Duyurular
Mimarlık Fakültesi, Diploma Projesi Hakkında
Eklenme Tarihi : 06.06.2017

Diploma Projesi Final Jürisi Teslim Şartları

Diploma Projesi Final Jürisi 8 Haziran 2017 Perşembe Günü A101 Nolu Sınıfta

Saat 09:00 Da Başlayacaktır.

09:30 Dan Sonra Teslim Kabul Edilmeyecektir.

Projeler Serbest Bir Kâğıt Formatında Sunulacak Ancak Kendi Paftalarınızın Hepsi Aynı Boyutta Olacaktır.

Her Paftada Konu, Ad Soyad Bilgileri Bulunacaktır.

Her Çizimin Adı ( Örnek: Zemin Kat Planı Ölçek:1/500) Bulunduğu Paftaya Mutlaka Yazılacaktır.

Tüm Proje Ayrıca A3 Formatında Taranmış Ve Dosyalanmış Olarak Mutlaka Teslim Edilecektir.

Yapılan Tüm Çalışmalar Ayrıca Elektronik Ortamda Taranmış Ve Jpg, Png Gibi Resim Formatında Cd Ye Kaydedilmiş Olarak Teslim Edilecektir.

Jüri Esnasındaki Sunum, Öğrencinin Hazırlayacağı Mimari Proje Raporunun Özet Kısmının Öğrenci Tarafından Okunması Şeklinde Yapılacaktır.

Mimari Proje Raporu, Baskı Alınmış Olarak Ve Kitapçık Dosya Niteliğinde Teslim Edilecektir. Mimari Proje Raporu Özet Kısmı 200 Kelimeyi Geçmeyecek Şekilde Yazılacaktır.

Mimari Proje Raporu İçeriği:

Başlık Ve Kapak Sayfası

Özet Sunumda Anlatılacak Kısım

Giriş

Amaç

Hedefler

Sorunlar Ve Çözümleri

Fikir Ve Mimari Yaklaşımlar

Sonuç

 

Diploma Projesinin Zamanında Ve Eksiksiz Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

Zamanında Teslim Edilmeyen Ya Da Eksik Teslim Edilen Projeler Değerlendirmeye Alınmayacak Ve Öğrenci Jüriye Çıkma Hakkını Kaybedecektir.

İstenenler

  1. 1/500 Ölçekli Vaziyet Planı.(Tüm Proje İşlenmiş Olarak.)
  2. 1/500 Ölçekli Zemin Kat Planı.(Tüm Projenin Zemin Kat Kullanımını Anlatan, Mevcut Ve Yeni Binaların Kapı Boşluklarının Belirtildiği, İç Ve Dış Kullanımların Algılandığı, Yeni Ve Mevcut Binalar Arasındaki Ayrımın Da Sunulduğu Kat Planı. Metro Köprüsünün İz Olarak Yer Almasına Dikkat Edilecektir.
  3. 1/500 Ölçekli Kesitler (Projeyi Anlatan Uygun Yerlerden En Az Altı Adet Denize Dik Kesitler Bir Paftada Ya Da Plan Paftası İle Birlikte Sunulabilir. Kesitin Geçtiği Mekânlar Mevcut Ya Da Yeni Ayrımı Da Belirtilerek Ne Şekilde Kullanıldıkları Yazılacaktır.)
  4. 1/500 Ölçekli En Az İki Adet Kıyıya Paralel Görünüş. Birinci Görünüş Denizden Kıyıya, İkinci Görünüş Caddeden Proje Yönünde Çizilecektir.(Dış Kontür Ya Da 3boyutlu Modelden Alınmış Görünüşler Şeklinde Olanlar Kabul Edilmeyecek Eksik Pafta İşlemi Yapılacaktır.)
  5. Metro Köprüsünden Bakış Ve Galata Köprüsünden Bakışı İçeren En Az İki Perspektif.
  6. 1/50 Sahil Kullanımını Açıklayan Denize Dik Kısmi Kesit Detayı Paftası
  7. Fikir Paftası: Ana Fikri Açıklayan Sorunlara Getirdiğiniz Çözümü Ve Projenin Ana Fikrini Çarpıcı Nitelikte Vurgulayan Başlık Paftası.10metre Uzaklıktan Algılanabilecek Unsurlarla Uzun Cümleler İçermeyen Grafik Ve Görsel Anlatım Ağırlıklı Olacaktır. Fotoblok Baskısı İstenmemektedir.
  8. Maket: Projenizin 1/1000 Ölçekli Maketi Mevcut Koruduğunuz Doku İle Yeni Tasarımlarınızın Ayrımının Yapılabildiği Sahil Ve Rekreasyon Alanlarındaki Tasarımlarınızı Da Mümkün Olduğunca Gösteren Maket.
  9. 1/100 Ölçekli, Korunan Binalardan Biri İle Yeni Tasarladığınız Bir Binanın Yanyana Cephe Çizimi

Diploma Projesi Değerlendirme Kriterleri

Mimari Projeler Aşağıda Sıralanan Genel Ölçütlere Göre Jüri Tarafından Değerlendirilecektir.

Anafikir Ve Konuya Mimari Yaklaşım

Verilen Kavramlar İle Tasarım Arasındaki İlişkileri Kurmadaki Yaratıcılık

Proje Genelinde, Bu Fikir Ya Da Mimari Yaklaşımı Tasarıma Yansıtabilmek

Mevcut Çevrenin Fiziksel Bileşenlerinin Analiz Ve Sentez Sonuçlarının Tasarıma Aktarılması

Bölgenin Sorunlarını Doğru Tesbit Etmiş Olmak

Bu Sorunlara Mimari Çözümler Önermiş Olmak

Mevcut Çevrenin Sosyal Ve Kültürel Bileşenlerinin Analiz Ve Sentez Sonuçlarının Tasarıma Aktarılması

İşlevsel Kurgu – Mekân Organizasyonu

Kütle Anlayışı, Mimari Ölçek Ve Kompozisyon

Çalışmanın Kentsel Bağlamda Ele Alınması

Çizim Kalitesi

Teknik Resim Çizim Kurallarına Uygunluk

Çalışmanın Sunumu İçin Gerekli Ölçeklerde Çizimlerin Yeterliliği

Pafta Düzeni

Paftalar Arası Düzen

Üç Boyutlu İfadelerin Yeterliliği

Yazılı Açıklamaların Yeterliliği

Gerekli Ölçeklerde Maket Sunumu

Maket Kalitesi

Öğrencinin Süreç Performansı

Sentez Becerisi (Konu İle İlgili Yeni Öngörülerde Bulunabilme, Senaryo Oluşturma Senaryo / Mekansal Kurgu İlişkisi)

İletişim Becerileri (Tasarım Problemini Farklı Yönleriyle Tarifleme, Öngörülen Senaryonun Mimari Tasarıma Aktarılması Ve Yeterince İfade Edilmesi

Çalışma Disiplini Oluşturma Becerisi


Diploma Projesi 2. Ara Jüri Değerlendirme Raporu

Diploma Projesinin Tesliminde İstenen Paftaların Eksik Teslim Edildiği Görülmüştür.

Sunulan Çizimlerin Birçoğunun Mimari Sunum Ve Anlatım Tekniğine Uygun Olmadığı Gözlenmiştir.

Çözümlenmesi İstenen Bölge İle İlgili Bir Tasarım Fikri Ya Da Mimari Yaklaşım Sunumlarda Ve Ara Jürilerde Belirtilmesine Rağmen Eksik Ya Da Yetersizdir.

Hayretle Gözlenen Bir Konu Da, Bir Önceki Jüride Olumlu Bulunan Fikri Ve Mimari Yaklaşımı Olan Öğrencilerin Bu Fikir Ve Yaklaşımlarını Terk Etmeleri Ya Da Önemini Anlamayarak Üzerinde Vurgu Yapmamalarıdır.

Rekreasyon Alanlarında Yapılan Tasarımlarda Mekân Tasarımları Ve Donatı Elemanları Kullanım Biçimleri Ve Tasarımları Yetersiz Bulunmuştur.

Kentsel Mekân Tasarımı Konusunda Yeterli Araştırma Yapmadan Ve Birikim Edinilmeden Yapılmış Tasarlama Girişimleri Görülmüştür.

Projelerin Sunumunda Mimari Sunum İlkelerine Uyulmadığı Gözlemlenmiştir.

Bölgenin Sorunları Analitik Olarak Tesbit Edilip Bu Sorunlara Mimari Çözümler Geliştirilmemiştir.

Mimari Sunum Projenin Arkasındaki Fikri Anlatacak Şekilde Yapılmalıdır.

Dolayısı İle Bu Dokuya Uygun Biçim Ve Kütleler Boşluk Ve Doluluklar Tasarıma Yansımamıştır.

Diploma Projesi, Öğretim Hayatınız Boyunca Öğrendiklerinizi Ve Deneyimlerinizi Aktaracağınız Bir Projedir.

Yapılan Maketler, Hâlihazırı Anlatan Kütle Maketleri Olmanın Ötesine Geçememiştir. Tasarımı Anlatan Maketler Yapılmamıştır Ya Da Hâlihazır Maketlere Yeni Tasarımlar Eklenmemiştir.