Hemşirelik
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
Yrd.Doç.Dr. NESRİN İLHAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Sıracevizler Cd. No:29 Bomonti Şişli - İSTANBUL
TEL
:
2122209696 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi , Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, 2000
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği , 2003
DOKTORA
:
Marmara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
- Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği.
- Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği
- Evde Bakım Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
Haziran 2000-Kasım 2002 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahiliye ABD (Geriatri- Nefroloji)

Kasım 2003-Eylül 2004 Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (Uzman)

Eylül 2004- Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu (Öğretim Görevlisi)
Kazanılan Burs ve Ödüller
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
“Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri” Konulu Çalışma İle 3.’lük Poster Ödülü
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Yaşlılarda Yaşam Tarzı Modifikasyonunun Metabolik Ve Psikolojik Parametreler İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi, 2008.
Uluslararası Toplantılar
1. 1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu. 09- 14 Nisan 2005. Antalya.

2. The (the Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liasion Psychiatry and Psychosomatics(EACLLP) and The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry. 21-24 Eylül 2005. İstanbul.

3. 12. World Congress On Publıc Health. 27 Nisan-1 Mayıs 2009. İstanbul.

4. 14th International Nursing Research Conference
November 9-12, 2010 - Burgos, Spain

Yayın Listesi
İndekse Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Bektaş G., İlhan N.: Huzurevlerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri. Turkish Journal of Geriatrics, 11:3;128-135. 2008. (SCI Expanded kapsamında)


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. İlhan, N., Bahadırlı S., Toptaner, N.E. Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. MÜSBED 2014; 4(4): 207-215 DOI:10.5455/musbed.20140913124019

2. İlhan N., Çöl A.G., Tanboğa E., Şengül A., Batmaz M. Behavior of College Students in Health Related Departments Towards Early Diagnosis of Breast Cancer. J Breast Health 2014; 10: 147-152 DOI: 10.5152/tjbh.2014.2098

3. İlhan N., Yıldız A. The Effects on Adolescents’ Health Behaviors of Brief Interventions Based on Behavior-Image Model. MÜSBED 2013;3(Suppl. 2):S58

4. İlhan N., Batmaz M., Akhan U L.: Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt3,Sayı:3. Aralık 2010.

5. İlhan N., Ergün A: Evsizler ve Toplum Sağlığı. Aile ve Toplum Dergisi. 5(20):79-90.Ocak Şubat Mart 2010.

6. İlhan N. , Soydan M., Batmaz M., Özdilli K. Gürak H., Yıldız G.,:Yaşlılarda Üretken Olmanın Umut Durumuna Etkisi. İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 15:58; 48-53. 2007.

7. Temiz G., Batmaz M., Akhan U L., İlhan N., Özhan F., Özdilli K.: Üniversite Öğrencilerinin AIDS İle İlgili Bilgi ve Tutumları. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, Cilt 5.Sayı 4, Aralık 2005.

8. Batmaz M., Akhan U L., Temiz G., İlhan N., Özdilli K., Sabuncu N.: Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Temmuz-Ekim 2005.

Diğer Yayınlar

1. Temiz G., İlhan N., Akhan U L.: Hemşireliğin Sosyolojik Özellikleri ve Mesleki Sorunlar. İstanbul Sağlık Dergisi. Mayıs, 2004.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
Basılan Bildiriler

1. Şenturan L, İlhan N, Batmaz M. Ethical Sensitivity of Nurse Candidates Before Graduation (Poster presentation).13th International Nursing Ethics Conference october 4-6, 2012, 2012, İzmir.

2. İlhan N., Aydın E., Koçak Ö., Kavurga İ., Oğuz E., Batmaz M.: The Perception of the Health Locus of Control by Women and the Investigation of their Health Behaviors (Poster presentation).14th International Nursing Research Conference November 9-12, 2010 - Burgos, Spain.

3. Sabuncu N, Ozdilli K, Batmaz M, Ozhan F, Kose S, Ilhan N. Lifestyle Modification in Elderly People (Poster presentation). 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece.

4. Ilhan N, Avci H, Batmaz M, Ozhan F. High School Students’ Risky Behaviors (Poster presentation). 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece.

5. Ilhan N, Kadirgan E, Batmaz M, Sabuncu N. University Students’ Way of Coping With Stres (Oral presentation). 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece.

6. Akın DS, Yıldırım M, Batmaz M, Ilhan N, Sabuncu N. I Want to Know, What’s Wrong with My Heart? The Information Need’s of Patients with Acute Myocardial Infarcts In Coronary Intensive Care Unit. (Poster presentation). 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece.

7. Akhan U L., İlhan N., Batmaz M., Özhan F., Yorulmaz H., Dursun S. Değişik Düzeylerdeki Hemşirelik Eğitim Programlarından Mezun Olan Hemşirelerin, Ameliyat Öncesi Dönemde Hasta Bakımına İlişkin Bilgi Durumları Sözel Bildiri. III.Uluslararası Perioperatif Hemşirelik Kongresi. 27-30 Ekim 2006, Antalya.

8. İlhan N., Batmaz M., Soydan M., Turgut N., Özdilli K.; Menopause to tackle stres. (Poster Presentations). The (the Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liasion Psychiatry and Psychosomatics(EACLLP) and The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry. 21-24 Eylül 2005, İstanbul.

9. İlhan N., Temiz G., Batmaz M., Akhan U L., Özdillli K.: Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Beklentileri (Poster Bildiri). I. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, 09- 14 Nisan 2005, Antalya.

10. Akhan U L., İlhan N., Batmaz M., Temiz G., Özdilli K.: Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Kaygı Düzeyleri (Poster Bildiri). 1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, 09- 14 Nisan 2005, Antalya.

11. Temiz G., Akhan U L., İlhan N., Uslu A ., Batmaz M.: Son Teknolojik Gelişmelerin Hasta Bakım Kalitesine Etkisi (Poster Bildiri). 1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, 09- 14 Nisan 2005, Antalya.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. İlhan N., Gün O., Bilgiseven A., Paytar İ., Mızrak C. Geç Adolesan Dönemdeki Üniversite Ögrencilerinde Bazi Metabolik Sendrom Risk Faktörlerinin Araştırılmasi(Poster Bildiri). 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 27-31 Ekim 2013 / Akka Antedon Otel, Beldibi, Antalya.
2. İlhan N., Yılmaz K., Karabulut E., Coşkun İ., Morcalı M.Ş., Sabuncu N. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının İncelenmesi (Poster Bildiri). 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 27-31 Ekim 2013 / Akka Antedon Otel, Beldibi, Antalya.
3. İlhan N., Gülsoy H., Aydın Z., Özcan E., Şenturan L. Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Bakım Gücü ve Etkileyen Faktörler (Poster Bildiri). 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 25 - 27 Ekim 2013 / Kefaluka Resort Hotel, Bodrum - Muğla.
4. İlhan N., Yıldız A. Adolesan Yaşam Biçimi Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Sözel Bildiri). 2. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. 3-5 Haziran 2013, Antalya.
5. İlhan N., Uslu S., Batmaz M. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi (Poster Bildiri). 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi.18-22 Ekim 2010, İzmir.
6. Özdemir Ö., Şen N., Demir B B., Diri G., Tomar R., Güleryüz G., İlhan N. Sağlığı Geliştirme Eğitiminin, İlköğretim Düzeyindeki Öğrencilerde, Olumlu Sağlık Davranışı Geliştirmeye Etkisi. (Poster Bildiri). 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 25- 27 Haziran 2008, İstanbul.
7. Batmaz M, İlhan N, Akhan UL, Yıldırım M, Sukut Ö, Özhan F, Sabuncu N. Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyine Etkisi. (Poster Bildiri). 6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 22-25 Ekim 2008 / Nevşehir – Kapadokya.
8. Bektaş G., İlhan N. Huzurevlerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı. (Poster Bildiri). 26-29 Haziran 2007, İstanbul. Turkish Journal of Geriatrics, 11:3;128-135. 2008. (SCI Expanded kapsamında)
9. Polat S., İlhan N., Özhan F. Bir Vakıf Üniversitesindeki Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. (Poster Bildiri). 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı. 26-29 Haziran 2007, İstanbul.
10. Kazancı F., İlhan N., Sabuncu N. Üniversite Öğrencilerinde Primer Dismenore Görülme Sıklığı Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları. (Poster Bildiri). 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı. 26-29 Haziran 2007, İstanbul.
11. Güven N., İlhan N., Özdilli K. Ev Kadınlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı. (Poster Bildiri). 26-29 Haziran 2007, İstanbul.
12. İlhan N, Batmaz M, Akhan L. U. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (Poster Bildiri). XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli.
13. İlhan N., Akhan UL., Batmaz M., Sukut Ö. Hemşirelerin Yaşadıkları Uyku Problemleri (Poster Bildiri). 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 01-05 Kasım 2006, İstanbul.
14. Fındık N, İlhan N, Batmaz M. Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgi Durumları (Poster Bildiri). 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 06-08 Eylül 2006, Van.
15. Balcı M, Soydan M, Yorulmaz H, İlhan N, Batmaz M, Özdilli K. Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunmaya İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi. (Poster Bildiri). 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 06-08 Eylül 2006, Van.
16. Utaş Akhan L., Baycar N, İlhan N, Özhan F, Yorulmaz H, Batmaz M, Özdilli K, İzgi C, Dağdeviren A. Hemodiyalize giren hastalarda algılanan sosyal desteğin depresyon düzeylerine etkisi (Sözel Bildiri). 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 28 Ekim – 01 Kasım 2006, Antalya.
17. Utaş Akhan L., Kutlu L., İlhan N., Baycar N., Batmaz M., Özhan F., Özdilli K., Soydan M. Hemodiyaliz Hastalarının Hastalık Öncesi ve Sonrası Davranışlarının Değerlendirilmesi (Sözel Bildiri). 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 28 Ekim – 01 Kasım 2006, Antalya.
18. Sezer S., Yorulmaz H., İlhan N., Batmaz M. Hemşirelerin Hastane İnfeksiyonları (Nazokamiyal İnfeksiyonlar) İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi (Poster Bildiri) Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa.
19. Aktaş B., İlhan N., Soydan M., Batmaz M. Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri Ve Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri (Poster Bildiri). 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa.
20. Tokgöz T., İşgör A., İlhan N. Primer Dismenorenin Doğurganlık Çağında Olan 18 -25 Yaş Arası Genç Kadınların Psikolojik Durumları Üzerine Yaptığı Etkinin Değerlendirilmesi (Poster Bildiri). 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa.
21. Kıdat M., İlhan N., Batmaz M. Kadınların Aşırı Doğurganlığının Ana - Çocuk Sağlığına Getireceği Sorunlara İlişkin Bilgi Düzeyleri (Poster Bildiri). 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa.
22. Özbağrıaçık H., İlhan N., Batmaz M. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Becerileri (Poster Bildiri). IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu.
23. İlhan N., Soydan M., Batmaz M., Özdilli K., Gürak H., Yıldız G. Yaşlılarda Üretken Olmanın Umut Durumuna Etkisi (Sözel Bildiri). VII. Ulusal Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi Kongresi, 2-4 Aralık 2004, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 15:58; 48-53. 2007.
24. Akhan U L., İlhan N., Batmaz M., Soydan M., Özdilli K., Temiz G. Yaşlı Bireylerin Anksiyete Durumları (Sözel Bildiri). VII. Ulusal Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi Kongresi, 2-4 Aralık 2004, İstanbul.
25. Temiz G., Batmaz M., Akhan U L., İlhan N., Özhan F., Özdilli K. Üniversite Öğrencilerinin AIDS İle İlgili Bilgi ve Tutumları (Poster Bildiri). II.Ulusal AIDS Sempozyumu, 2-5 Aralık 2004, İzmir. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi. Aralık 2005. Cilt 5.Sayı 4.
26. Batmaz M., Akhan U L., Temiz G., İlhan N., Özdilli K., Sabuncu N. Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri (Poster Bildiri). 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 10- 14 Eylül 2004, Antalya.
Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Temmuz-Ekim 2005.
27. İlhan N., Yıldız A. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Doyumu (Poster Bildiri), 7. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, 9-10 Aralık 2004, İstanbul.