Prof.Dr. ARMAN TEKSİN TEVFİK
İşletme Fakültesi / İşletme (İngilizce)


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
18.04.1955 /
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Anadolu Üniversitesi, İşletme/Muhasebe, 1977
YÜKSEK LİSANS
:
Boğaziçi Üniversitesi, Muhasebe-Finansman, 1983
DOKTORA
:
Anadolu Üniversitesi , Muhasebe/Finansman
DOÇENTLİK
:
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Muhasebe/Finansman, 2006
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Öğr.Grv. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2002-2003
Yar.Doç. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2003-2005
Yar.Doç. Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans Bölümü 2005-2006
Doç. Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans Bölümü 2006-2008
Doç. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2008-2011
Doç. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 2011-2013
Prof. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 2013-
Yatırım Proje Analizi
İstatistik
Finansal Muhasebe
Stratejik Yönetim
Finansal Risk Yönetimi
Araştırma Yöntemleri
Kazanılan Burs ve Ödüller
Bankaların Finansal Yönetiminde Döviz Kuru ve Faiz Oranı Riski ve Bir Duyarlılık Analizi Uygulaması”, 1994 Ahmet Dallı Bankacılık Ödülü Yarışmasında Birincilik Ödülü, 1995 (Dr. Gürman Tevfik ile ortak ödül).

Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
İdari Görevler
1. Sınai Yatırım Bankasında, 1986-2002 yılları arasında uzman, muhasebe müdürü, kurumsal finans müdürü ve mali tahlil müdürü olarak çalışmış, bankanın iştiraklerinde denetim ve yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır.
2. Beykent Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcılığı (Ağustos Eylül 2007-Eylül 2008).
3. Beykent Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanlığı (Eylül 2006-Eylül 2008).
4. Manas Üniversitsi İİBF İşletme Bölümü Başkanlığı (Ekim 2008- Haziran 2011).
5. Manas Üniversitsi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Senato üyeliği (Kasım 2009-Haziran 2011).
6. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanlığı (2012-2014, 2015-)
Yönetilen Tezler
. Yüksek Lisans Tezleri
1. Sermaye Bütçelemesinde Gerçek Opsiyonlar ve Kırgızistan’da Bir Uygulama (İbrahim Keleş), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
2. Kırgızistan’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Bu Yatırımları Belirleyen Etkenler Üzerine Araştırma (Maksatbek Corupbekov), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
3. Türkiye’de Gelir Dağılımının Görünümü (Olcay Bulut), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Hastane Sağlık Kurumları Yönetimi, 2008.
4. Geleneksel Finansal Tablolar Analizi ve Ekonomik Kâr Yaklaşımı: Bir Reklam Firmasında Uygulama (Saltanat Şekekova), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
5. Global Finansal Krizin Bankacılık Sektörüne Etkisi: Kırgızistan Örneği (Gülmira Tutkabayeva), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
6. Cep Telefonu Pazarında Marka Sadakatı ve Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama (Rayhan Arkabaeva), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
7. Geleneksel Bankacılıkta İslam İlkelerine Göre Finansman: Kırgızistan Üzerine Bir Araştırma (Çolpon Sulaymankulova), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
8. Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bir Alt Sistem Olarak İnsan Kaynakları Uygulaması (Mahmut Vural), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
9. Türkiye’de Vergi Denetimi ve Vergi Kayıp-Kazançlarının Önlenmesi Yönündeki Denetimin Rolü: Pendik Uygulama Müdürlüğü Örneği (Emrah Bek Şamcı), T. C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
10. Mal ve Hizmet İhracı ile İhraç Kayıtlı Satışlarda KDV Uygulaması ve İade Süreci (Ahmet Çetik), T. C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.


6.2. Doktora Tezleri
1. Kırgız Bankacılık Sisteminin Etkinliğinin Veri Zarflama Analiziyle Ölçülmesi (İbrahim Keleş), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
2. Banka Şubelerinin Etkinliği ile İnsansız Banka Şubelerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Bir Katılım Bankası Örneği (Mücahit Gündebahar), T. C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
3. Havacılık İşletmelerinde Entellektüel Sermayenin Finansal Performansa Etkileri (Şener Odabaşıoğlu), T. C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
4. Bazı Davranışsal Finans Modellerinin Bireysel Yatırımcıların Getirlerine Etkileri: Borsa İstanbul Örneği, T. C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
Yayın Listesi
Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
1. “Diversification and Firm Performance in An Emerging Market: The Turkish Case” Journal of Global Stratagic Management, Volume 2, Number: 1, June 2008, (Dr. Fuat Oktay ile ortak çalışma).
2. “A Simulation Model For Managing Outsourcing Decisions, International Journal of Management and Enterprise Development, (Dr. Fuat Oktay ve Dr. Kazım Sarı ile ortak çalışma, Ağustos 2010).

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. “A Tipi Yatırım Fonlarının 1993 Yılındaki Başarımı”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Eylül, 1994 (Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
2. “Bankaların Finansal Yönetiminde Döviz Kuru ve Faiz Oranı Riski ve Bir Duyarlılık Analizi Uygulaması”, Bankacılar, Türkiye Bankalar Birliği, Sayı 21, Haziran 1997 (Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
3. “Simülasyon Yaklaşımıyla Hisse Senedi Değerlemesi ve Etkin Portföylerin Oluşturulması”, Doç. Dr. Yaman Aşıkoğlu’na Armağan içinde, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No. 56, Ankara, 1996 (Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
4. “Investment Fund Industry in Turkey”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2005 (Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
5. “Sermaye Yapısı Kararları ve Efektif Vergi Oranının Sıfır Olduğu Firmalarda Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim 2005
6. “Yatırım Kararlarında Risk Simülasyonu”, Reforma, Manas Üniversitesi, Ekim 2010.
7. “ Kurum Stratejisi ve Çeşitlendirme”, Reforma, Manas Üniversitesi, Ekim 2011 (Sezen Özek ile ortak çalışma).


7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. “Bankacılığın Gelişmesinde Devletin İşlevi ve Kırgızistan için Bazı Öneriler” İktisat ve Devletçilik Bildiriler Kitabı, Kırgız Milli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekim 2003 (Rusça’ya çevirisi yayınlanmıştır).
2. “Firma (Hisse) Senedi Değerlemesi ve Finansal Raporlama”, Günümüz Koşullarında Maliye Kredi Sisteminin Gelişme Perspektifleri Uluslararası Konferans Bildirileri içinde, Manas Üniversitesi, Haziran 2005.
3. Türkiye’de ve Bazı Ülkelerde Çeşitli Finansal Varlıkların Tarihsel Getirileri ve Oynaklıkları” Orgeneral Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağan içinde, Sakarya Üniversitesi, Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksek Okulu, 2010.


7.6. Diğer Yayınlar

(Kitaplar)
1. Menkul Değer Yatırımlarına Giriş, Ekonomik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 1996 (Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
2. Finansal Tablolar Analizine Giriş, Ekonomik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 1996 (Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
3. Finans Matematiğine Giriş, T. İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 1996 (Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
4. Risk Analizine Giriş, Alfa Basım Yayın Dağıtım, Istanbul, 1997.
5. Bankalarda Finansal Yönetime Giriş, Bankalar Birliği, İstanbul, 1997 (Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
6. Excel ile Finans, Literatür, 2000 (Dr. Fulya Alpan ve Dr. Gürman Tevfik’le ortak çalışma).
7. Hisse Senedi Değerlemesi, Literatür, Ekim 2005.
8. Excel ile Hisse Senedi Değerlemesi, Literatür, 2012.
9. Yatırım Projeleri, Literatür, 2012.
10. Excel ile Yatırım Projeleri, Literatür, 2012.
11. İşletmeye Giriş Papatya, 2015 (Dr. Sezen Özek ile ortak çalışma).
12. Temel İşletme, Papatya, 2015 (Dr. Sezen Özek ile ortak çalışma).


(Çeviriler)
1. “Birleşik Maliyetlerin Dağıtımı”, Roman L. Weil, Jr (Çeviren: Arman Tevfik), Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2, 185-190, 1983.
2. “Kalkınmada Muhasebecinin Fonksiyonu”, Adolf J. H. Enthoven (Çeviren: Arman Tevfik), Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: I, Sayı: 2, 157-164, 1983.

Ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı için 4, Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı için 1, Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı için 1 finans kitabı yazılmıştır.