Duyurular
Proje Duyurusu
Eklenme Tarihi : 22.07.2016

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

2016 yılı III. Dönemi kapsamında T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından ilan edilen aşağıda belirtilen başlıklardaki programlar,   1 Ağustos 2016 - 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında proje  başvuruları almaya başlayacaktır.

Üniversitemizde;

  • İlgili konularda çalışmaları bulunan,
  • Sivil toplum çalışmaları ve kültürel çalışmalar nezdinden güçlendirici çalışmalarda bulunan,
  • Tarihi, kültürel miras ve toplumsal alanlarda yürütülecek faaliyetler ve iş birliği çalışmaları yürüten,
  • Kültürel ve sanatsal alanlarda gerçekleştirilecek ortak programlar doğrultusunda fikir sunabilen,
  • Tarih, kültür, toplum, ekonomi vb. alanlara dair yürütülen/ yürütülecek bilimsel çalışmaları bulunan,
  • Profesyoneller arası işbirliği alanlarının geliştirilmesi hususunda katkı sağlayabilecek

 

Öğretim üyelerimizin ilgili dönemde başvurularının yapılması amacıyla Haliç Üniversitesi İş Geliştirme/Proje Ofisi ile erken dönemde irtibata geçerek program hakkında bilgi verilmesi, yürütülecek çalışmaların rehber öncelikleri doğrultusunda belirlenmesi, gerekli resmi evraklar hususunda ön bilgilendirme yapılması için irtibata geçilmesi önem arz etmektedir.

**Programa dair daha detaylı bilgi almak isteyen öğretim üyelerimiz stratejiisgelistirme@halic.edu.tr adresinden bilgi taleplerini iletebilirler.

2016 Kosova yılı Programı: Türkiye ile Kosova arasındaki siyasal, tarihsel, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirmesi ve yeni işbirliği alanlarının tesis edilmesi amacına yönelik projeler için Türkiye ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlardan hibe başvuruları kabul etmektedir.

Bölgesel Araştırmalar Destek Programı: Soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı ülkelerdeki sosyo ekonomik yapı, eğitim, medya, sivil toplum çalışmaları gibi alanlarda nitelikli araştırmaların teşvik edilmesi ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan referans niteliğindeki çalışmaların geliştirilmesi amacına yönelik projeler için Türkiye ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlardan hibe başvuruları kabul etmektedir.

Kültürel Envanter Destek Programı: Tarihi, kültürel ve sanatsal miras ve değerlerin tespit edilmesi, kayıt altına alınması, yayımlanması yoluyla ülkeler arasındaki ortak kültür ve tarihe ilişkin toplumsal belleğin güçlendirilmesi amacına yönelik projeler için Türkiye ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlardan hibe başvuruları kabul etmektedir.

Çift Dilli Eğitimi Destek Programı: Yurtdışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin hem ülke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla çift dilli eğitimin teşvik edilmesi, bu alana yönelik eğitimcilerin yetiştirilmesi, materyal ve müfredat geliştirilmesi ve gençlerimizin anadillerini öğrenmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim ve Akademik Destek Programı: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okul eğitimlerine destek olunması, ailelere rehberlik sağlanması, yükseköğretime devam eden öğrencilerin akademik gelişiminin teşvik edilmesi ve mesleki hayata geçişe yönelik çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye- KKTC Programı: Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumu ve KKTC’deki uluslararası öğrenciler arasındaki karşılıklı hareketliliğin artırılması; sosyal, kültürel ve akademik alanlarda ortak çalışmaların teşvik edilmesi ve tarihsel ve kültürel ilişkiler ile ortak değerlerin güçlendirilerek sürdürülmesi amaçlanmaktadır.