Doç.Dr. EMİNE ESRA KASAPBAŞI
Fen Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2129242444 Dahili: 1165
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Marmara Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği, 1999
YÜKSEK LİSANS
:
İTU, Kimyagerlik, 2002
DOKTORA
:
İTU, Kimyagerlik
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Yrd. Doç Dr. Gıda Mühendisliği Aydın Üniversitesi 2012/Güz
Doç. Dr. Kimya Üniversitlerarası Kurul 2017/ Bahar
1 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Program
Koordinatörü 2012-2013 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Diş Protez Teknolojisi 3 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu AKTS ve ERASMUS Koordinatörü 2012-2013
Kazanılan Burs ve Ödüller
11.Ödüller

1. Jandee Kim, Choong Kyun Rhee, Hyun-Joo Koo, Emine Esra Kasapbasi, and Myung-Hwan

Whangbo“A Contoured Nanoporous Network of Anionic Trimesic Acids on Au(111) and Its Host-

Guest Chemistry” J. Phys. Chem. C, 117 Sf: 22636-22643, Makalem için Yayın Teşvik Ödülü

İstanbul Aydın Üniversitesi

2 "On the nature of the photochemical reaction of polypyridyl Ru(II) complexes leading to sunlight-to-

chemical energy conversion: density functional analysis".RSC Advances Cilt: 3, No: 24, Sf: 9414-9418,

Makalem için Yayın Teşvik Ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi

3 303529 Başvuru no ile "On the nature of the photochemical reaction of polypyridyl Ru(II) complexes

leading to sunlight-to-chemical energy conversion: density functional analysis". RSC Advances Cilt:

3, No: 24, Sf: 9414-9418," Makalem için Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK

4. 293874 Başvuru nol ile "Enhanced solar photocatalytic activity of TiO2 by selenium(IV) ion-doping:

Characterization and DFT modeling of the surface". Chemical Engineering Journala Cilt: 214, Sf:

34-44, "Makalem için Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK

5. 293868 Başvurun no ile "Dependence of the optical absorption and Na+ binding energies of coumarin-

crown ethers on the size and attachment position of ether ring: density functional

investigation".Molecular Modeling Cilt: 19, No: 1, Sf: 173-178, Makalem için Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

6. 288012 Başvuru no ile "Density Functional Investigation of the Water Oxidation by Iron Complexes

Based on Tetradentate Nitrogen Ligands".Inorganıc Chemıstry, Cilt: 51, No: 20, Sf: 10850-10855,

2012. Makalem için Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK

7. 260988 Başvuru no ile "A DFT study on the structural and optical properties and cation selectivities

of some metal-coumarin-crown ether complexes".Turkısh Journal Of Chemıstry, Cilt: 35, No: ?, Sf:

1-12, 2011. [doi:10.3906/kim-1105-4] Makalem için Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK

8. MEF- EBAV 19. Araştırma Projeleri Yarışması’nın Düzenlenmesine Katkılarından Dolayı Dr.

İbrahim ARIKAN Tarafından Teşekkür Blaketi, 2010

9 Yıl İçi Yapılan Çalışmalardan Dolayı Muzaffer DOĞAN Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Tarafınadan Teşekkür Belgesi 2007 10. Saint Michel III. Bilim Şenliği Kimya Proje Birincisi Dominique GUICHETEAU2007 11. III. Bilim Şenliğinin Düzenlenmesindeki Katkılarından Dolayı Muzaffer DOĞAN Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 2007 12. II. Bilim Şenliğinin Düzenlenmesindeki Katkılarından Dolayı Ömer BALIBEY Milli Eğitim Müdürü Tarafınadan Teşekkür Belgesi, 2006 13. 2005-2006 Öğretim Yılında Yıl İçinde Gösterilen Başarılardan Dolayı Hüseyin ÖZCAN Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarafınadan Teşekkür Belgesi, 2006
Yayın Listesi
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Merve KAYA “Fe+2 İyonunun Gıdalardaki C Vitamini İle İlişkisinin Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi İle

Belirlenmesi” Devam ediyor

Özge KARAKOÇ “Antioksidan Maddelerin Aktivitelerinin DFT Yöntemi İle İncelenmesi”

6.2. Doktora Tezleri Serap KIRCI (II. Danışman )Yıldız Teknik Üniversitesi “Görünür Işık Duyarlı Yeni Metal Katkılı TiO2 Fotokatlizörlerin Tasarımı ve Elektronik Yapılarının Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi” Devam ediyor

7. Yayınlar

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Esra Tiftikci, Cakıl Erk “The Synthesis of Novel Crown Ethers, Part X, 4-Propyl-and 3-ethyl-4-

methylchromenone-Crown Ethers” Journal of Heterocyclic Chemistry, 41, pp. 867-871 (2004)

2. Esra Kasapbasi, Mine Yurtsever “A DFT Study on the Structural and Optical Properties and Cation

Selectivities of Some Metal-Coumarin-Crown Ether Complexes” Turkısh Journal of Chemıstry, 36,

pp: 147-158 DOI: 10.3906/kim-1105-40 (2012)

3. Esra E. Kasapbasi and Myung-Hwan Whangbo “Density Functional Investigation of the Water

Oxidation by Iron Complexes Based on Tetradentate Nitrogen Ligands” Inorganic Chemistry 51:10850-

10855 DOI 10.1021/ic3013359 (2012)

4 . Esra Kasapbasi, Mine Yurtsever “Dependence of the Optical Absorption and Na+ Binding Energies

of Coumarin-Crown Ethers on the Size and Attachment Position of Ether Ring: Density Functional

Investigation” Journal of Molecular Modeling 19:173-178 DOI 10.1007/s00894-012-1500-6 (2013)

5. Yelda Y. Gurkan, Esra Kasapbasi, Zekiye Cinar “Enhanced Solar Photocatalytic Surface” Chemical

Engineering Journal 214 34–44 DOI: 10.1016/j.cej.2012.10.025 (2013)

6. Esra E. Kasapbasi and Myung-Hwan Whangbo “On the nature of the photochemical reaction of

polypyridyl Ru(II) complexes leading to sunlight-tochemical energy conversion: density functional

analysis” RSC Advances Volume: 3 Issue: 24 Pages: 9414-9418 DOI: 10.1039/c3ra41195h (2013)

7. Jandee Kim, Choong Kyun Rhee, Hyun-Joo Koo, Emine Esra Kasapbasi, and Myung-Hwan

Whangbo“A Contoured Nanoporous Network of Anionic Trimesic Acids on Au(111) and Its Host-Guest

Chemistry” J.Phys. Chem. C, 117 22636-22643, DOI: 10.1021/jp403203s-2013 ( 2013)

8. E. Esra KASAPBASI “Theoretıcal Study Of The Carbone(IV) Doped Anatase Surfaces Of TiO2”

Internatıonal Journal Of Electronıcs; Mechanıcal And Mechatronıcs Engıneerıng Vol.3 Num 4 Pp.(653-

660)(2013)

9. Merve Kaya, E. Esra Kasapbaşı,” Explain to Interconnection Between Fe+2 Ions and Vitamin C in

Food By Density Functional Theory” Internatıonal journal of electronıcs, mechanıcal and mechatronıcs

engıneerıng vol.5 num.2 (913-918) Doi: 10.17932/ ıau.ıjemme.m.21460604.2015.5/2.913-918 (2015)

10. Vadim M. Kovrugin, Elijah E. Gordon, Esra E. Kasapbasi, Myung-Hwan Whangbo,

Marie Colmont, Oleg I. Siidra, Silviu Colis, Sergey V. Krivovichev, and Olivier Mentré “Bonding

Scheme, Hydride Character, and Magnetic Paths of (HPO3)2−Versus (SeO3)2− Building Units in Solids”

J. Phys. Chem. C 2016, 120, 1650−1656 DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b10889(2016)

11. Yelda Y. Gurkan, Esra Kasapbasi, Nazli Turkten, and Zekiye Cinar “Influence of Se/N Codoping on the Structural, Optical, Electronic and Photocatalytic Properties of TiO2”Molecules 22, 414; doi:10.3390/molecules22030414 (2017)

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1 Esra Tiftikçi, Çakıl Erk “Determination of Association Constants of Chromophore Crown Ethers in

AN using Steady State Fluorescence Spectroscopy” Book Of Abstracts, 351,Eylül 2002 Euro 12 Analysis

Dortmund, Cermany

2 Esra Tiftikçi, Mine Yurtsever “A TDDFT Study of UV Spectra of Some Crown Ethers” Programmed

and Abstracts, 61, Mayıs 2006, The Seventh International Conference on Chemical Physics Isparta-

Türkiye

3 Esra Tiftikçi, Mine Yurtsever “Theoretical NMR and UV Spectra of Some Crown Ethers: A TDDFT

Study” Book Of Abstracts, 254, Eylül 2006, XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy

İstanbul, Türkiye

4 Esra Tiftikçi, Erol Yıldırım, Mine Yurtsever “ Computational Approach to theCation Selectivity of

Crown Ethers: A MD Simulation Study” Book of Abstracts P-22,Nisan 2008 Chemical Physics

Conference VIII İstanbul- Türkiye

5 E.Esra Kasapbaşı , Zekiye Çınar “A Densıty Functıonal Theory Study on the Nitrogen / Sulfur Co-

doping Effect of TiO2”Abstacts 159, Ekim, 2011 The 16th International Conference on TiO2

Photocatalysis: Fundamentals and Applications Sandiago- USA

6 Esra E. Kasapbasi and Mike H. Whangbo “Density functional investigation of the water oxidation by

iron complexes based on tetradentate nitrogen ligands” Cd of Abstracts Haziran 2012 The 14th

International Congress of Quantum Chemistry Colorado- USA

7 E.Esra Kasapbaşı , Zekiye Çınar “A density functional theory study on the nitrogen / fluorine codoping

effect of TiO2” Abstracts 156 Kasım 2012 The 17th International Conference on TiO2 Photocatalysis:

Fundamentals and Applications Florida- USA

8 Zekiye Çınar, Yelda Y. Gurkan, E.Esra Kasapbaşı , “On the Cation- Doping Effect of TiO2: Mid-Gap

Levels in Wide Band-Gap” Abstracts 71 Kasım 2012 The 17th International Conference on TiO2

Photocatalysis: Fundamentals and Applications Florida- USA

9 Esra E. Kasapbasi, Myung-Hwan Whangbo “Density Functional Analysis Of The Photochemical

Reaction Of Ru(II) Polypyridyl Complexes [Ru(II)(L)(bpy)2](PF6)N (L = phbn, pad, pbn) Leading To

Sunlight-To-Chemical Energy Conversion” Book of Abstracts 139 Ekim, 2012 10th Chemical

Physics Congress, Ankara, Türkiye

10 Zekiye Çınar, Yelda Y. Gurkan, E.Esra Kasapbaşı , “On the Co- Doping Effect of Titania” Abstracts

17 Kasım 2013 The 18h International Conference on TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications San Diego- USA 11. Zekiye Çınar, Serap Kırcı, E. Esra Kasapbaşı, “First-Principals Study Of Tetravalent Cations Doped On TiO2 (001) Surface And The Effect On Electronic And Optical Properties” Book of Abstracts Ekim, 2014 11th Chemical Physics Congress, İstanbul, Türkiye 12. Esra Kasapbasi, Merve Kaya ““DFT Analysis of Interconnection of Fe+2 Ions With Vitamin C in the Food” Abstracts 19 Nisan 2016 2nd ICNTC 2016, Zagrep, Hıtvatistan

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. E. Esra Tiftikçi, Mine Yurtsever “Kumarin taç eterlerin katyon bağlama özelliklerinin yoğunluk

fonksiyoneli teorisi ile incelenmesi” İTÜDERGİSİ/c, Cilt 7, Sayı 1 (2009)

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Esra Tiftikçi, Çakıl Erk “Yeni Kumarin- Crown Eterlerin Sentez Yöntemleri” Bildiri Özetleri, 2001

XV. Ulusal Kimya Kongresi Boğaziçi Üniversitesi İstanbul- Türkiye

2. Esra Tiftikçi, Mine Yurtsever “Yeni Kumarin Taç Eterlerinin UV Spektrumlarının Teorik Olarak

Bulunması” Bildiri Özetleri, 613, Temmuz 2004 XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Kafkas Üniversitesi Kars-

Türkiye

3. E.Esra Kasapbaşı, Zekiye Çınar “Se+4 Katkısının TiO2 Nano-partiküllerinin Elektronik ve Optik

Özelliklerine Etkisinin Kuantum Mekanikse İncelenmesi” Fizikokimya- Polimer Kimyası Poster

Sunumları Kitabı, 92, Haziran 2011, 25. Ulusal Kimya Kongresi Atatürk Üniversitesi Erzurum- Türkiye