Duyurular
Üniversitemizin mevcut bölüm/programlarına tam zamanlı statüde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.
Eklenme Tarihi : 26.08.2016

T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

 

BİRİMİ

 

BÖLÜM

 

UNVAN

 

ADET

 

UZMANLIK ALANI

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

 Yapay Zeka Alanında Uzman

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Yöneylem Araştırması Alanında Uzman

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Üretim Yönetimi Alanında Uzman

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

1

İmalat ve Konstrüksiyon Alanında Uzman

İşletme Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

Doçentliğini İşletme Alanında Yapmış olmak (Turizm Alanında tamamlamış olmak tercih sebebidir)

İşletme Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Turizm Alanında tamamlamış olmak

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Pazarlama, Muhasebe, Ticaret Hukuku Alanında tamamlamış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji, Endüstri Psikoloji, sosyal Psikoloji, eğitim Psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji, Endüstri Psikoloji, sosyal Psikoloji, eğitim Psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Edebiyatı

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

Çeviribilim, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik ya da Moleküler Tıp ve Tıbbi Biyoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Profesör

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Ana Bilim Dallarının birinde Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Ana Bilim Dallarının birinde Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

Eski Türk Edebiyatı Alanında Uzman

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yardımcı Doçent

1

Matematiksel Kontrol Teorisi Alanında Uzman

Konservatuvar

Türk Müziği

Profesör

1

Türk Müziği Bölümü'nden Mezun ve Kanun, UD, Tanbur, Kemençe, Sazlarında Uzman olmak.

Konservatuvar

Türk Müziği

Yardımcı Doçent

1

Türk Müziği Bölümü'nden Mezun ve Kanun, UD, Tanbur, Kemençe, Sazlarında Uzman olmak.

Konservatuvar

Opera ve Konser Şarkıcılığı

Yardımcı Doçent

1

Piyano Anasanat Dalı'ndan Mezun olmak.

Güzel Sanatlar

Grafik Tasarımı veya Tekstil ve Moda Tasarımı

Profesör

1

Güzel Sanatlar Alanında Profesör Olmak

İlan Tarihi: 25.08.2016
Ön Değerlendirme Tarihi: 19.09.2016
İlan Bitiş Tarihi: 09.09.2016
Giriş Sınavı Tarihi: 21.09.2016
Sonuç Açıklama Tarihi: 22.09.2016


İSTENİLEN BELGELER


Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler 

 • Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
 • YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
 • Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri) 
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • 1 Adet Fotoğraf

 

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
 • Yök Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)
 • Diploma Örnekleri
 • Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf

 

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuru İçin;
Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş gün) olup, Üniversitemiz Yazı İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres : T.C. Haliç Üniversitesi – Yazı İşleri Daire Başkanlığı
Sütlüce Yerleşkesi / İSTANBUL
Telefon : 0212 924 24 44 – Dahili : 1440 -1441