Yrd.Doç.Dr. SEZER CİHAN ÇALIŞKAN
Turizm Bölüm Başkan Yardımcısı / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Denetim


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 18.02.1978
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
T.C. Haliç Üniversitesi Şişhane Kampüsü
TEL
:
2122972560 Dahili: 3077
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
T.C. Marmara Üniversitesi, , İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler , 1999
YÜKSEK LİSANS
:
T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme- Organizational Behavior Yüksek Lisans Programı, 2001
DOKTORA
:
T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme- Organizational Behavior Doktora Programı
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Bilimsel Çalışma alanları: Örgütsel Davranış, Davranış Bilimleri, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Araştırma Deneyimi:
Dış İşleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) , Stajer Araştırma Görevlisi - Temmuz 2000

İş Tecrübeleri:
T.C. Haliç Üniversitesi
İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Kasım 2009 devam ediyor.
T.C. Haliç Üniversitesi
İşletme Fakültesi / İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi- 2009 Şubat – Kasım 2009.

T.C. Haliç Üniversitesi
İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi- 2005 Eylül- 2009 Şubat

Intertek Lab-test / Sosyal Sorumluluk Denetim Departmanı
Asistan Denetçi – Aralık- Nisan ,2005

Schindler Türkeli Asansör San. A.Ş.
İnsan Kaynakları ve Pazarlamadan Sorumlu GM Asistanı
2000-2004

Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı-
2013’ten itibaren devam ediyor.
Kazanılan Burs ve Ödüller
7. Uluslar arası Stratejik Yönetim Kongresi, En İyi Bildiri Ödülü. ( Haziran 2011, Paris, Fransa
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
• İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği, Genç Yönetici ve Liderlik Sertifika Programı, Genel Merkez/İstanbul Şube, 13.05.2010- 23.05.2010.
Verilen Dersler: Motivasyon ve Liderlik Bağlamında İşletmelerde İnsan Davranışlarının Analizi.


• Haliç Üniversitesi, Bologna Sürecinin İşletme Fakültesine Uygulanması Projesi, Proje Sorumlusu, 2009-.
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri

Güvenli, R.D. Örgütsel Adalet Algısı ve Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Emniyet Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı. Danışman. Yrd. Doç.Dr.Sezer Cihan Çalışkan

Sancak,M.Y.. (2014). Etik Liderlik Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı. Danışman. Yrd. Doç.Dr.Sezer Cihan Çalışkan

Kara, D.(2013). Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum Analizi ve Geleceğe Yönelik Projeler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Danışman. Yrd.Doç.Dr.Sezer Cihan Çalışkan

Habip, N.(2013). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Çalışan Tutumları Üzerindeki Etkisi ve Örgüt Kültürünün Bu Etkileşimdeki Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Danışman. Yrd.Doç.Dr.Sezer Cihan Çalışkan.

Uluslararası Toplantılar
1)Psikoloji Sempozyumu, Haziran 2006, Haliç Üniversitesi Mecidiyeköy Yerleşkesi.
2)10. Uluslar arası Global Yönetim ve Teknoloji Kongresi, 1-8 Temmuz 2008, Madrid.
3)17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
4)Değişim Zirvesi, 27 Mayıs 2009, Haliç Üniversitesi.
5)11. Uluslar arası Global Yönetim ve Teknoloji Kongresi, 7-12 Temmuz 2009, Prag.
Yayın Listesi
Yayınlar
Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Calıskan, S.C., Arikan, S.C. & Saatci, E.Y. (2014). SME’s context of Turkey from the relational perspective of members’ perfectionism, work family conflict and burnout. International Journal of Business and Social Science, 5 (4), 1-12. (EBCSO, DOAJ, Ulrich’s, Index Copernicus, ProQuest)

2. Çalışkan, S.C. & Kıyat, B.D.(2013). A Qualitative Research about Talent Management Policies of Companies for “PR” Employees in the 21st Century in Turkey, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2, No. 9, pg.728-735.

3. Arıkan, S. C.& Çalışkan, S.C. (2013). “Kolektif Yeterlilik” üzerine yeni değişken arayışları: Lider-Üye etkileşiminin kolektif yeterlilik üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma. Türk Psikoloji Dergisi. .(Turkish Journal of Psychology), 28 (71), 1-16. (SSCI kapsamındadır, Ulakbim ve Scopus veri tabanlarında da taranmaktadır)

4. Kıyat, B.D., & Çalışkan, S.C. (2012). How much cultural assumptions matter in “corporate reputation dimensions” of the firms: a study from Turkish telecommunication industry, Mediterrenean Journal of Social Sciences, Vol.3, No.5., pg.75-89.

5. Ürü, F.O., Çalışkan, S.C., Atan, Ö. & Aksu, M. (2011). How much entrepreneurial characteristics matter in strategic desicion making?, Journal of Global Strategic Management, Vol. 5. Number, 1, pg.101-134. (SSCI kapsamındadır)

6. Çalışkan, S.C. (2010). The Interaction Between Paternalistic Leadership Style, Organizational Justice, and Organizational Citizenship Behavior: A Study From Turkey., China-USA Business Review, Volume 9, Number, 10, pg: 67-80.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

1. Arıkan, S.C., Bal, E.A, & Çalışkan, S.C. (2014). “Personality, Values and Career Concerns as the Employee Related Antecedents of Influence/Political Tactics in Organizations”- (Kısa Sözel Bildiri). 28. Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kongresi. Avustralya Psikologlar Derneği (ICAP), Paris, Fransa, 8-13 Temmuz.

2.Çalışkan, S.C. & Kıyat, B.D.(2013). A Qualitative Research about Talent Management Policies of Companies for “PR” Employees in the 21st Century in Turkey. Conference Proceedings 2013, 3th International Conference on Human and Social Sciences,Volume 1.pg. 728-736. September, 20-22, 2013, Rome, Italy. (Long abstract)

3.Kıyat, B.D. & Çalışkan, S.C. (2012). How much cultural assumptions matter in “corporate reputation dimensions” of the firms: a study from Turkish telecommunication industry, Conference Proceedings, ICHSS, 2012, 2nd International Conference on Human and Social Sciences, Volume.1.,pg. 70-83. March 23-24, 2012, Tirana, Albania. (Long abstract)

4.Yozgat, U., Çalışkan, S.C. & Ürü, F.O.(2012). Exploring Emotional Dissonance: On Doing What You Feel and Feeling What You Do. Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 ( 2012 ) 673 – 682. 8th International Strategic Management Conference. 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain. Web of Science'daki Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) isimli indexde ve Science Direct veritabanında yayınlanıyor.(SSCI kapsamında).

5.Ürü, F.O., Çalışkan, S.C., Atan, Ö. & Aksu, M.(2011). How Much Entrepreneurial Characteristics Matter in Strategic Decision-Making? Procedia Social and Behavioral Sciences 24 (2011) 538–562. 7th International Strategic Management Conference, Paris. France. Web of Science'daki Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) isimli indexde, Scopus'da ve Science Direct veritabanında yayınlanıyor. (SSCI kapsamında) (En iyi bildiri ödülü / Best Paper Award)

6.Arıkan, S. & Çalışkan, S.C. (2011) The Impact of Adaptive and Mal-Adaptive Perfectionism on Work-Family Conflict and Burnout Syndromes of the Employees: A Study from Turkey. (Interaktif Poster Sunumu) 11. Avrupa Çalışma ve Örgüt Psikolojisi Derneği (EAWOP) Kongresi. Maastricht, Hollanda, 25-28 Mayıs.

7.Arıkan, S. & Çalışkan, S.C. (2011) Organizational Justice and Collective Efficacy: Can Justice Perceptions of Employees be Antecedents of Collective Efficacy. (Interaktif Poster Sunumu)11. Avrupa Çalışma ve Örgüt Psikolojisi Derneği (EAWOP) Kongresi. Maastricht, Hollanda, 25-28 Mayıs.

8.Çalışkan, S.C. & Erim, A. (2010). How leadership affcet justice perceptions of employees? The impact of paternalistic culture and paternalistic leadership styles. EBES 2010 / 26-28 Mayıs 2010, İstanbul. (Short Abstract)

9.Çalışkan S.C & Erim, A (2009). The Linkage between organizational justice, façade of conformity and job engagement: What all these relations mean for the organizational change management ?”, S.Çalışkan & A.Erim., 11. Uluslararası GBATA konferansı / Prag, 7-11 Temmuz 2009. (Long Abstract)

10.Çalışkan, S.C. (2008). The effect of leader member exchange quality on employee’s perception of politics and organizational citizenship behavior: the moderating role of organizational justice. 10 th International Conference of Global Business and Technology Association (GBATA). 1-8 July, Madrid. (Long Abstract)

11.Çalışkan, S.C . & Erim, A. (2008). The impact of paternalist leadership on resistance to change: the moderating affect of LMX and political skill. 10 th International Conference of Global Business and Technology Association (GBATA). 1-8 July Madrid. (Long Abstract)

12.Wolff,A.,Gümüş,S.,Çalışkan,S.,Ürü,F.O. (2008). The Impact of The Knowledge-Based Economy on the Universities In Turkey”, International Research Conference,13-15 June 2008, Burgas Free University,Burgas, Bulgaria, Proceedings : ISBN 978-954-9370-62-1, page 30-36. (Long Abstract)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çalışkan, S.C. (2015). Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenleri ile Yeni Araştırma Modelleri Geliştirme Arayışları: Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenlerinin Çalışmaya Tutkunluk, Tükenmişlik ve Sinizm Üzerine Etkileri ve Bu Etkileşimde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (ACCEPTED) (OCAK SAYISI)

2.Çalışkan, S.C. ve Arıkan, S. (2015). İş-Aile Zenginleşmesi ve Psikolojik Yılmazlık, Mükemmeliyetçilik, Yaşam Doyumu Değişkenleri ile Etkileşimi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences, (ACCEPTED).

3. Çalışkan, S.C.,vd.. (2015) Yöneticilerin Algılanan Kültürel Zekâsı, Çalışanın Farklılık İklimi Algısı, Gelişime Açıklık ve Örgütsel Sinizm Etkileşimi Üzerine Turizm Sektöründe Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi….. (ACCEPTED, will be published in March 2015).

4.Sanı, Ü.F.O., Çalışkan, S.C., Atan, Ö. & Yozgat, U.(2013). Öğretim Üyelerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ve Ardılları Üzerine Bir Araştırma Ege Akademik Bakış, Cilt: 13 • Sayı: 1 4 ss. 63-82
(Ulakbim ve Ebsco-host veri tabanlarında taranıyor).


5.Çalışkan, S.C.(2011). Çalışanların Psikolojik Güçlendirilme Algıları Üzerinde İşyeri Arkadaşlıkları ve Örgütsel İletişimin Etkisi., Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, 2011, Sayfa 77-92 77. (Ulakbim)

6.Çalışkan, S.C. (2009). Turizm işletmelerinde Liderlik Tarzları ve Lider-Üye Etkileşimi Kalitesi (LÜE) üzerine bir çalışma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009 Cilt 11 Sayı 2 (219-241) (Ulakbim)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve / veya bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Çalışkan, S.C.,Atan.Ö., Sanı Ürü, F.O. (2014). İşe Yabancılaşmanın Role Dayalı Stres Kaynakları ve Destekleyici Liderlik Tarzı ile Etkileşimi ve Sonuçları: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. 13.Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildirileri Kitabı, Cilt 1., s. 161-164., 8-10 Mayıs, Antalya.

2.Arıkan, S., Çalışkan S.C. ve Bal, E. A. (2013). “İşkolikliğin Bireysel Öncelleri Üzerine bir Araştırma: Kişilik, Değerler ve Kariyer Hedeflerinin İşkoliklik Üzerine Etkisi”, 1. Örgütsel Davranış Kongresi El Kitabı, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Adapazarı, 15-16 Kasım, 2013.

3.Çalışkan, S.C., Ürü Sanı, F.O., Atan, Ö. & Yozgat, U. (2013). Hizmetkar Liderliğin İş-Aile Zenginleşmesi Üzerindeki Etkisinde Kapsamlı Bir Model Geliştirme Arayışları: Örgütle Özdeşleşme ve Pozitif Psikolojik Kaynakların Bu Etkileşimde Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma, 21. Ulusal Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, syf. 298-306. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013, Kütahya.

4.Ürü Sanı, F.O., Çalışkan, S.C., Atan, Ö. (2013). Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Destek Algılarının İşle İlgili Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve Öznel İyi Oluş Etkileşiminde Düzenleyici Rolleri: Turizm Sektöründe Bir Araştırma.,12.Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildirileri Kitabı, s. 326-335. 02-04 Mayıs 2013, Muğla, Marmaris.

5.Çalışkan, S.C., ve Arıkan, S.(2012). ” İş-Aile çatışmasının öteki yüzü: İş-Aile zenginleşmesi ve Psikolojik Yılmazlık, Mükemmeliyetçilik ve Yaşam Doyumu Değişkenleri ile etkileşimi”, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Çeşme-İzmir, 24-26 Mayıs 2012.

6.Arıkan, S., ve Çalışkan, S.C.(2012).“İşkoliklik: Mükemmeliyetçilik ile ilişkisi, İş-Aile Çatışması ve Yaşam Doyumu ile etkileşimi” , 17. Ulusal Psikoloji Kongresi Özet Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 25-28 Nisan 2012.

7.Çalışkan S.C. ve Arıkan, S. (2012).“ Bir kişilik özelliği olarak mükemmeliyetçilik ve liderlik tarzları üzerindeki etkisi: Uyumlu ve uyumsuz mükemmeliyetçilik liderliği nasıl etkiler? “,17. Ulusal Psikoloji Kongresi Özet Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 25-28 Nisan 2012.

8.Erkuş, A., Ürü, F.O & Çalışkan, S.C. (2011). Çalışanların İlişki Ağı (Networking) Kurma Yetenekleri: Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Araştırma, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, s. 443-448. 26-28 Mayıs 2011, Çanakkale.

9.Sanı, Ü.F.O., Çalışkan, S.C., Atan, Ö. & Yozgat, U. (2011). Öğretim Üyelerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ve Ardılları Üzerine Bir Araştırma. 10.Ulusal İşletmecilik Kongresi Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, s. 288-300. 5-7 Mayıs 2011, İzmir.

10.Çalışkan, S.C.&Erim, A. (2010). Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenleri ile Yeni Model Kurma Arayışları: POD’nin Örgütsel Sinizm, Tükenmişlik ve İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkileri”, 18.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı,s.658-670. 20-22 Mayıs 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana.

11.Ürü, F.O. & Çalışkan, S.C. (2010). Örgütlerde Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörler: Elektronik Haberleşme Sektöründeki İşletmelerde Bir Araştırma, 18.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı,s.787-798.. 20-22 Mayıs 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana.

12.Çalışkan, S.C., Arıkan, S. & Değer, D. (2010). “Kollektif yeterlik üzerine yeni bağımsız değişken arayışları: Lider Üye Etkileşimini kolektif yeterlik üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma” , 16. Ulusal Psikoloji Kongresi Özet Kitabı, Mersin Üniversitesi, Mersin, 14-17 Nisan, 2010.

13.Erim, A. & Çalışkan, S.C. (2010). İş-Aile Çatışmasının Duygusal Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Adalet Algısının Bu Etkileşimde Düzenleyici Rolü Üzerine Bir Araştırma”. 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 370-384 (çalışma full-text olarak basılmıştır). 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

Diğer Yayınlar

Bozkurt, T., Çalışkan, S.C. (2011). Yönetime Katılım Modelleri. T. Bozkurt, Çalışma İlişkilerinin Evrimi. İçinde (s. 143-191). İstanbul: Beta