Yrd.Doç.Dr. ŞENAY ALSAN
Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Tasarım


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 31.05.1971
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2752020 Dahili: 1157
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, 1995
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Sanat Tarihi, 2000
DOKTORA
:
Marmara Üniversitesi, Türk Sanatı
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
.C. Haliç Üniversitesi
• (İç Mimarlık-Mimarlık- Plastik Sanatlar (Resim-Heykel-Seramik), Fotoğraf ve Video Bölümü – Tekstil ve Moda Tasarımı Konservatuar-Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi’ne Bağlı Bölümlerde Sanat Kuramı, Sanat Tarihi, Anadolu
Medeniyetleri Sanatı, Estetik, Sanat Tarihi, Sanat Sosyolojisi
Tasarım Tarihi, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Araştırma
Yöntemleri, Sanat Tarihi ve Mitoloji, Sanat Felsefesi Dersleri.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı
Araştırma Yöntemleri.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı
Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı
Batı Doğu İlişkileri İçinde Karşılaştırmalı Sanat Tarihi
Yüksek Lisans Programı
Seminer, Uygarlık Tarihi, Sanat ve Tasarım

• Dekan Yardımcılığı
• Dekan Vekaleti
• Grafik Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanlığı
• Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı
• Güzel Sanatlar Fakülte Kurul Üyeliği
• Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik
• Genel ve Özel Yetenek Sınavı Jüri Üyeliği
• Kütüphane Müdürlüğü
• Üniversite Hakemli Dergi Yayın Kurulu Üyeliği
• Görsel Kimlik Tasarım Kurul Üyeliği
• Güzel Sanatlar Fakültesi Markalaştırma Komite Başkanlığı
• Üniversite Gazetesi Yayın Editörlüğü
• Güzel Sanatlar Bölüm Koordinatörlüğü
• Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
• Kültür Şube Müdürü, Öğrenci Kulüp Etkinlikleri

• 1995-2000 İstanbul Bilgi Üniversitesi
Rektör Özel Kalem
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm Başkanı Asistanı
• 1993-1995 Beyoğlu Plastik Sanatlar Merkezi
Sergi Düzenleme- Sanat Danışmanlığı
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Bahar Yıldız ( Yüksek Lisans Tezi ) Bursa Bindallı İşleme ve Giyim özelliklerinin, Günümüz Modasına Uyarlanması
Sinan Şiveroğlu ( Yüksek Lisans Tezi ) Güney Ege Yörüklerinde Giysile
Tamamlayıcı Aksesuarlar- Milas Çomakdağ Bölgesi
Nihan Yavuz ( Yüksek Lisans Tezi ) Victoria Dönemi Modasında Kadın
Giysileri
Aytaç Engin (Yüksek Lisans) Neo-Plastik Sanat Akımı Bağlamında
De Stıjl Sanat Haraketi ve Tekstil Üzerindeki Etkileri
Meltem Üçkardeşler (Yüksek Lisans) Sinemada Oscar Ödülleri ve Oscar
Ödülü Almış Kostüm Tasarımcıları
Tania Süngüoğlu (Yüksek Lisans)
Giysi Tasarımında Sürrealist Etkilerin Yansıtılması Süresi
Özlem Minaz (Yüksek Lisans)
Truva Dönemi Takıları ve Günümüze Yansıması
Burcu Kibar (Yüksek Lisans)
20. Yüzyıl Sanatında Tekstil Yaklaşımlar
Ceyhun Berkol (Sanatta Yeterlik )
Yazılı Kaynaklarda Yer Almış Osmanlı Kumaşlarının İrdelenmesi
Murat Atukeren (Sanatta Yeterlik)
Türk Halı Sanatında Yer Alan Ejder Motifinin Çağdaş bir Yorumla
Tekstillerde Kullanılması
Yönetilen Tezler
Merve Topçubaşı ( Yüksek Lisans Tezi )
Türkiye Medyasında Kadın Dergilerinin Önemi ve Modaya Etkileri
Ferhat Dumanlı ( Yüksek Lisans Tezi )
Moda Pazarlamasında Tasarım Ve Uyumun Önemi
Pelin Açar (Yüksek Lisans)
Mitolojik Kaynaklı Hayvan Figürlerinin Tekstile Uygulanması
Eda Kartal (Yüksek Lisans)
Moda Trend Tahmin ve Analizleri Tüketicilerin Moda Ürün Beklenti
Düzeyleri
Ülkü Karahanlar (Yüksek Lisans)
Akıllı Tekstiller
Sakine Özaslan (Yüksek Lisans)
1970-1990 Arasında Sinemanın Toplumsal ve Sosyolojik Açıdan Moda ÇÜ Üzerindeki Etkileri
Emrah Gündüz (Yüksek Lisans)
Orta Asyada Hayvan ve Hayvan Çıkışlı Desenlerin Tekstilde Uygulanması
Feride Hasret
Türk Kültüründe Şamanizm İzleri ve Yansımasımaları
Şiir ÜNLÜ (Sanatta Yeterlik)
Modern Batı Sanatının Toplumsal Yapı ve Modayla Etkileşimi
Birkan TONYALI ( Yüksek Lisans Tezi )
Modada Postmodern Yaklaşımlar
Defne HURAN ( Yüksek Lisans Tezi )
16'ıncı yy. Safavi dönemine ait Tezhip Sanatının Çağdaş bir yaklaşımı günümüzün takı ve aksesuarlarda kullanılışı.
Sevgi YÜKSEL UZUNÖZ ( Sanatta Yeterlik Tezi )
Doğal boyar maddelerle renklendirilmiş ipekli dokumalarda geometrik formlar.
Zeynep Özlem YILMAZ ( Yüksek Lisans Tezi )
Fovizm akımı ve tekstildeki yansımaları.
Burcu AY ( Sanatta Yeterlik Tezi )
Zamanın Fonksiyonlarına Göre Giyimde İmgenin Anlamlandırılması
Çimen BAYBURTLU ( Sanatta Yeterlik Tezi )
Metal Tekstiller üzerine bir inceleme.
Zeynep Dilan Fırat
Art Nouveua Işığında Exlibris Sanatı
Elif Ezgi Esertaş
Pop Art Sanatının Grafik Tasarımı Üzerine Etkisinin Göstergebilimsel Analizi
Numan Sabri Parlar
Otomobil Markası Reklamlarının Dönemsel İncelenmesi
İsmail İlkhan Nural
Mobil Kullanıcı Deneyimi Prensipleri
Uluslararası Toplantılar
Mısır Uluslararası Türk Sanatı Kongresi, "Türk Plastik Sanatlarında Çift Başlı Kartal Figürü" konulu Bildiri Sunumu.
Yayın Listesi"Yok Olan Kültürümüz" Arkitekt Dergisi 2002

"Boğaziçi Elçilik Binaları" Arkitekt Dergisi 2002

"Kentsel Tasarım İçerisinde Boğaziçi Kültürü ve Mirası" T.C. Haliç Üniversitesi Konferans 2002

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler. "Dünden Bugüne Fatih Dönemi Şehirleşme ve Ulaşım" 9/11 Mayıs 2003.

"Galataport" Workshop Topkapı Nusretiye Camii, Nusretiye Kasrı ve Galata'nın Tarihçesi 2005

9 Eylül Üniversitesi Multidisipliner Kadın Hareketleri Sempozyumu "Türk Plastik Sanatları İçerisinde Kadın Sanatçılar" 2010