Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Prof.Dr. HÜRRİYET G. YILMAZ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
AYDIN / 19.06.1960
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru, 09/1983
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 01/1990
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 1996
PROFESÖRLÜK
:
Haliç Üniversitesi , Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 2012
ÜYELİKLER
International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment , 2011

European Society of Movement Analysis for Adults and Children , 2009-

International Ortotic and Prostetic Society , 2008-


Türkiye Evde Bakım Derneği , 2006-

Osteoporoz Derneği , 2001-

İnternational Society of Physical Medicine and Rehabilitation , 1999-

Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği , 1999-

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği , 1991-
İŞ TECRÜBELERİ
Sağlık Bakanlığı
Özel Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimliği
YOK Üniversite Öğretim Üyeliği
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Sağlık Bakanlığı Klinik Şefliği
Sağlık Bakanlığı Başhekim
İstanbul Sağlık Müdürlüğü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanlığı
SOSORT Skolyoz management Kursu
İSİCO Skolyoz kursu
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
2010-2012 BAP:Adolesan idiopatik skolyoz ile Vitamin D Reseptör, Laktaz ve Matrillin-1 gen polimorfizmleri arasındaki ilişki
Tıp araştırma

2010-2012 BAP:Adolesan idiopatik skolyoz ile kalsitonin reseptör, estrojen reseptör alfa ve kollajen 1A1 gen polimorfizmi arasındaki ilişki
Tıp araştırma
Yönetilen Tezler
KULABER AYŞE, (2015). Kronik Bel Ağrısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamasının Etkinliği, Haliç Üniversitesi
TOPUZ BERK, (2014). Klinik pilates'in sağlıklı bireylerdeki fiziksel ve psikolojik etkisi, Haliç Üniversitesi
BEDİROĞLU İSHAK, (2014). Serebral Palsili ve Sağlıklı Çocuklarda Babanın Çocuk Bakımına Katılımının Karşılaştırılması, Haliç Üniversitesi
KALSIN MERYEM, (2014). Plantar fasiit'li olgularda ekstrakorporal şok dalga tedavisi etkinliğinin ayak fonksiyon indeksi ile değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi
TEKİN M.Orkun (2016)HEMİPARETİK HASTALARDA OMUZ ASKISI KULLANIMININ VE FARKLI OMUZ ASKILARININ DENGE ÜZERİNE ETKİSİ
Karanki İrem (2016)
Yayın Listesi
Kesiktas N,Karagulle Z, Erdogan N, Yazıcıoglu K, Yılmaz H, Paker N (2011). The efficacy of balneotherapy and physical modalities on the pulmonary system of patients with fibromyalgia.. Journal Back Musculoskelet Rehabilitation, 24(1), 57-65.
YILMAZ HÜRRİYET GÜRSEL (2014). İdiyopatik Skolyozda Egzersiz Reçeteleme. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi(60), 31-35.
Hürriyet Gürsel Yılmaz,Tuğba Kuru,Güneş Yavuzer (2012). Gövde Ortezi Kullanan İdiyopatik Skolyozlu Adolesanlarda Bad Sobernheim Stres Sorgulama Formunun Türkçe Adaptasyonu ve Güvenirliği.. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 58(3), 225-228.
Paker N, Soy D, Kesiktas N, Nur Bardak A, Erbil M, Ersoy S, Yilmaz H (2006). reasons for rehospitalization in patients with spinal cord injury 5 years experience. International Journal of Rehabilitation Research , 29(1), 71-76.
Yilmaz H, Gürel S, Ozdemır O. (2005). The use and safety profile of non-steroidal antienflammatory drugs amongTurkish patients with osteoarthritis. . Turkish Journal of Gastroenterology, 16(3), 138-142.
Yilmaz H, Gurel S, Ozdemir O. (2005). Turkish patients with osteoarthritis: Theirawarenessof the side effects of NSAIDs. Turkish Journal of Gastroenterology, 16(2), 89-92.
Kesiktas N, Paker N, Erdogan N, Gülsen G, Bicki D, Yilmaz H. (2004). The use of hydroterapy for the management of spasticity.Neurorehabilitation and Neural Repair. Neurorehabilitation and Neural Repair, 18(4), 268-73.
Çetinel B, Demirkesen O, İlker Y, Koçak T, Saporta L, Soy D, Yılmaz H. (2004). Bir Olgu Nedeniyle Spinal Kord Yaralanmalı Paraplejik Hastalarda Ürolojik Yaklaşımların Gözden Geçirilmesi.olgu sunumu. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 50(3), 47-53.
Gündüz B, Erhan B, Onal B, Çetinel B, Yılmaz H. (2003). Urinary Tract Infection in Spinal Cord Injured Patients. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 49(2), 13-16.
Yılmaz H. (2001). Refleks Sempatik Distrofi Tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 47, 77-79.
Demirel S, Demirel G, Tükek T, Erk O, Yılmaz H. (2001). Risk factors for coronary heart disease in patients with spinal cord injury in Turkey. The Journal of Spinal Cord Medicine , 39(3), 134-138.
Gençosmanoglu B, Hancı M, Yücesoy G, Madazli R, Yilmaz H, Özgen M. (2001). Case report Spinal cord injury caused by gunshot wound during pregnancy.. The Journal of Spinal Cord Medicine , 24(2), 123-126.
Gencosmanoglu B, Yılmaz H. (2001). Medulla Spinalis Lezyonunda Osteoporozun Tanı ve Tedavisi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 47(4), 9-14.
Demirel G, Yelkovan M, Yılmaz H, Hacıhaliloglu S, Görcin B. (2001). Hemodializ Hastalarında Lokomotor Sistem Bulguları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 47(1), 47-53.
Gencosmanoglu B, Altıntas H, Alp M, Bardak AN, Yılmaz H, Hancı M. (2000). Upper Extremity Entrapment Neuropathies in Patients With Spinal Cord Injuries.. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 3(4), 18-21.
Demirel G, Paker N, Yılmaz H. (2000). Hemiplejik Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 3(4), 25-29.
Gencosmanoglu B, Alhan C, Bardak AN, Tufan M, Yılmaz H, Hancı M. (2000). Spinal Kord Lezyonlu Olgularda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörü Olarak Serum Lipid Düzeylerinin İncelenmesi.. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 3(2), 34-37.
Turkmen C, Yılmaz H, Gencosmanoglu B, Ozturk A, Bardak AN. (2000). Spinal Kord Lezyonlu Olguların Ağrı ve Spastisitesinde Drezotomi ve Posterior Selektif Rizotomi Uygulamaları. TÜrkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 3(3), 17-20.
Demirel G,Demirel S, Yılmaz H, Akaya V, Atilgan D, Korkut F. (1999). Cardiac dysrhythmias and autonomic dysfuntion in chronicspinal cord injury: A 24- hour holter monitoring and heart rate variability study. Neurorehabilitation and Neural Repair, 13(4), 235-241
Gülçin Demirel, Hürriyet Yilmaz, Nurdan Paker, Selma Önel (1998). Osteoporosis After Spinal Cord Injury. Spinal Cord, 36(12), 822-825.

Demirel G, Yilmaz H, Paker N, Önel S. (1998). Osteoporosis after spinal cord injury. Spinal Cord, 36(12), 822-825.
Yılmaz H, Kesiktas N, Eren B, Kose R. (1998). Rİstanbul İlinde Özürlülük Oranı ve Özürlülerin Durumu. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 1(2), 51-53
Demirel G, Yılmaz H, Gençosmanoglu B, Kesiktaş N. (1998). Pain following spinal cord injury. Spinal Cord, 36(1), 25-28.
Demirel G, Demirel S, Yılmaz H, Kesiktas N.,Akkaya V (1997). Pulmonary function in spinal cord injury: A clinical and spirometric study. Journal of Neurologic Rehabilitation , 11(3), 159-168.

Dönmez C, Dönmez P, Yılmaz H. (1996). Başarısız Spinal Cerrahi Sendromu Konservatif Tedaviye Cevap Özellikleri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 20(3), 83-87
Karamehmetoglu S, Yılmaz H, Akgün K. (1994). Yaşlılarda Dejeneratif Eklem Hastalığı. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 19(2), 129-133.
Karamehmetoglu S, Akgün K, Yılmaz H. (1993). Spinal Kord Lezyonlarında Nörolojik ve Fonksiyonel Klasifikasyon Standartları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 17(3), 169-174.


Yılmaz H. (1992). Refleks Sempatik Distrofi Sendromu. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 16(2), 109-115.

Yılmaz H, Demırhan M. (1992). Hemiplejide Ağrılı Omuz Nedenleri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 16(4), 194-197.

Yılmaz H, Kızıltan M. (1991). Lomber Disk Hernisine Bağlı Radikülopatinin Değerlendirilmesinde Kompüterize Tomografi ve Elektromyografinin Yeri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 15(2), 71-78.


Yılmaz H, Karamehmetoglu S, Yanlıoglu N. (1989). Akut Nukleus Pulposus Hernilerinde Lomber Ekstansiyonun Endikasyon ve Tedavi Yöntemi Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 13(1), 39-41.


Kuru T,Yılmaz H. (2012). Assessment of stress in adolescent idiopathic scoliosis patients while wearing a brace. Scoliosis, 1, 4

Yılmaz H, Kuru T (2012). A comparison of results of SRS-30 questionnaire in scoliosis patients treated surgically or conservatively. Scoliosis, 1, 15

Yılmaz H,Kuru T. (2012). Conservative treatment results of 39 patients with adolescent idiopathic scoliosis.. Scoliosis, 1, 47

Yılmaz H,Zateri C,Vurur S,Bakar C. (2012). Prevalence of adolescent idiopathic scoliosis among primary school children in Canakkale, Turkey. Scoliosis, 1, 37

Yılmaz H,Kozikoglu L. (2010). Inpatient rehabilitation A systematic Pub Med review. The Internet Journal of Rehabilitation, 1

Paker N, Gülsen G, Kesiktas N, Erbıl M, Otlu Z, Yılmaz H. (2003). Dizin Dejeneratif Osteoartritinde İntraartriküler Tenoksikam Tedavisi.. Hipokrat Lokomotor, 4(25), 78-82.

Gencosmanoglu B, Turfan M, Bardak AN, Yılmaz H, Yaman S, Hancı M. (2001). Spinal Kord Lezyonlarında Bası Yaraları ve Bu Yaraların Aerobik Bakteriyel Kontaminasyonları.. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54(1), 31-34.