Duyurular
Üniversitemizin, ilgili kanun hükümleri gereğince Tam zamanlı statüde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.
Eklenme Tarihi : 08.06.2017

T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde
öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

Enformatik alanında doktora yapmış olmak   

İşletme Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Yrd.Doç.Dr.

2

İşletme alanında doktora derecesine sahip, Reklamcılık ve İnovasyon alanında deneyimli olmak

İşletme Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Doç.Dr.

1

Nicel karar Yöntemleri alanında uzmanlaşmış olmak. Matematik, İstatistik ve Ekonometri derslerini verebilecek olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

İstatistik ve Uygulamalı Matematik alanında uzmanlaşmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Prof.Dr

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında uzman olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Prof.Dr./Doç.Dr

2

Psikoloji alanında uzman olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doç.Dr.

1

Temel Bilimlerde Kimya alanında uzman olmak, Kimya derslerini vermek üzere

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. /Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr.

1

Web Teknolojileri alanında çalışıyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. /Doç. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği alanında (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora yapmış olmak) veya Doçentliğini Endüstri Mühendisliğinde almış olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof. Dr. /Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

Enerji veya Termodinamik alanında çalışıyor olmak

Tıp Fakültesi

Kalp Damar Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Kalp Damar Cerrahisi alanında uzman olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr.

1

Nefroloji alanında uzman olmak

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Prof. Dr.

1

Lisansta Ebe ya da Hemşirelik mezunu olmak. / Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Doktorasını yapmış olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik 

Prof. Dr.

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik 

Doç. Dr.

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik 

Yrd. Doç. Dr.

1

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Konservatuvar

Tiyatro

Prof./Doç./Yrd. Doç

1

Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmak.

Konservatuvar

Türk Müziği

Prof.

1

Müzokoloji mezunu olmak.

İlan Tarihi : 08.06.2017
İlan Bitiş Tarihi : 23.06.2017

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler 

 • Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)   
 • YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)                    
 • Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)  
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)                         
 • Nüfus Cüzdanı Sureti                           
 • 1 Adet Fotoğraf                    

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.                                                                                                              

Başvuru İçin;                                                      

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş gün) olup, Üniversitemiz Yazı İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.       

Adres : T.C. Haliç Üniversitesi – Yazı İşleri Daire Başkanlığı/Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat/ İSTANBUL
Telefon : 0212 924 24 44 Dahili : 1440 -1441Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Arş. Gör.

1

Simultane Çeviri alanında deneyim, çeviri teknolojilerine vakıf, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan ya da İngiliz Dil ve Edebiyatı mezunu olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arş. Gör.

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak, Film ve Drama alanında yüksek lisans mezunu olmak

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Arş. Gör.

1

Mimarlık Bölümü veya İç Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olmak, Yüksek Lisans Eğitimine başlamış veya tamamlamış olmak

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Arş. Gör.

1

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında tamamlamış olmak, Mimarlık alanında Doktora eğitimine devam ediyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Arş. Gör.

2

Elektrik, Elektronik ve/veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak, Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl tecrübeli olmak, Mezun olunan alanlarda doktora yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Arş. Gör.

1

Endüstri Mühendisliği alanında Lisans mezunu olmak, Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl tecrübeli olmak, Mezun olunan alanlarda doktora yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Arş. Gör.

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Lisans mezuniyeti sonrası asgari iki yıl tecrübeli olmak, mezun olunan alanlarda doktora yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği

Arş. Gör.

1

İşletme Enformatiği veya Bilişim Yönetim Sistemlerinden mezun olmak

İngilizce Hazırlık

Okutman

Türk Vatandaşı Okutman

2

İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından birinden lisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla, lisans eğitiminden sonra en az iki (2) yıl İngilizce öğretimi deneyimine sahip olmak.

İngilizce Hazırlık

Okutman

Yabancı Okutman

2

İngilizce öğretimi ile ilgili bir alanda lisans mezunu olmak veya herhangi bir alanda lisans mezunu olmak ve CELTA/ (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) veya DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) belgelerinden birine sahip olmak. İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerden birinin vatandaşı olmak

Meslek Yüksek Okulu

Çocuk Gelişimi Programı

Öğr. Gör.

1

Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Meslek Yüksek Okulu

Fizyoterapi Programı

Öğr. Gör.

1

Sağlık Teknikerliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Meslek Yüksek Okulu

Aşçılık Programı

Öğr. Gör.

1

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi, Gastronomi veya Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği alanlarının birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Beslenme ve Diyetetik

Arş. Gör.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak

Sağlık Bilimleri YO

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Arş. Gör.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Arş. Gör.

1

Hemşirelik Esaslarında Yüksek Lisans yapmış veya yapmakta olmak.

Sağlık Bilimleri YO

Ebelik

Arş. Gör.

1

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde veya Ebelik Bölümünde Yüksek Lisans yapmış veya yapmakta olmak.

Meslek Yüksek Okulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Öğr. Gör.

1

Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi mezunu olup alanın 5 yıl deneyimli olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

Öğr. Gör.

1

Hemşire, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans yapmış olmak, 8 yıl deneyimli olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Öğr. Gör.

1

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Su Altı ve Can Kurtarma İhtisas mezunu olmak, Yüzme 2 kademe ve su altı hokeyi 3. kademe Antrenör Belgesine sahip olmak. Yüksek Lisans mezunu veya Yüksek Lisansta tez aşamasında olmak.​İlan Tarihi : 08.06.2017
İlan Bitiş Tarihi : 23.06.2017                                                         
Ön Değerlendirme Tarihi  : 03.07.2017 
Giriş Sınavı Tarihi : 06.07.2017                                                                         
Sonuç Açıklama Tarihi :11.07.2017           

​Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
 • Yök Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)                          
 • Diploma Örnekleri
 • Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,                
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi                          
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi                         
 • Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi                  
 • 1 Adet Fotoğraf                            

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.                                                                                                              

Başvuru İçin;                                                      

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş gün) olup, Üniversitemiz Yazı İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.      
Adres : T.C. Haliç Üniversitesi – Yazı İşleri Daire Başkanlığı/Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat/ İSTANBUL

Telefon : 0212 924 24 44 – Dahili : 1440 -1441