Prof.Dr. FATMA ÇİÇEK DERMAN
Güzel Sanatlar Fakültesi / Tekstil ve Moda Tasarımı


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Ankara / 07.01.1945
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 3 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mahallesi, İmrahor Cad. No.82 Beyoğlu / İSTANBUL
TEL
:
Dahili: 1377
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü, 1982
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
DOKTORA
:
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
DOÇENTLİK
:
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 1996
PROFESÖRLÜK
:
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2002
ÜYELİKLER


KATILDIĞI SEÇICI KURUL VE BILIM KURULLARI ÜYELIKLERI

Antalya Türk ve İslam Medeniyetleri Müzesi (ATİMM) Kuruluş Çalışmasında "Edebiyat, Yazı ve Kitap Sanatı" bölümünde "Tezhip" alanında Bölüm Senaristi, Antalya Büyük Şehir Belediyesi, Antalya, Aralık 2016-.
Selçukludan Bu Güne GEOMETRİ Jürili Karma Sergisi Seçici Kurul Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Nisan 2016.
IX Uluslararası Üsküdar Sempozyumu: 11-13 Kasım 2016 Bilim Kurulu Üyesi, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, 2016.
‘Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği, İslam Araştırmaları Merkezi ve İBB Kültür AŞ, İstanbul, 2012-2015.
‘Geleceğin Ustaları III’ Geleneksel Sanatlar Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Geleneksel Sanatlar Derneği, İstanbul, 2015.
İstanbul’da Klasik Sanatlar : 7 Sergi 7 Seminer Programı Oturum Başkanlığı, İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi, İstanbul, 2013-2014.
‘Geleceğin Ustaları II’ Geleneksel Sanatlar Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Geleneksel Sanatlar Derneği, İstanbul, 2014.
Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Bilim Komitesi Üyeliği, Osmanlı Arşivi, İstanbul, 17 - 20 Eylül 2014.
VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, 21-23 Kasım 2014.
TDV İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) İstanbul Tarihi Projesi Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği, 2012 -2014.
Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sakarya, 14-16 Kasım 2013.
‘Geleceğin Ustaları I’, Geleneksel Sanatlar Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Geleneksel Sanatlar Derneği, İstanbul, 2013.
‘İstanbul Ve Sanat’ Temalı Yarışma Tezhip Jüri Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, İstanbul, 23 Mayıs 2013.
İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi Eğitim- Öğretim Kurulu Başkanlığı, İstanbul: 01 Ekim 2012 – 01 Eylül 2013.
16. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması Seçici Kurul Başkanı, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 14 Nisan 2011.
“Sevgi, Kardeşlik ve Hoşgörü” Temalı Branş Yarışması Jüri Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, İstanbul, 15 Nisan 2011.
1. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu (İFAS) Bilim-Sanat Danışma Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya, Ekim 2011.
Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Azalığı, İstanbul, 2010-.
Yüksek Öğretim Kurulu Sanat Eğitimi Yeterlilikler Çalışma Grubu Üyeliği, Ankara, Eskişehir, İstanbul, 2009.
Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği, Atatürk Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı, Erzurum, 04-06 Haziran 2009.
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Geleneksel Sanatlar Yönetmenliği Danışmanı ve Seçici Kurul Üyeliği, İstanbul 2010, İstanbul, Eylül 2008-2010.
VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, 06–09 Kasım 2008.
V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, 01-05 Kasım 2007.
Türk Kitap Sanatları Sempozyumu Bilim Danışma Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, İstanbul, 23 Haziran 2007.
XIV. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Seçici Kurul Üyeliği, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 11 Mayıs 2007.
İstanbul Yarışıyor: Mevlana Sevgi, Hoşgörü, Kardeşlik Konulu Yarışma Jüri Seçici Kurul Üyeliği, İSMEK, İstanbul, 25 Nisan 2007.
Ali Emîrî Efendi ve Dünyası, Fermanlar, Beratlar, Hatlar ve Kitaplar Kataloğu Danışmanlığı, İstanbul, 23 Ocak 2007.
İstanbul Konulu Türk-İslâm Eserleri Jüri Üyeliği, İstanbul, 04 Mayıs 2006.
Türk-İslâm Sanatları: Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Ebru Yarışma Jüri Seçici Kurul Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, İstanbul 03 Nisan 2006.
Kubbealtı Lugatı-Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Özel Alan Danışmalığı (Süsleme Sanatları Danışmanlığı), İstanbul 2005.
XI. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Seçici Kurul Üyeliği Ve Jüri Başkanlığı, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 06 Kasım 2001.
Osmanlı Serisi Kültür ve Sanat Danışmanlığı (9-10-11.cilt için), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999.
X. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Seçici Kurul Üyeliği, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 09 Kasım 1999.
IX. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Seçici Kurul Üyeliği, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara 27 Ekim 1997.
VIII. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Seçici Kurul Üyeliği, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 03 Ekim 1995.
V. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Seçici Kurul Üyeliği, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 09 Kasım 1990.
I. Milletlerarası Türk Çini ve Seramik Kongresi Jüri Üyeliği, Kütahya, Temmuz 1986.
İŞ TECRÜBELERİ
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 2011-2012
29Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Âzası 2010- devam ediyor.
YÖK, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sanat Eğitimi Yeterlilikler Çalışma Grubu Üyesi 2009
M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı (iki dönem) 1999-2002 ve 2008-2011
M.Ü. GSF. Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı Kurucu Başkanı 1991-2012
M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Kurul Üyesi 1999-2002 ve 2008-2011
M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Değerlendirme Komisyonu Üyesi 2008 - 2011
M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulu Profesör Temsilcisi 2007-2008
M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi 2008 - 2011
M.Ü. GSF. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Otomasyon Komisyonu Başkanı 2008-2011
YÖK, Doçentlik ve Profesörlük Atamaları Jüri Üyesi 2002-2012
M.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurul Üyesi 1999-2002 ve 2008-2011
M.Ü. GSF. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Diploma Sınavı Jüri Başkanlığı 1999-2002 ve 2008-2011
M.Ü. GSF. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Fakülte Giriş Sınavı Jüri Başkanlığı 1999-2002 ve 2008-2011
M.Ü. GSF. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Giriş Sınav Jüri Başkanlığı 1991-2002 ve 2008-2011
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Lisans ve lisansüstü seviyesindeki dersler:

a) Lisans seviyesindeki dersler:
Tezhip Sanatı Tarihi ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
Türk Kitap Sanatları Tarihi ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
Minyatür Sanatı ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
Tezhip Üslûbları tarihi ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
Tezhip Sanatı ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
Türk Bezeme Sanatı ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)
Geleneksel Motifler ve Kompozisyon ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)

b) Lisansüstü seviyesindeki dersler:
Tezhip Sanatı ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Gelenekli Türk Desenleri ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Osmanlı Dönemi Tezhip Sanatı ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
14-16. yüzyıl Osmanlı Dönemi Tezhibi ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
17-20. yüzyıl Osmanlı Dönemi Tezhibi ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
19. yüzyıl Tezhip Sanatkârları ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
20.yüzyıl Tezhip Sanatkârları ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Safevi Dönemi Tezhip Sanatı ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Uygulamalı Minyatür Sanatı ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Uygulamalı Tezhip Sanatı ( Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Klasik Türk Kumaşlarında Desen ve Motif Analizi (Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Kumaş Desenlerinde Türk Motifleri (Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Kazanılan Burs ve Ödüller
-Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012 Kültür Sanat Büyük Ödülü (Geleneksel Sanatlar- Tezhip), 30 Ocak 2013.
-7. TASAM Stratejik Vizyon Sahibi Sanatçı Ödülü, 2012. 13 Şubat 2013.
-Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) 2013 Ödülü (Klasik Türk Sanatları dalında Rikkat Kunt Hoca Hanım kitabı dolayısı ile). 26 Nisan 2014.
Yayın Listesi
YER ALDIĞI HAKEM VE YAYIN KURULLARI:
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi, 2011.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tasarım Dergisi Hakemi. İstanbul, 2010-.
Akademik Araştırmalar Dergisi =Journal of Academic Studies, İstanbul, 2003-
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 2002 -.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Erzurum, 2003-.
Üsküdar’da Kadın: Mor Salkım: Üsküdar’da Kadın Dergisi, Istanbul, 2008-2010.
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Sanat Dergisi, Antalya, 2008-.

KİTAPLAR
Rikkat Kunt Hoca Hanım 1903- 1986 / F. Çiçek Derman. İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 2013. 253 s. 2. baskı. 2016.

Kādıasker Mustafa İzzet Efendi Hilyesi: Zeki Cemal Özen Hat Koleksiyonu / M. Uğur Derman ve F. Çiçek Derman, İstanbul: Meşk Yayıncılık, 2011. s.48.

Türk Tezyînî Sanatlarında MOTİFLER = MOTIFS in Turkish Decorative Arts / İnci A.Birol ve Çiçek Derman, İng. çev. Necmi Dayday. İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1991. 224 sayfa, 530 motif, 12. baskı. 2016.