Doç.Dr. ALİ ERDOĞAN
Haliç Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu - Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanı / İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce)


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 1975
MEDENİ DURUMU
:
Bekar
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2129242444 Dahili: 1443
FAKS
:
2129997852
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi - MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ, Eylül - 1999
YÜKSEK LİSANS
:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ, Eylül - 2005
DOKTORA
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
★ SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ (HEALTH CARE ACADEMICIAN JOURNAL) BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

★ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

★ KABATAŞLILAR DERNEĞİ (KABATAŞ ERKEK LİSESİ)
İŞ TECRÜBELERİ
Akademik hayatına, 2007-2008 (★) döneminde İstanbul Üniversitesi'nde Matematik, İstatistik, Finans Matematiği, İngilizce dersleri vererek başlamış; 2008-2009 (★) Döneminde Bahçeşehir Üniversitesi'nde Matematik I-II, İstatistik, Sigorta Matematiği, Elektronik Ticaret, Ticari Matematik dersleri vermiştir.

2009-2011 (★) sürecinde İstanbul Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde görev alarak; Elektronik Ticaret, Mesleki İngilizce I-II, Calculus I-II, Matematik I-II, İstatistik I-II, Sigorta Matematiği, Finans Matematiği, Finansal Yönetim dersleri vermiştir.

(★) Aralık 2011'den itibaren Haliç Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliğine devam eden Ali ERDOĞAN, bu süreçte; Calculus I-II, Matematik I-II, İstatistik I-II, Genel İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Lojistik, Genel Matematik, Temel Bilgisayar Uygulamaları, İstatistiğin Temelleri, Araştırma Yöntemleri, İleri Araştırma Yöntemleri, Sayısal Karar Verme Teknikleri, Spor Ekonomisi, Logistics, Basic Computer Applications dersleri vermiştir (vermektedir).

Bununla birlikte; (★) Haliç Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları yapmakta, doktora tez izleme komitelerinde görev almaktadır.

---------------------------------------------------★ Öğretim Üyeliği Boyunca Verdiği Dersler ★-------------------------------------------

★ LİSANS DERSLERİ: Genel Matematik, İstatistik, Finans Matematiği, İngilizce, Matematik I-II, Ticari Matematik, Sigorta Matematiği, Elektronik Ticaret, Temel Bilgisayar Uygulamaları, Calculus I-II, Mesleki İngilizce I-II, Finansal Yönetim, İstatistik I-II, Genel İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Lojistik, Basic Computer Applications, Temel Satış Stratejileri, Rekreasyon Merkezleri İşletmeciliği, Logistics, Spor Ekonomisi.

★ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK DERSİ: İstatistiğin Temelleri

★ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ: Seminer, Araştırma Yöntemleri, Araştırma Yöntemleri II, Sayısal Karar Verme Teknikleri.

★ DOKTORA DERSİ: İleri Araştırma Yöntemleri

★ LLP Staff Exchange Programme: Statistics (Windesheim University - Zwolle/Netherlands)

★ LLP Staff Exchange Programme: Statistics and Economy (University of Pannonia - Veszprém/Hungary)
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Haliç Üniversitesi - Meslek Yüksek Okulu Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanlığı (Ekim 2015 - Devam ediyor)

Haliç Üniversitesi - Meslek Yüksek Okulu Sosyal Programlar Başkanlığı (Eylül 2013 - Ekim 2015)

İ.T.Ü., İngilizce Hazırlık Öğrenimi (1993-1994)

Galatasaray Üniversitesi, Fransızca Hazırlık Öğrenimi (2000-2001)

C ve Sistem Programcıları Derneği, Bilgisayar Kursları Sertifikası (1995)

İ.T.Ü Sürekli Eğitim Merkezi, Pedagojik Formasyon Sertifikası (1998)

İDEM Danışmanlık&Eğitim Merkezi, Başarılı Yetki Devri Sertifikası (2003)

İstatistikçiler Derneği, Veri Madenciliği Sertifikası (2007)

Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik Kulübü, Network Güvenliği Sertifikası (2008)

İstanbul Üniversitesi, (İSUZEM) Uzaktan Eğitim Hizmet İçi Eğitim Sertifikası (2011)

Figes Engineering, Financial Modeling with MATLAB (2012)

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, 16. İTÜ Sektör Günleri – Lojistik Sektörü (07.11.2012)

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, E - Pazarlama (22.11.2012)

Elsevier Author Seminar, İTÜ Maslak Kampüsü, 20.12.2012

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Devlet ve Avrupa Birliği Hibeleri Eğitim Programı, (25.10.2014)

T.C Sağlık Bakanlığı - Cleveland Clinic, Patient Experience Summit, March 2015

Sağlık Akademisyenleri Derneği – AIHQ (American Institute for Healthcare Quality), 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 13-16 Mayıs 2015.

II. VİOP Risk Yönetimi Konferansı, Borsa İstanbul, 17.11.2015.

24. Kalite Kongresi - "Mükemmelliği Sürdürmek", KALDER, İstanbul Kongre Merkezi, 17-18 Kasım 2015.
Kazanılan Burs ve Ödüller
Hacer CANATAN, Ali ERDOĞAN, Serap YILMAZ, “Hastane Afet Planlarının Önemi Üzerine Literatür Taraması ve İstanbul İlinde Bir Hastanede Gerçekleştirilen Deprem-Yangın-KBRN Tahliye Tatbikatı” başlıklı çalışma; 6. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresinde üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. (Sağlık Akademisyenleri Derneği ve AIHQ – 2015)


Ali ERDOĞAN, Birinci Matematik Zirvesi Açılış Panel Konuşması: "Matematik Eğitiminde Farklı Metotlar ve Eğitime Uluslararası Yaklaşım", İGEDER, İstanbul, 10.03.2012.


Ali ERDOĞAN, “9th International Congress on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety”, Chair (Patient Falls), QPS 2015, May 13-16.


Ali ERDOĞAN, “Sporda Şiddet” konulu Panel Moderatörlüğü, Haliç Üniversitesi MYO Konferans Salonu, 2015.
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
★ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Danışmanlığını Yaptığı/Yönettiği Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri:

1. "Ereğli Demir ve Çelik Fab. A.Ş.'nin Demir-Çelik Piyasasındaki Konumu, Yönetim Stratejisi, Finansal Durum Analizi ve Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesi", 2014.
2. "Garanti Bankası Yönetim Stratejisi, Piyasa Değeri, Hisse Senetleri Analizi ve Halka Arzın Firma Mali Performansına Etkisi", 2014.

★ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü'nde Danışmanlığını Yaptığı/Yönettiği Bitirme Projeleri:

1. Integral ve Uygulama Alanları
2. Dünya ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
3. Ekonometrinin Bilimdeki Yeri
4. Ekonometrik Modeller
5. Elektronik Ticaret ve Türkiye'deki Durumu
6. İstanbul Altın Borsası
7. Otomotiv Sektöründe Bir Ürünün Üretilmesi/Satılması ile İlgili Fizibilite Çalışması
8. Sigorta ve Çeşitleri, Mortalite Tabloları
9. Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın Finansal Durumunun Kıyaslanması
10. İleri Lojistik Tasarımı ve Analizi, Simülasyon Uygulama Alanları
11. Portföy Yatırımları
12. E-Views Uygulamaları
13. Skoda Firmasının Yönetim Stratejisi ve Türkiye'de Skoda Firmasının Satış Hacmini Etkileyen Faktörler: Ekonometrik Analiz
14. Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi: İş Bankası Örneği
15. THY Şirketinin Yönetim Stratejisi, Piyasa Değeri ve Hisse Senetlerinin Analizi
Yönetilen Tezler
★ Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürünlerin Kullanımı: Türkiye Örneği (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

★ Türkiye’de Otomotiv Sektörüne Yapılan Yatırımlar (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

★ 360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin İş Başarısı Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Yöneticilerine Yönelik Uygulama (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

★ Sivil Havacılık Sektöründe Rekabet Stratejileri: THY ve Emirates Şirketlerine Ait Regresyon Analizleri (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

★ Spor Şirketlerinde Kriz Yönetimi (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Uluslararası Toplantılar
LLP / ERASMUS: Teaching Staff Mobility CERTIFICATE
★ Windesheim University (Zwolle / HOLLANDA): 15-23 Eylül (2014) tarihleri arasında, (Erasmus Programı kapsamında) Windesheim Üniversitesi'nde Statistics dersleri vermiştir.

★ IX. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 13-16 Mayıs 2015. "Hasta Düşmeleri" konulu konferansa Oturum Başkanlığı yapmıştır.

LLP / ERASMUS: Teaching Staff Mobility CERTIFICATE
★ University of Pannonia (Veszprém / MACARİSTAN): 14-20 Eylül (2015) tarihleri arasında, (Erasmus Programı kapsamında) Pannonia Üniversitesi'nde Statistics ve Economy dersleri vermiştir.

Yayın Listesi
-------------------------------------------------------------K İ T A P L A R--------------------------------------------------------------------------

★ Ali ERDOĞAN, MATEMATİK, Nisan 2009, Nobel Yayınevi, Ankara. ISBN: 978-605-395-204-6

★ Ali ERDOĞAN, ORTOGONAL POLİNOMLAR VE UYGULAMA ALANLARI & GAMMA FONKSİYONU VE CEBİRSEL DENKLEMLER, Haziran 2011, Nobel Yayınevi, Ankara. ISBN: 978-605-395-451-4

★ Ali ERDOĞAN, MATEMATİK (Genişletilmiş 2. Basım), Mart 2012, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
ISBN: 978-605-133-213-0

★ Ali ERDOĞAN, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Kasım 2012, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-133-414-1

★ Ali ERDOĞAN, KARAR ALMA SÜRECİNDE VE EKONOMİ BİLİMİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ METODLAR VE MATEMATİK MODELLER, Ekim 2015, Der Yayınevi, İstanbul. ISBN: 978-975-353-435-2

★ Ali ERDOĞAN, FİNANS PİYASALARINDA KULLANILAN CEBİRSEL YÖNTEMLER VE FİNANS YÖNETİMİNDE KARAR ALMA SÜRECİ, 2015, Der Yayınevi, İstanbul. ISBN:978-975-353-436-9

★ Ali ERDOĞAN, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2. Basım), Mart 2016, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-133-414-1

★ Ali ERDOĞAN, MATEMATİK (Genişletilmiş 3. Basım), Mart 2016, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-133-213-0

-------------------------------------------------------------M A K A L E L E R----------------------------------------------------------------------

★ Ali ERDOĞAN, “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ekonometrik Bir Analiz” (Foreign Direct Investments in Turkey: An Econometric Application), Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi (Faculty of Economics and Administrative Sciences e-Journal), ISSN: 2147-2483, Temmuz-Aralık 2012, Cilt:1 Sayı:2, s.33-48, http://iibfedergi.trakya.edu.tr.

★ Ali ERDOĞAN, “Basel Kriterlerinin KOBİ’lere Etkisinin Kantitatif Açıdan Değerlendirilmesi”, Türkonomi Aylık Sanayi Ticaret ve Bilim Dergisi, Mart 2014, Yıl:7 Sayı:80, s.94.

★ Ali ERDOĞAN, Yusuf YILDIRIM, “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Verilen Turizm Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Geleceğe Yönelik Öneriler ve Bir Ders Programı Önerisi” (A General Evaluation on Undergraduate Level Tourism Education of Turkey: Prudential Suggestions and a Curriculum Offer), Social Sciences Research Journal, Volume:3 Issue:2, 16-26 (June 2014), ISSN: 2147-5237

★ Ali ERDOĞAN, “Basel Kriterlerinin Bankacılık Sektörüne Etkisi ve Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Basel Kriterlerine Uyum Süreci”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume 16, Sayı 1, ISSN: 1305-7766, July 2014.

★ Ali ERDOĞAN, "Different Approaches to the Mathematics Education", Social Sciences Research Journal, December 2014, Volume 3, Issue 4, ISSN: 2147-5237

★ Ali ERDOĞAN, "Matematik ve Matematikçi", Kids & Gourmet Dergisi (www.kidsgourmet.com.tr), Ocak 2015.

★ Ali ERDOĞAN, "Kalite ve Seviye Aranıyor", Kids & Gourmet Dergisi (www.kidsgourmet.com.tr), Şubat 2015.

★ Ali ERDOĞAN, "Performance of Turkey in Logistics and Suggestions for Solutions to Improve Performance", Social Sciences Research Journal, March 2015, Volume 4, Issue 1, ISSN: 2147-5237

★ Ali ERDOĞAN, Yusuf YILDIRIM, "360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin İş Başarısına Etkileri: İstanbul'daki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerin Yöneticilerine Yönelik Bir Uygulama", The Journal of Academic Social Science, Yıl:3 Sayı:10, Mart 2015.

★ Ali ERDOĞAN, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Ticari Dışa Açıklık Oranı ile Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Ekonometrik Analizi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı", The Journal of Academic Social Science, Yıl:3 Sayı:14, Haziran 2015.

★ Ali ERDOĞAN, "Import Dependency of Developing Countries: A Statistical Analysis for Turkey", International Journal of Information Technology and Business Management, Vol.42 No.1 October 2015.

★ Ali ERDOĞAN, "Türkiye ile Macaristan ve Polonya'nın Doğrudan Yabancı Yatırım Endeksleri Açısından Karşılaştırılması", The Journal of Academic Social Science, Sayı:21, Aralık 2015.

★ Ali ERDOĞAN, "Türkiye'nin İhracatını Etkileyen Faktörler: Çoklu Regresyon Analizi", Social Sciences Research Journal, June 2016, Volume 5, Issue 2, ISSN: 2147-5237


-------------------------------------------------B İ L D İ R İ / S E M İ N E R L E R--------------------------------------------------------------

★ Ali ERDOĞAN, Birinci Matematik Zirvesi Açılış Panel Konuşması: "Matematik Eğitiminde Farklı Metotlar ve Eğitime Uluslar arası Yaklaşım", İGEDER, İstanbul, 10.03.2012.

★ Ali ERDOĞAN, "Sporda Şiddet" Konulu Panel Moderatörlüğü, Haliç Üniversitesi Kağıthane Kampüsü, 14.12.2015.

★ Ali ERDOĞAN, "The Factors That Effect Turkey's Export: A Multiple Regression Analysis", İstanbul Üniversitesi 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016 (Bildiri).

★ Ali ERDOĞAN, "The Comparison of Turkey and Hungary in Terms of FDI Performance and FDI Potential Indices", İstanbul Üniversitesi 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016 (Bildiri).

------------------------------------------------------------------T E Z L E R-------------------------------------------------------------------------

★ Ali ERDOĞAN, "Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Etkinliği: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Uygulama", Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, İstanbul.

★ Ali ERDOĞAN, "E-Commerce, Les Nouveautés, Les Problemes et Les Propositions de Dénouement", Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, İstanbul.

★ Ali ERDOĞAN, "Ortogonal Polinomlar", Lisans Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, 1999, İstanbul.