Prof.Dr. MUSTAFA ZEKİ AKSAN
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı / İşletme Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Ankara / 13.08.1946
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
T.C. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Şişhane Yerleşkesi
TEL
:
2972562 Dahili: 1115
FAKS
:
2122973144
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, İktisat , 1971
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, İşletme
DOÇENTLİK
:
İstanbul Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 1979
PROFESÖRLÜK
:
Haliç Üniversitesi, İşletme Yönetimi , 2008
İŞ TECRÜBELERİ
1. Kürsü asistanı ve öğretim üyesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İstanbul
Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü 1971-1980.
2. Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi İşletme Bilimleri Enstitüsü, bahar dönemi1981-
1982.
3. Öğretim üyesi Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi 1999-2012
Verilen Dersler: İşletme I, İşletme II, İşletme Yönetimi, İşletmecilik Araştırma Yöntemleri,
İşletme Politikası, Business I, Business II, Business Management, Business Research
Methods, Business Policy, İşletmeye Giriş I, İşletmeye Giriş II, Stratejik Yönetim,
4. Öğretim üyesi, Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletmecilik
Meslek Yüksek Okulu 2000-2009
Verilen Dersler: İşletmeye Giriş, Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Bilimine Giriş
I ve II, İşletme Yönetimi, İntroduction to Business, Management, İnternational Business,
İnternational Management.
5. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme YL Programı,
Verilen Dersler: İşletme Yönetimi, İşletme Politika ve Stratejileri, Uluslararası İşletmecilik.
6. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik YL Programı,
Verilen dersler: Yönetim ve Organizasyon
7. Öğretim Üyesi Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı
Verilen dersler: Stratejik Yönetim
8. Öğretim Üyesi Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Lisans Programı,
Verilen dersler: Kariyer Yönetimi ve Girişimcilik
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
1980-1999 yıllarını kapsayan dönemde çalışılan işyerleri ve üstlenilen görevler:
Ocak-Ekim 1981, Yönetim Geliştirme A.Ş., işletmecilik danışmanı
Kasım 1981-Mayıs 1982, İvaliz Holding A.Ş., işletmecilik danışmanı
Haziran-Aralık 1982, Kurtkaya Holding A.Ş., organizasyon danışmanı
Ocak 1983-Aralık 1995, Ulkar Holding A.Ş. ve Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş., planlama müdürü, genel koordinatör, genel müdür yardımcısı
Ocak 1996-Mayıs 1997, Cedetaş şirketler grubu, genel müdür yardımcısı
Haziran 1997-Eylül 1999, Aksan Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, yönetici

1999-2012 : Öğretim üyesi ve İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı
Kazanılan Burs ve Ödüller
1- AFS-SCHOLARSHİP 1964-1965 El Paso Teksas ABD
2- AİESEC 1968 Frankfurt Langen Almanya
3- DAAD 1974-75 Köln Üniversitesi Köln Almanya
4- T.C. Ankara Belediyesi, 1979 Başkent Ödülleri, İnceleme Yarışması, Türkiye’de Metropoliten Ölçekli Kentlerde Yerel Yönetimlerin Örgütlenme Modeli
- Ortak çalışma
- Mansiyon ödülü
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri ve Dönem Projeleri:

T.C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı: Rüştü Cem Ayten, Günümüzde Modern Yöneticiler Nasıl Olmalı? Dönem Projesi, İstanbul, Ağustos 2006.

T.C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı: İsmail Çakır, Yerel Yönetimlerin Stratejik Vizyonunun Geliştirilmesinde Çalışanların Hizmetiçi Eğitimlerden Beklentilerinin Belirlenmesi (YLT), İstanbul 2008

T.C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı: H. Emre Onur, İşletme Birleşmeleri ve Uygulama Örnekleri (YLT), İstanbul, 2008
T.C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı: Özgür Daldan, Global İnternet Protokolu Televizyonu (IPTV) Pazarı, IPTV'nin Türkiye Pazarına Nüfuz Etmesi ve Pazarda Büyüme Potansiyeli (YLT), İstanbul, 2009
T.C. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı: Olcay Güler, Uluslar Arası Markaların Yerel Pazarlara Entegrasyonunda Pazarlama İletişimi Yönetimi ve Stratejileri (YLT), İstanbul, 2009

Yüksek Lisans Tezleri ve Dönem Projeleri Jüri Üyeliği :
1 - Zeliha Tekin, Pazarlama Etiğinde Makyevalizm ve İstanbul Mahmutpaşa'da Bir Uygulama (YLT), İstanbul, 2009
2 - Murat Alp, Basel II'nin Kobiler Üzerindeki Etkileri ve Alınacak Önlemler (YLT), İstanbul, 2009
3 - Oğuz Gürdamar, Basel II Uygulamaları Çerçevesinde KOBİ'lere Alternatif Finansman Modeli Önerisi: Birleşme ve Satınalmalar (YLT), İstanbul, 2007
4 - Serdar Zeybel, Toplam Kalite Yönetminde 'Kıyaslama' (DPÖ), İstanbul, 2009
5 - Kadriye Huysal, Organizasyonlarda Yeniden Yapılanma ve Bir Uygulama (YLT - Fen Bilimleri Enstitüsü),İstanbul, 2009
6 - Gülşen Atik, Hemşirelerin Mevzuata Dayalı İşlevleri Hakkında Hemşire Öğretim Elemanları ve Hemşire Yöneticilerin Görüşlerinin Belirlenmesi (YLT - Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İstanbul, 2008
7 - Sevim Şen, Yönetici Hemşirelerin Yetki Devri İle İlgili Bir Araştırma 8YLT - Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İstanbul, 2009
8- Fatma Yeşil, Hastane Yöneticilerinin Etkin Zaman Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (YLT - Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İstanbul, 2009
9 - Culya Üye, Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları İle Karşılaşma Durumlarının İncelenmesi (YLT - Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İstanbul, 2009
10 - Kadire Güldaş, Yönetici Hemşirelerin Yaratıcılık Düzeyleri ve Liderlik Tarzlarının Belirlenmesi (YLT - Sağlık Bilimleri Enstitüsü), İstanbul, 2009


Doktora Tezleri : -----

Doktora Tezleri Jüri Üyeliği :

T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı: Özlem Atan, Entelektüel Sermayenin Verimlilik, Etkenlik ve Ekonomiklik Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama, İstanbul, 2007.

T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı: Cem Güleç, Lider Yetiştirmede Yetkinliklerin Önemi ve Kara Harp Okulu Örneği, İstanbul, 2007.

Doçentliğe Yükseltme Sınavları Jüri Üyeliği:
* Ayşe Elif Şengün: Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
* Adnan Akın: Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
* Bünyamin Akdemir: İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
* Ayten Akatay: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012
Yayın Listesi
KİTAPLAR
Türkiye’de Profesyonel Yöneticiler, İstanbul, Yönetim Geliştirme A.Ş, 1980.
(ortak çalışma)

ULUSAL YAYINLAR (HAKEMLİ)

1. Çevre Koşullarının İşletme Yönetimine Etkileri Açısından Bir Model , İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Nisan 1976, s. 143-156.

2. Methodologische Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt5,sayı 2, Kasım 1976, s. 97-103.

3. Uluslararası İşletmecilik Açısından Farmer-Richman Modeli, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 5, sayı 2, Kasım 1976, s. 105-118.

4. Yönetime Katılmaya Kavramsal Bir Yaklaşım, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 7, sayı 1, Nisan 1978, s. 385-399.

5. Doğrusal Sorumluluk Çizelgesi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 8, sayı 2, Kasım 1979, s. 137-142.

6. Yönetim Geliştirme, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, sayı 1, Nisan 1980, s. 109-127.

7. Çok Uluslu İşletmeler, Organizasyon Dergisi, Yıl 1, sayı 1, Kasım 1976, s. 39-43.

8. Takım Görüşüne Dayanan Örgüt Türleri, Organizasyon Dergisi, Yıl 1, sayı 2, Şubat 1977, s. 54-60.

9. İşlevlere Göre Bölümlere Ayrılmış Örgütlerde Kurmay İşlevi, Organizasyon Dergisi, Yıl 1, sayı 6, Şubat 1978, s. 54-61.

10. Yatırımlarda Kontrol Aracı Olarak Proje Yönetimi, Muhasebe Dergisi, Yıl 5, sayı 15, Şubat 1979, s. 53-57.

11. Maliyet Türleri ve Eksik Kapasite ile Çalışma Sorunu, Muhasebe Dergisi, Yıl 5, sayı 19, Şubat 1980, s. 11-18.

12. İlişkiler Sistemi Olarak Yönetim, Yönetim Dergisi, Yıl 1, sayı 4, s. 101-109.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan ortak makaleler :

1. Uygulamada Yönetim Alanı, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 6, sayı 2, Kasım 1977, s. 211-219.

2. Yönetim Alanı ve Sanayi İşletmelerimizle İlgili Bir Araştırma, Organizasyon Dergisi, Yıl 2, sayı 5, Kasım 1977, s. 63-72.

3. İşletmelerimizin Organizasyon Sorunları, Organizasyon Dergisi, Yıl 2, sayı 6, Şubat 1978, s. 39-51.

4. Satınalma İşlevlerine İlişkin Sorunlar ve Bunların Örgütlemeye Etkileri, Organizasyon Dergisi, Yıl 2, sayı 7, s. 40-47.

5. Büyük İşletmelerimizin Mali İşlerle İlgili Sorunları, Muhasebe Dergisi, Yıl 4, sayı 11, Şubat 1978, s. 33-40.

6. Araştırma: İşletmelerimizde Beşeri Kaynakların Özellikleri ve Yönetimi, Yönetim Dergisi, Yıl 2, sayı 5, s. 97-116.

7. Araştırma: İşletmelerimizin Yönetim İşlevi Sorunları, Yönetim Dergisi, Yıl 3, sayı 9, s. 82-131.

Diğer yayınlar:
1. Projeye Göre Örgütlenme, Sevk ve İdare Dergisi, Yıl 13, sayı 122, Ekim 1978, s. 23-29.

2. İşletmelerimizin Personel Yönetimi Sorunları, Sevk ve İdare Dergisi, Yıl 13, sayı 114, Şubat 1978, s. 39-43. (Ortak çalışma)

3. 1977 yılında Türk İşletmelerinin Karşılaştığı Yönetim Sorunları, Ankara Ticaret Odası Dergisi, Ağustos-Ekim, 1978, s. 6-7. (Ortak çalışma)

4 .Türkiye’de Metropoliten Ölçekli Kentlerde Yerel Yönetimlerin Örgütlenme Modeli, Ankara Belediyesi Başkent Ödülü İnceleme Yarışması, 1980. (Ortak çalışma)

5. Yönetim, (S.Kadri Mirze, İşletme İstanbul, Literatür Yayınları 2010). İlgili kitabın 4. Bölümüne (İşletmelerde Genel Yönetim I) giriş niteliğinde yazılan makale.

TEKNİK RAPORLAR ---
ULUSLARARASI SUNULAN TEBLİĞ ÖZETLERİ ---


ULUSAL TEBLİĞLER
Haliç’te Turizm İşletmeciliği ve İşbirliği Seçenekleri, Haliç’te Turizm Sempozyumu, 4-5 Ekim 2003.

SÜRE GELMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR:
* Uygulamada İşletmecilik ve Yönetim (ders notları)