Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri İşlemleri
Eklenme Tarihi : 16.10.2017

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLARAK İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİ İŞLEMLERİ

Adaylar başvurularını 13-19 Ekim 2017 tarihleri arasında, tercih bildirimi ve ücret ödeme işlemlerini 13-20 Ekim 2017 tarihleri arasında (20 Ekim 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.)

Başvuru ve detaylı bilgi için; http://www.osym.gov.tr/TR,13426/2017-zorunlu-yabanci-dil-hazirlik-siniflarinda-basarisiz-olan-ogrencilerin-turkce-ogretim-yapan-yuksekogretim-programlarina-yerlestirilmeleri-basvurularin-alinmasi-islemleri-13102017.html

 • ÖSYS kapsamında özel yetenek programlarına yerleşenler de tercih bildiriminde bulunabilecek. (yatay geçiş EK MADDE 1 gibi.)

ÖRNEK: aday özel yetenek ile antrenörlük eğitim programına yerleşmiş diyelim. Bu yıl hazırlıktan kaydı silindi. Eğer ilgili puanı varsa ve minimum puan şartını sağlıyorsa mesela maliye lisans, işletmecilik Önlisans veya antrenörlük eğitimi tercih edebilir (merkezi sınav ile öğrenci almış olmak şartıyla, özel yetenek ile öğrenci alan antrenörlük eğitim prg tercih edilemez.) Ancak Tercih edeceği programlar sınava girdiği yıl merkezi sınav ile öğrenci almış olmalı

 • 667 KHK ile kapatılan üniversitelerin öğretim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olup ÖSYM yerleştirmesi sonucunda öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan programlara yerleşen ve zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen başarılı olamayan öğrenciler de talepleri halinde programdan ilişikleri kesilerek bu yerleştirme işlemine başvurabilirler.  667 KHK ile yerleştirilen adaylar KHK öncesi yerleştiği programa hangi sınav (ÖSYS/DGS) ile yerleştiyse tercihlerini 2017 yılının ilgili kılavuzundan (ÖSYS veya DGS) yapacak, en küçük puan kontrolünü; KHK öncesi yerleştiği yıldaki programa hangi sınav (ÖSYS/DGS) ile yerleştiyse puanının tercihleri arasında göstereceği programın yerleştiği yıldaki en düşük puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olması.

  Yerleştirme işleminde; KHK öncesi yerleştiği yıldaki programa hangi sınav (ÖSYS/DGS) ile yerleştiyse, tercihlerini 2017 yılında ilgili tercih kılavuzundan yapacak, minimum puan kontrolünü KHK öncesi yerleştiği yıldaki ilgili kılavuzdan yapacak
   
 • 669 KHK ile ÖSYM tarafından yapılan 2016 Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı (2016-ALÜGS) sonucu yerleştirilenler BAŞVURU YAPAMAZLAR. (Seneye başvurabilirler… YÖK)
   
 • “Hazırlık sınıfında başarısız olarak ilişiğinin kesildiği dönemde bir defaya mahsus olmak üzere başvurmak (İlişiğinin kesildiği tarih ÖSYM tarafından öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirme için başvuruların alındığı tarihten sonra olması durumunda bir sonraki dönem başvuru yapılabilir.” kuralı gereği ilişik kesilme tarihi 13 EKİM 2016 ve sonrası adaylar başvuru yapabilecek (2016 yılı başvuruları 12 Ekim tarihinde bittiği için) kılavuzda yazıyor. Bu kontrol yapılacak.
   
 • Önlisansa yerleşen de eğer ilgili puan türünde puanı varsa lisans programını da tercih edebilecek. Lisans da aynı şekilde önlisansı tercih edebilecek (yatay geçiş EK MADDE 1 gibi.)
   
 • Birinci yılsonunda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler 2017 için ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemine BAŞVURAMAZLAR. (YÖK-ilgili yönetmelik esaslarına göre). Ancak 667 KHK ile yerleşenler talepleri halinde ilişkileri kesilip başvurabilir.