Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Prof.Dr. MEHMET PALA
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 10.02.1947
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL
TEL
:
(0 212) 924 24 44 - 444 2542 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara,, Gıda Mühendisliği, 1964-1968
YÜKSEK LİSANS
:
Berlin Teknik Üniversitesi, Almanya, Gıda Mühendisliği, 1970-1973
DOKTORA
:
Berlin Teknik Üniversitesi, Almanya, Gıda Mühendisliği ve Biyoteknoloji Bölümü
DOÇENTLİK
:
Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1981
PROFESÖRLÜK
:
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Gıda Teknolojisi, 1989, 1989
İŞ TECRÜBELERİ
1. Uluslararası Soğutma Enstitüsü Türkiye Delegesi ve Yönetim Kurulu Üyesi,Paris(1987-1995).
2. Uluslararası Soğutma Enstitüsü Gıda Teknolojisi Komisyonu Üyesi, Paris(1987-2000)
3. Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Bilimsel ve Teknik Komite Üyesi, Paris.(1993- )
4. EURO – AGRİ Gıda Projeleri Yürütme Kurulu Üyesi, Brüksel.(1987-1995)
5. Türk Gıda Teknolojisi Derneği Üyesi, Ankara.( 1985-
6. "Gıda Teknolojisi" Aylık Derginin Bilimsel Yayın Kurulu Başkanı.( 1996- )
7. MEYED, Meyve Suyu Derneği, Akademik Üyesi.(1990- )
8. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi.(2016- )
9. Diyabet,Beslenme ve Obezite Derneği, Başkan Yardımcısı ( 1987- )
10. Türkiye Diyabet Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi (2008 - )
11. Türkiye Obezite Araştırmaları Derneği ( 2012- )
12. Ulusal Beslenme Platformu II. Başkanı ( 2010- )
Besin Teknolojisi
Beslenme Semineri I
*Gıda Güvenliği
*TEZ
Besin Güvenliği ve Yasal Düzenlemeler
Gıda Toksikolojisi
*Besin Duyarlılığı ve Beslenme
Kazanılan Burs ve Ödüller

Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
• Soğutma ile gıdaların korunması "Brükselde bulunan NATO Science for Stability Programı tarafından 750 000 USD ile desteklendi, 1985 -1988.
Projenin ana hedefleri şunlardı:
a. Gıdaların soğutma ile korunması uygualamalarının incelenmesi;
b. Türkiye'de etkin soğuk zincir sistemi kurmak;
c. Seçilmiş meyve ve sebze çeşitlerinin soğuk havada depolanması ve donması sırasında soğutmanın kalite değişikliklerine etkisi üzerine deneyler yapmak.

♦ "Önemli Türk Gıda Mallarıı için İşleme Koşulları ve Etkin Kalite Kontrol Sistemlerinin Kurulması Geliştirilmesi” Stabilite Programı Bruxelles NATO Science tarafından 400 000 USD ile desteklenmiştir, 1989-1994.

Bu projenin özel hedefleri vardı:

a. Türkiye’nin İhracat gıda ürünlerinde mevcut teknolojik problemlerin tanımlanması,
b. Çeşitli gıda üretim merkezlerinde kalite kontrol laboratuvarlarının kurulması. Gıda ürünleri için optimum kalite kriterleri oluşturmak.
c. Daha iyi ürün kalitesi ve artan ekonomik getiri sağlayan mevcut teknolojilerin geliştirilmesi.
d. Gıda endüstrisinde teknik personele eğitim verilmesi.

♦ Deutsche Geselschaft für Technische Zusammenarbeit, Almanya tarafından 1 500 000 DM ile desteklenen "Tarımsal Ürünlerde Kalitenin İyileştirilmesi ve İhracatı Geliştirilmsi",1992.

♦ FAO Project on “Official Food Control System in Turkey” 2002.
Yayın Listesi
Prof. Pala'nın Türkçe ve Yabancı yayınları aşağıda verilmiştir. Prof. Pala'nın 60 civarında verdigi ancak yayınlanmayan seminer ve bildirileri bu özgeçmiş kapsamında buraya alınmamıştır.

Yayınladığı bilimsel çalışmalara Scitation - İndex’te 900’ün üzerinde atıf yapılmıştır.


7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. BIELIG. H.J. und PALA, M., 1975. Bedeutung der Stoffeigenschafen in der Technologie der Fruchtsaefte. Zeitschrift für Lebensmitteltechnol. und-verfahrenstechnik 26(11 ), 313-314 und 354-355.

2. PALA,M., 1976. Untersuchen über den Wearmetransport bei der Konzentrierung von Fruchtsaeften sowie über das Verweilzeitspektrum im Fallstromverdampfer. Technische Universitaet. Berlin, Dissertation. 122p.

3. BIELIG, H.J., und PALA, M., 1977. Messung des Durchflusses von flüssigen Lebensmitteln: Magnetish-Induktive Durchflussmessung. Flüssiges Obst. 119-122.

4. PALA, M. 1982. Effect of different pretreatments on the quality of deep frozen green beans and carrots. I.I.F.-I.I.R.- Commission B2,C2,D1-Sofia (Bulgaria) 1982-4.p. 81- 96.

5. "PALA,M. 1983. Effect of different pretreatments on the quality of deep frozen green beans and carrots. International Journal of Refrigeration. 6, p.238-246.

6. PALA, M., 1983. Stepwise blanching and its importance in freezing of vegetables. XVI: International Congress of Refrigeration. 29 August-7 September 1983. Congress Proceeding. p. 79-86. Paris.

7. PALA, M., 1983. Cold Stores in Turkey. XVI. International Congress of Refrigeration. 29 August-7 September 1983. Congress Proceeding. p. 95-98,Paris.

8. PALA, M.,1983. Importance of Pretreatments on the Quality of Frozen Vegetables. September 19-23. Proceedings of the Sixth International Congress of Food Science and Technology. p.56- 58, Dublin.

9. PALA, M., 1986. Quality change in different cold changed systems. First Conference on the Development of Food Industries in the Arab World. Kuwait, Oct.13-16, 1986.

10. PALA, M. and SAYGI, YB., 1987. Pretreatments and Its Influence on Quality of Frozen French Fries. XVIIth. International Congress of Refrigeration, 24-29 August, Commission C2, Wien, Austria. s.492-499.

11. PALA; M.,1987.Calculation of Quality loss in different cold chains system. XVIIth. International Congress of Refrigeration. 24-29.8.1987. Wien, Austria. Commission B2. p.361 368.

12. PALA, M. and DEVRES, Y.O., 1988. Computer Simulated Model for power Consumption and Weight Loss in a Cold Store. Cold Chain in Economic Perspective, lnternational Institute of Refrigeration, Section Bl,B2,C2,D2/3; 17th-20th May, Wageningen, Netherland. p233-241.

13. PALA, M. and SAYGI, Y.B., 1988. Cold Chain in Turkey, Cold Chains in Economic Perspective, International Institute of Refrigeration, Section B1,B2,C2,D2/3, 17-20 May, Wageningen, Netherland. p. 91-97.

14. PALA,M. and SA YGI, Y.B.; 1989. Freezing of Orange Segments and Quality Changes During Frozen Storage. International Conference oil Technical Innovations in Freezing and Refrigeration of Fruits and Vegetables. 9-12 July, IIR; Commission C, Davis, California/USA p.272-277.

15. PALA,M. and SAYGI, Y.B.; 1989. Effects of Different Pretreatments on the Quality of Frozen Apricots. International Conference on Technical Innovations in Freezing and Refrigeration of Fruits and Vegetables. 9-12 July, IIR; Commission C2, Davis, California/USA. p.278-284.

16. PALA, M.,1990. Modified Atmosphere Packaging and Its Use In Preservation of Food. World Packaging Congress. 13-14Nov. Izmir, Proceeding No. 14.

17. PALA,M. and SAYGI, Y.B. 1990. Precooling and Cold Storage of Apricot Varieties. "Progress in the Science and Technology of Refrigeration, especially in Food Processing." September, 24-28.IIR_Commissions B2,C2,Dl,D2/3. Dresden, DOR 9,615-623.

18. PALA, M. and SAYGI, Y.B. 1990. Effects of Different Packaging Methods on the Quality of Deep Frozen Afyon Cream. "Progress in the Science and Technology of Refrigeration in Food Engineering." IIR; Commissions B2,C2,Dl,D2/3. Dresden (Germany), p.559-563.

19. PALA,M. and SAYGI, Y.B. 1990. Effects of Different Pretreatments on the Quality of Frozen Figs. "Progress in the Science and Technology of Refrigeration, especially in Food Processing." IIR; CommissionsB2, C2, 0l, D2/3. Dresden (Germany), p. 615 - 623.

20. PALA, M. and DAMARLI, E. 1991. A study of the Quality Parameters in Ready-cook Freeze Meals During Frozen Storage. In XVIII th International Congress of Refrigeration, August 10-17. Montreal, Quebec, Canada.

21. PALA, M. and SAYGI,Y.B. 1991. Effect of Precooling and Cold Storage on the Quality of Curled Lettuce. "New Challenges in Refrigeration." XVIII th International Congress of Refrigeration, Montreal/Qubec, Canada. August·10 -17. 8s.

22. PALA, M., 1991. Evaluation of Hazelnuts from the Health Perspective. The Cracker 2, 54-55.

23. PALA, M., DAMARLI, E., GON, H. and SAYGI, Y.B., 1992. The effect of MA conditions and materials on the shelf-life of sweet cherries. Modified atmosphere Packaging, Proceeding of Workshop Cast 94. 1-2- October.1992.lstanbul-Turkey, p. 19- 33.

24. BASOGLU, N. and PALA; M. 1993. investigation on the Production Parameters of Garlic Essential Oil. Proceedings of lnt. Conference on Essential Oils. p.165 - 177.

25. PALA, M. and SAYGI, B. 1993. Extraction with High Pressured Supercritical Gases and Its Use in Essential Oil Production. Proceeding of Int. Conference on Essential Oils, p. 162-164.

26. PALA, M. ,SA YGI, B. and SADIKOGLU, H. 1993. A Study on the Drying of Sultana Grapes by Different Techniques and Effective Parameters. in "Food Flavors Ingredients and Composition" by G. Charalambous, Development in Food Science:32; Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p. 437 -444.


27. WETHERILT, H., PALA, M. and BAŞOĞLU, N. 1993. Relationship Between Sulphur Dioxide Level and Inhibition of Browning in Apricots Dried to Different Moisture Levels. in" Food Flavors, Ingredients and Composition" Edited by G. Charalambous, Development in Food Science:32, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p. 381 - 388.

28. PALA, M. and ÖZER, F. 1993. The Application of Supercritical Extraction in the Food Industry. IV. Int. Congress on Food Industry, New Aspects on Food Processing, p. 198- 214.

29. PALA,M., DAMARLI, E., ALİKAŞİFOĞLU, K, 1994. A study of Quality Parameters in Green Pepper Packaged with Polymeric Films. International Symposium on '
30. DAMARLI, E., TEYMUR, M., PALA, M., ALİKAŞİFOĞLU, K., 1994. A model for Modified Atmosphere Packaging of Fresh Fruit and Vegetables. international Symposium on "New Application Refrigeration to Fruit and Vegetables Processing." June 8-10. Istanbul-Turkey. p.413-432.

31. VETHERILT, H., BAŞOGLU, N., PALA, M., YILDIZ, M., ÇAGLAR, G.,ÜNAL, M., 1994. Frying Performance of Blends of Palm Olein With Sunflower Oil and Soybean Oil and Comparison With pure Oils. 5-8 September 1994- Oil and Fats International Congress, Kuala Lumpur.

32. IETHERILT, H. and PALA, M. 1994. Herbs and Spices Indigenous to Turkey. in" Spices, Herbs and Edible Fungi" edited by G. Charalambous, Developments in Food Science: 34, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p. 285 - 307.

33. PALA M., DAMARLI, E., 1995. "The Application of Modified Atmosphere Packaging to Vegetable Preservation and its Effects on the Quality." 5. International Congress on Food Industry."; New Aspects on Food Processing .." 23-28 Nisan 1995; Kuşadası, p.461-477.

34. ÖZAY, G., ARAN, N. and PALA; M. 1995. Influence of Harvesting and Drying Techniques on Microflora and Mycotoxin Contamination of Figs. Nahrung, 39, 2, p. 156- 165.

35. MAHMUTOĞLU,T., PALA, M. and ÖNAL, M. 1995. Mathematical Modeling of Moisture, Volume and Temperature Changes During Drying of Pretreated Apricots. J. of Food Processing and Preservation 19, p. 467-490.

36. PALA, M., MAHMUTOĞLU, T. and SAYGI, B. 1996. Effect of Pretreatments on the Quality of open air and solar dried Apricots. Nahrung, 40, ( accepted and will be published in Nr.3).

37. DOYMAZ, I., PALA, M., “The Effects of Dipping Pretreatments on Air-Drying Rates of the Seedless Grapes”, Journal of Food Engineering, 52(4),413-417,2002.

38. DOYMAZ, I., PALA, M., “Hot-Air-Drying Characteristics of Red Pepper” Journal of Food Engineering, 55(4),331-335,2002.

39. DOYMAZ, I., PALA, M., “The Thin-Layer Drying Characteristics of Corn” Journal of Food Engineering, 60,125-130,2003.

40. DOYMAZ, I., PALA, M., “Effect of Ethyl Oleate on Drying Characteristics of Mulberries” Nahrung/Food, 47(5), 304-308, 2003.

41. DOYMAZ, I. TUĞRUL, N. and PALA M.; “Drying Characteristics of Dill and Parsley Leaves J. of Food Engineering, 77, 559-565,2006

42. INAN, F, PALA M. and DOYMAZ, I. Use of Ozone in detoxification of aflatoxin B1 in red pepper. J. of Stored Products Research, 43-425-429,2007.

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.


7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

1. "Industrielle Konzentrierung und Arornagewinnung von Flussigen Lebensmitteln " Fortschritte in der Lebensmittelwissenschaft, Nr.5,. Technische Universitat Berlin, 385. Seite, 1978, Berlin.

2. "Preservation of Foods by Refrigeration" NATO Şcience for Stability Programme, 154 pp, 1989, İstanbul.

3. "Türkiye'de Patates ve Soğan Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Kayıpların Azaltılması, İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: 1990-28, 207 sayfa, 1991 İstanbul.

4. "İhracata Yönelik Gıda Sanayii ve Rekabet Gücünün Arttırılması" İstanbul Ticaret Odası Yayını. Yayın No:1991-24,125 sayfa, 1992, İstanbul.

5. "Gıda Kalite Kontrolü ve Y asal Düzenlemeler" İstanbul Ticaret Odası Yayını. Yayın No:1992- 19,1993, 72 sayfa,1993, İstanbul.

6. "Türkiye'de Soğuk Zincir Uygulamalan" İstanbul Ticaret Odası Yayını. Yayın No: 1993- 6,122 sayfa,1994,İstanbul.

7. "Improvement of Processing Conditions and Establishment of Efficient Quality Control Systemş for Major Turkish Export Food Commodities." NATO Science for Stability Programme, 174 pp, 1995, İstanbul.

8. "Gıda Endüstrisinde Süpermarketler ve Private Label Ürünlerin Uygulaması" (Türkçe) İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2004-73,147 P2004.