ve Bakım Altında Bulunan Çocukların Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Çağrı Emrem 2015-2016 Güz Üniversite öğrencilerinde aile tutumu ve homofobi arasındaki riski Üniversite öğrencilerinde aile tutumu ve homofobi arasındaki riski
Tez Hazal Burcu Ergün 2016-2017 Güz Zorunlu Göç Etmiş Etnik Gruplara Mensup Çocuklarda Ergenlik Öncesi Dönemde Ograsyon Eğitim
Tez Gizem Gökçe 2016-2017 Güz Ergenlerde Obezite İle Depresyon İlişkisinin İncelenmesi
Tez Gamze Krabulut 2016-2017 Güz Yetişkinlerde Panik Atak Ve Benlik Saygısının Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Hatice Karaman 2016-2017 Güz Kurum Bakımından Faydalanan Yaşlı Bireylerde Demans İle Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Tez Neslihan Kızılkaya 2016-2017 Güz Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Akademik Başarılarının tükenmiş Sendromu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Tez Gözde Özkaya 2016-2017 Güz Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amacı Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Sinan Pehlivan 2016-2017 Güz Sosyal Uyum İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Tez Ece Pıanar 2016-2017 Güz Yetişkinlerin Panik Atak ve Benlik Saygısının Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Tuğçe Yıldırım 2016-2017 Güz Alkol Bağımlılığı İle Depresyon İlişkisinin İncelenmesi
Yayın Listesi
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
“Lınguıstıc Equıvalence, Relıabılıty and Valıdıty Studıes Of Lıfe Purpose Questıonnaıre For Adolescents ” (Acceptance Letter of T‐ANTH‐S.P-15 Manuscript Submission)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
http://www.iet-c.net/publications/ietc2005.pdf Analysis of Communication Barriers to Distance Education: A Review Study Fahme DABAJ, Eastern Mediterranean University Ayşegül YETKİN, Eastern Mediterranean University