Hemşirelik
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
Yrd.Doç.Dr. GÜLBAHAR KESKİN
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ebelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 1948
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
TEL
:
02129242444 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik, 1976
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi, İşletme Yönetim, 1988
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, İşletme Yönetim
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Türk Travmatoloji ve Acil Derneği
Sağlık Yöneticileri Derneği ( Genel sekreter)
Hematolojik,Onkolojik.kemik İliği Transpaltasyonu Hemşireleri Derneği ( 11.Başkan)
Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ( Genel sekreter)
Türk Nefroloji Hemşireleri Derneği
Nöröşüriji Hemşireleri Derneği
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi (2010 Devam ediyor)-
Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi (2010- Devam ediyor) )
Türkiye Hemofili Dergisi (2005- Devam ediyor)
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (2014 Devam ediyor
İŞ TECRÜBELERİ
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri müdürü (1993-2003)
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (2002-2014 )
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2010)
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2015 Şubat
Sağlık kuruluşları Yönetimi -1(İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fak)
Sağlık kuruluşlarında Örgütsel Davranış (İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fak)
Enteger 1
Yönetim ( Ebelik)
Kalite ve Akreditasyon
Hemşirelikte Kalite Yönetimi

Ebelik Tarihi ve Deontolojisi
Öğrettim Yöntemleri
Hemşirelikte Yönetim
Sağlı Mevzuati YL*
Entegre -2

Enteger 1
Kalite ve Akreditasyon
Hemşirelikte Kalite Yönetimi
Yönetim ( Ebelik)


Sağlı Mevzuati YL*
Hemşirelikte Yönetim
Öğrettim Yöntemleri
Ebelik Tarihi ve Deontolojisi
Enteger 2
Kazanılan Burs ve Ödüller
Ödüller : Sözlü Bildiri ödülü
Ulasalar arası poster ödülü (Tablet)
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1-G. Keskin.16 Haziran 2010– Teori ve uygulama (30 işgünü) Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Projesi( Bakırköy Kaymakamlığı, İstanbul İşçi Bulma Kurumu, İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü İstanbul

2-G. Keskin .Medical Muhasebe TIĞ,.İnsan kaynakları Sertifika Projesi İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi ortaklaşa düzenlendi İstanbul. 2010-2012
Yönetilen Tezler
1. TC İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Yönetim Ana Bilim Dalı
2012 Gözde Başaranın “Genel ve Epidural anestezi alan hastalarda yeni doğana yaklaşım” . Yüksek Lisans Tezi . Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Gülbahar Keskin

2. TC. Haliç. Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 10.07.2014.Yağmur Taşçi” Kurumsal İmajın Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi” Yüksek Lisans Tezi . Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Gülbahar Keskin Yüksek Lisans Tezi .

2. TC. Haliç. Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü .
Alev YURTSEVER.” Hastanelerin Acil Servis Çalışma Koşullarının Hizmet Kalitesine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”2014

3.TC İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
1.NURDAN ÖZBEK. Yöneticinin Radyasyona Maruz Kalınan Ortamlarda Çalışan Sağlık Personeline Karşı İş Sağlığı Ve Güvenliği Sisteminde Yükümlülükleri ( 2014 )
4. TC İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
. Ayşe GÜVEN. Ameliyathanede çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ( 2014)

5. Jale ACAR YAŞAR TC. Haliç. Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Hemşirelerin örgütsel değişime etkileri ve değişime karşı direnç göstermeleri 2017

DEVAM EDEN TEZLER

1-.Nermimin KARATAŞTAN TC. Haliç. Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşadıkları zorluklar” isimli/konulu çalışma tezi devam ediyor

.2- Tuba TC. Haliç. Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

3- TC İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ceylan Kurğa Demir.Aile Hekimliği
Yayın Listesi
. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Cimete. G., Gencalp. N. ve Keskin. G.“Quality of Life Satisfaction of Nurses”, 1.Uluslararası &V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. Journal of Nursing Care Quality. 18:2, 151- 158, (2003

F.Ay., S.Söyük., G.Keskin “Students’ Opınıon Towards Peer Educatıon Program At Schoolıng Of Vocatıonal Skılls”.Education in Medicine Journal ISSN 2180-1932 Vol:5No.2 - 1 Araştırma . 201
. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1-Keskin G, Madenoğlu Kıvanç M. Approach of intensive care urses to euthanasia
in Turkey. 12th. International Congress of Word Federation of Critical Care Nurses
and 7th. National Critical Care Nursing Congress. p:30 August-02 September 2015,
Seoul / Korea .

2. Halic University Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey, 2: Istanbul University Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey,s.53. 28August/1September Seoul Korea 2015.

3..Keskin..G Meral Madenoğlu Kıvanç. Ethical Dilemmas Faced By Nurses İn The İntensive Care Units., 12.th Congress of the World Federation Societies of intensive &Critical Care Istanbul University Faculty of Health Science, İstanbul, Turkey. Programme &Abstract Book s.53-54 2014.Antalya /Türkiyes

4.. Meral Madenoğlu Kıvanç, Gülbahar Keskin ,Current Training And Certification Of İntensive Care Nurses İn Turkey .Istanbul University Faculty of Health Science, İstanbul, 12.th Congress of the World Federation Societies of intensive &Critical Care
Turkey Programme &Abstract Book. s.52.2014. Antalya /Türkiye


5.Gülbahar Keskin1, Meral Madenoğlu Kıvanç2 12.th WFSICCM Congress of the World Federation Societies of intensive &Critical Care Medicine “Approach of İntensıve Care Nurses to Euthanasıa ın Tturkey

6..11.th Congress of the World Federation Societies of intensive &Critical Care Medicine “Psychological Problems in Burn Patients “ Yıldız.N.,Ören.B.,Gürkan A.,Aşar.İ.Uysal.AH.,Keskin.G. Durban .28.August to.1 September. 2013 Sout Africa

7.11.th Congress of the World Federation Societies of intensive &Critical Care Medicine The Profile Of İstanbul Universıty İntensive Care Nurses.Bozkurt.G. Besey ..Ö.,Zengin.N.,Afacan.S,Ergün.Y.,Keskin.G.,Kivanç.M.M.,Kıraner.E. Durban .28.August to.1 September. 2013. Sout Africa

8. Kıvanç Madenoğlu M, Keskin G. “Hemşirelik Bakım Kalitesini Arttırmada Benchmarking (Kıyaslama) Yöntemi” 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Kitabı.“ Uluslararası Katılımlı” EYS Basım Yayın Amb San. Tic. Ltd. Şti, s.112, 27-29 Eylül, İstanbul (2012)

9. Keskin G, Kıvanç Madenoğlu M.“ The Importance of Multidiciplinary to Patients with
Hemophilia “ XXX International Congress of The World Federation of Hemophilia, 8-12
July. Paris, France (2012)

10. Keskin G, Kıvanç Madenoğlu M. “ Quality of Life for Patients with Hemophilia”
XXX International Congress of The World Federation of Hemophilia, 8-12 July. Paris,
France (2012)

11. Kıvanç Madenoğlu M, Keskin G. The Importance of Multidisiplinary Approach in The
Intensive Care Units Concerning: 4th EfCCNa Congress & FSAIO Spring Congress, 24-26
March, Denmark (2011) Poster

12.Keskin,G., University Debrecen of Hungary. (Erasmus Programı). 26 September 2011, Hungary, (Oral Presentation) Midwifery Education in Türkiye & Midwifery Management,

13.. Kıvanç Madenoğlu M, Keskin G, Arça G. “Evaluation of Expectations After Application
That is Applied to Nursery Students That Get Management Lesson” 2nd International & 9th National Nursing Congress Book, p.5, 7-11 September, Antalya, Turkey (2003)

14.Keskin G, Kıvanç Madenoğlu M. “Leadership in Changing” 2nd International Nursing&9th National Nursing Congress Book, p.6, 7-11 September, Antalya, Turkey (2003

15. Keskin G, Kıvanç Madenoğlu M, Mishal A. “The Toughts of The Students of İÜ
Bakırköy Health College Their Job of Nursery” 2nd International & 9 th National Nursing
Congress Book, p.7, 7-11 September, Antalya, Turkey (2003) 14..Keskin, G. “Education, Training and Development”, 1.International &V.National Nursing Education Congress Book, p: 63-64. Cappadocia 2001.

16.Keskin, G., Polat, Ş., ve Kaymakçı Kaptı, H.“The Problems Between Executiv and Nurses at İstanbul Universty İstabul Medical Faculty”, 1.International &V.National Nursing Education Congress Book, p: 99-104. Cappadocia 2001.

17.Keskin,G., Baram, Z., Eren, N., Oruç, A., ve Özçelik, M.“ Orientation Programs was Statistically Analyzed of Nurses Who Works in Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine on Year 2001”, 1.International &V.National Nursing Education Congress Book, s:109-111. Cappadocia 2001

. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

1 .Madenoğlu Kıvanç M., Keskin G. Bakımın Yönetimi. HemşirelikEsasları Kitabı. Ed: Türkinaz Atabek Aştı, Ayşe Karadağ. ISBN: 978-975-01795-7-0. Akademi Basın Yayıncılık, İstanbul, Bölüm:16, s:229-236, 2012 (Kitap Bölüm Yazarlığı)

2.Keskin G.,Hemşirelikte Yasal Sorumluluklar. Hemşirelik Esasları Kitabı. Ed: Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karadağ. ISBN: 978-975-01795-7-0. Akademi Basın Yayıncılık, İstanbul, Bölüm:9, s:123-136, 2012 (Kitap Bölüm Yazarlığı)
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Öztekin D., Keskin.,G..Yoğun Bakım Ünitelerinde Organizasyonel Yapılanma. Haydarpaşa, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 2001; 9(2):112-118.

. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler


•1-Uğurlu, F., Keskin, G., ve Karanisoğlu, H. “Yerel Yönetimler ve Üniversiteler İşbirliği İçinde Halk Sağlığında Hizmet İçin Bir Model “, 1.Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Kitabı, s: 63-67. Antalya 2006.

•2-Keskin, G., ve Madenoğlu, Kıvanç. M., “İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 2005-2006 Yılı Birinci Sınıf Öğrencinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri”, IV.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s: 67-70. Kapadokya 2006.

•3-Keskin,G.“ İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Rolü”. Hastane Eczaneleri Yönetimi Sempozyumu Kitabı, s: 17-23. Antalya 2006.

•4-Keskin, G. “Sağlık Ekip Çalışması Kavram ve Yararları”, III. Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Kitabı, s:10-11. Antalya 2007.

•5-Keskin, G.“ Afetlerde Tıbbi Malzeme Yönetimi ve Komiteler” V.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s:74-76. Antalya 2007.

•6-Keskin, G. “Ekip Kavramı ve Ekip Sorunları”, Hematoloji, Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Eğitim Kursu, İstanbul, 24–25 Ekim 2008.

•7-Keskin, G. Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları” 18.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, (Panel konuşması) Antalya, 23–29 Kasım 2008.

•8-Keskin, G., Madenoğlu Kıvanç M., “İnsan Kaynakların Yönetiminin Önemi” bildiri .VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s: 297-299, KKTC Girne, 21- 24 Mayıs 2009.

•9-Keskin, G. “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” panel. Ebelik Haftası Kutlama Programı. İstanbul.5.05.2009.
•10-Keskin, G., Madenoğlu Kıvanç M., “Yönetimde Etik Yaklaşım” VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s: 287-288, KKTC Girne, 21- 24 Mayıs 2009.

•11- Keskin, G. Madenoğlu Kıvanç M., “ Kriz Yönetiminde Yöneticinin Yönetimi” bildiri VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 13-16 Mayıs 2010, Antalya.

•12- Keskin, G. “Yoğun Bakım Ünitelerinde Ekip Çalışmasının Önemi” sözlü sunum. Yoğun bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 06-07 Ekim 2010.

•13- Keskin, G. “ Sağlık Hizmetlerinde Ekip Yaklaşım
ı”, Hematoloji, Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi–1, İstanbul, 24–26 Ekim 2010..
•14- Keskin.,G.”Kamu hastaneler birliğinde Hemşireliğin Yeri”.8.Türk Nöroşirurji Kongresi 20-24 Nisan 2012 Antalya.
•15- Keskin G.,” Yönetimde Etkin İletişim” 3. HO KİT Kongresi 16-19 Mayıs.2012. İstanbul
16- .Keskin.G .,M. M.Kıvanç.,” Yönetimde Etkin Dinlemenin Rolü “.10.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi 24-27 Mayıs 2012 – Mardin.

--18-Keskin.G..,Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. Yeditepe Günümüz Yoğun Bakım hemşireliği.” Kamu Hastaneler Birliği ve Yoğun Bakım Hemşireliğine Yansımaları” 16.Kasım.2012. İstanbul
.
--19-Keskin.,G. “ Hemşirelikte Taşeronlaşmanın Yoğun bakımlara Etkisi “V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi.3-6 Ekim. 2013 Antalya.

20-Keskin.G.”.Sağlıkta Dönüşüm Çerçevesinde Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yasal Özlük Hakları” V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi.3-6 Ekim. 2013 Antalya

21-Keskin G. “Türkiye’de Hemşirelik Mesleğine İlişkin Güncel Gelişmeler.” 10. Türk Nöroşirurji Kongresi 04-08 Nisan 2014 Antalya

22-Keskin:G.11. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi “ Kan ve Kan Ürünlerinin kullanılmasında Dikkat Edilecekler” 17-20 Nisan 2014 Polat Renaissance Oteli İstanbul

23-Keskin:G..Bakımda Spiritüal Yaklaşım VI. Ulusal Haseki Tıp Kongresi30 Nisan-2 Mayıs 2015 ss .67-69 Dalaman

24-Keskin G.M, M. Kıvanç. Karanisoğlu. H. 1V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi “Yoğun bakım ünitelerinde ilaç güvenliğini sağlama” 24 - 27 Mart 2016

25-KeskinG* M. M Kıvanç, Yoğun Bakımlarda Çalışan Güvenliği. *1V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi. 24 - 27 Mart 2016


Diğer Yayınlar
Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplarda Bölümler:
1.Madenoğlu Kıvanç M., Keskin G. Bakımın Yönetimi. HemşirelikEsasları Kitabı. Ed: Türkinaz Atabek Aştı, Ayşe Karadağ. ISBN: 978-975-01795-7-0. Akademi Basın Yayıncılık, İstanbul, Bölüm:16, s:229-236, 2012 (Kitap Bölüm Yazarlığı)

2.Keskin G.,Hemşirelikte Yasal Sorumluluklar. Hemşirelik Esasları Kitabı. Ed: Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karadağ. ISBN: 978-975-01795-7-0. Akademi Basın Yayıncılık, İstanbul, Bölüm:9, s:123-136, 2012 (Kitap Bölüm Yazarlığı)