Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Teslimi Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!
Eklenme Tarihi : 12.01.2017

Tez Teslim Tarihleri:       23.01.2017 - 26.01.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tez Savunma Sınavları:  26.01.2017 - 26.02.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenciler;

- 1 adet spiralli tez,
- Transkript,
- İntihal raporu (danışman onaylı)

ve tez sunuş formlarını, Danışmanlarına, Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanlıklarına onaylatarak, yukarda belirtilen tarihler aralığında Enstitüye tezlerini eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyeler bir öğretim üyesi başka bir üniversiteden, bir öğretim üyesi de üniversite içerisinden olmak üzere iki yedek jüri öğretim üyesi mutlaka belirlenmelidir.

Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyeler bir öğretim üyesi başka bir üniversiteden, bir öğretim üyesi de üniversite içerisinden olmak üzere iki yedek jüri öğretim üyesi mutlaka belirlenmelidir.