Etkinlikler
Etkinlikler
İletişimde Ustalık Zirvesi
Etkinlik Tarihi : 18.04.2017

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ İLETİŞİM USTALIĞI ZİRVE PROGRAMI

Deneyimsel Tasarım Öğretisi İletişim Ustalığı Zirvesi

Nedir “İletişim Ustalığı Zirvesi” ?

İletişim Ustalığı Zirvesi Başarı Psikolojisi kapsamında Deneyimsel Tasarım Öğretisi, bilgi teknolojisinden faydalanarak bireylerin iletişim becerilerini daha da geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir programdır.

Zirve’de, iletişimin ne olup ne olmadığından, iletişim çeşitlerinden bahsedilmekte, iletişim kuracağımız insanları ve kendimizi daha nitelikli tanıyabilmek için ihtiyacımız olan bilgiler paylaşılmaktadır. Mutlu olabilmenin sırrı olan Beklenti Yönetimi, başarılı olmanın sırrı olan Bedel, İlişkilerin anayasası olan Gizemli Zıtlıklar Yasası, Üç boyutlu iletişim ve Sahne Sunum Becerileri anlatılacaklar konuların arasındadır.

NEDEN BU ZİRVEYE KATILMALIYIZ?

·      Kendimizi ve başkalarını daha iyi tanıyabilmek,

·      Daha iyi iletişim becerilerine sahip olabilmek,

·      Derslerimizdeki başarıyı aslında nelerin engellediğini farkedebilmek,

·      Daha güçlü, mutlu ve özgüvenli olmayı öğrenebilmek,

·      Hayatımızda tekrar eden problemlerimize çözüm bulabilmek,

·      Yaşamın her alanında; kariyer hayatımızda, aile içi ilişkilerimizde, eğitim hayatımızda dünümüzden daha iyi olabilmek,

·      Problemlerimizi görebilmek ve doğru çözümler bulabilmek,

·      Hayatın bize gönderdiği iz ve işaretleri okumayı öğrenebilmek,

·      Mutlu olabilme becerilerimizi geliştirebilmek,

·      İkili ilişkilerimizi geliştirebilmek,

·      Aile içi ilişkilerimizi geliştirebilmek,

·      Hayata karşı sorumluluğumuzu artırmak,

·      Gerçekten özgür olmayı öğrenebilmek,

için sizleri İletişim Ustalığı Zirvesine bekliyoruz.


NASIL BİR ZİRVE?

İletişim Ustalığı Zirve içeriği İletişim Ustalığı Seminer Programı müfredatından ve Deneyimsel Tasarım Öğretisi Bilgi Teknolojisinden faydalanarak tasarlanmıştır.

Zirvedeki tüm konular birbiriyle tutarlıdır. Zirvenin ilk dakikası ile son dakikası arasındaki tüm bilgiler birbirini doğrular ve bütünlük teşkil eder.

Tüm bilgiler pratik ve hemen uygulanabilir niteliktedir. Öğrenilen bilgiler, sunumlar sonrasında,  kullanabilecek kolaylıkta, uygulanabilir seviyede tasarlanmıştır.

Bu Zirvedeki bilgi ve becerileri; üniversite eğitim sürecinde,  aile içi ilişkilerde, karşı cinsle ilişkilerde, diğer insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin kendiyle ilgili farkındalığını artırmakta kullanabileceği gibi iş hayatında, yönetimde, satın almada, satış-pazarlamada kullanabilir.            

İletişimde Ustalık Zirve Programı, kurduğumuz ilişkilerin kalitesini artırmak, ilişkiler sebebiyle yaşanan problemlere uygulanabilir öneriler sunmak ve yaşam kalitemizi artırmak için hazırlanmış özel bir Zirve programıdır.   

ANLATILACAK KONULAR :

Deneyimsel Tasarım Öğretisi Nedir? : 

Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nin ne olduğu ve müfredatının nasıl oluştuğu ve amacı hakkında bilgi verilir.


İletişim Nedir? : 

İletişimin ne olduğu ve kaliteli bir iletişimin nasıl kurulduğu anlatılır.


İletişim Çeşitleri: 

İletişimi hangi yollarla yaptığımızla ilgili bilgileri içerir.


İnsan Tanıma Sanatı 1 – 2 – 3: 

Üç aşamadan oluşan İnsan Tanıma Sanatı bilgileriyle, ”kendimizi ve başkalarını nasıl daha iyi tanıyabiliriz?” ile ilgili konular aktarılmaktadır.


Genel İletişim Stratejileri: 

Grup içinde veya ikili görüşmelerde, doğru iletişim kurabilmenin yöntemleri paylaşılır. Davranış değiştirme stratejileri anlatılır.


Gizemli Zıtlıklar Yasası: 

İlişkilerin anayasası olan Gizemli Zıtlıklar Yasasıyla, biz ve dış dünya arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ve mutlu ilişkiler nasıl kurulabileceğiyle ilgili bilgiler paylaşılır.


Yanılgı, İllüzyon ve Ego: 

Hayattaki yanılgılarımızdan ve bu yanılgılardan nasıl çıkabileceğimiz anlatılır.


Zihnin Filtreleri: 

Bir insanın kendi doğruları ve gerçek dünya arasındaki farkın nasıl oluştuğu aktarılır.


İletişimde Bedel: 

Hayata karşı nasıl güçleneceğimiz ve kendi ayaklarımızın üzerinde nasıl durabileceğimizle ilgili bilgiler paylaşılır.


İletişimde Beklenti: 

Mutluluğumuz ve dış dünyadan beklentimiz arasındaki ilişki anlatılır.


Üç Boyutlu İletişim: 

İletişimde bulunan “Ben”, “Sen” ve “O” boyutları hakkında bilgiler verilir.


Sahne Ve Sunum Becerileri:

Sunum öncesi, sunum sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatılır.