Yrd.Doç.Dr. AYŞE FEYZA TUFAN
Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili: 1123
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2007
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2010
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
Kazanılan Burs ve Ödüller
Erasmus Staj Hareketliliği Bursu, Avrupa Birliği (CRA - Genomics Research Centre, İtalya). Kasım 2013-Mart 2014.
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Yüksek Lisans Tez Projesi
Model bitkilerde transgen anlatımının karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 4115 numaralı proje.
Doktora Tez Projesi
Arpada Fusarium culmorum enfeksiyonuna dayanıklılığın gen anlatımı düzeyinde analizi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 27149 numaralı proje.
Yayın Listesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
A1. Gürel F, Uçarlı C, Tufan F, Kalaskar D.M. Enhancing T-DNA transfer efficiency in barley (Hordeum vulgare L.) cells using extracellular cellulose and lectin. Applied Biochemistry and Biotechnology 2015; 176(4): 1203-1216.
A2. Uçarlı C, Tufan F, Gürel F. Expression and genomic integration of transgenes after Agrobacterium-mediated transformation of barley mature embryos. Genetics and Molecular Research 2015; 14(1): 1096-1105.
A3. Tufan F, Uçarlı C, Tunalı B, Gürel F, Analysis of early events in barley (Hordeum vulgare L.) roots in response to Fusarium culmorum infection. European Journal of Plant Pathology 2016, 146 (4).
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
B1. Tufan F, Uçarlı C, Gürel F. Analysis of expressed sequence tags from cDNA library of Fusarium culmorum infected barley (Hordeum vulgare L.) roots. Bioinformation 2015; 11(1): 34-38.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
C1. Tufan F, Uçarlı C, Gürel F, Effects of ferulic acid, guaiacol and mizoribine on Agrobacterium-mediated transformation efficiency in barley. International Workshop on Green Biotechnology 21-23th September 2015, Bayramoğlu Resort Hotel, Darıca, Kocaeli, 58.
C2. Tufan F, Tunalı B, Gürel F, 2014, Analysis of expressed sequence tags (ESTs) from barley (Hordeum vulgare L.) upon infection with Fusarium culmorum. Genome Variations: Applications and Data Analysis Symposium 15-16th September 2014, Istanbul, 19.
C3. Yörük E, Tufan F, Uçarlı C, Gürel F, 2011, Physiological responses of elite barley (Hordeum vulgare L.) cultivars to salt stress at germination stage. European Biotechnology Congress / Current Opinion İn Biotechnology 28th September-1th October 2011, Istanbul, 22S, S136.
C4. Tufan F, El Sarraf N, Gürel F, Arpada Fusarium culmorum‟a yanıt olarak patogenezle ilişkili gen anlatımının analizi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016, Konya, 597-597.
C5. El Sarraf N, Uçarlı C, Tufan F, Gürel F, Improving the Agrobacterial attachment to monocot cells using a cellulose fibrous network. Global Biotechnology Congress 22-25 Ağustos 2016, Boston, ABD, 183-183.
C6. Turgut F.E, Tufan F, Yılmaz S, Gözükırmızı N, Identification of rice retrotransposons in barley. International Green Biotechnology Congress September 11-13th, 2017, İstanbul, 65.