Duyurular
Haliç Üniversitesi Geçici Mütevelli Heyetinin 13.05.2016 Tarihli Toplantısında Alınan Kararlar
Eklenme Tarihi : 13.05.2016

 

 1. Yükseköğretim Genel Kurulu 12.05.2016 tarihli oturumunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25. maddesinin d fıkrasının 2. bendinde belirtilen "Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması" fiilinin işlenmesi nedeniyle, Haliç Üniversitesinin yönetiminin bu Üniversitenin garantörü olan İstanbul Üniversitesi tarafından geçici olarak devralınarak bir yıl süreyle yürütmesine karar vermiş olup 12.05.2016 tarihinde 85260334-92 sayılı kararı tebliğ edip gerekli işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde süratle yapılmasını talep etmiştir.
   
 2. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 26. maddesi gereği olarak, önlem kararının alındığı tarihte Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, üyeleri ile rektörün görevleri sona ermiştir. Yine aynı maddedeki düzenlemeye göre yönetimi geçici süreyle üstlenen garantör İstanbul Üniversitesinin rektörü Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, İstanbul Üniversitesi Yönetim kurulu da geçici mütevelli heyet sıfatını kazanmıştır.
   
 3. Bu nedenle Haliç Üniversitesi Geçici Mütevelli Heyeti olarak 13.5.2016 tarihinde Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü A Blok 5. Katta toplanmış olup ekteki tutanak ve ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek;

 

 • Genel kurul kararı verilir verilmez Haliç Üniversitesi Rektörünün görevi sona ermiş olduğundan, Haliç Üniversitesine yeni bir rektör atanıncaya kadar bu görevi, Prof. Dr. Abdurahman Eren’in vekâleten ve geçici olarak görevlendirilip YÖK’e bildirilmesine,
 • Kanun gereği olarak İstanbul Üniversitesi Rektörü Haliç Üniversitesi Geçici Mütevelli Heyet Başkanı görevini üstlenmiş olup, kanunen zorunlu işlemleri yapmak üzere Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsüne gelip üniversitenin eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için üniversitenin genel sekreterine talimatlar vermesine rağmen YÖK Genel kurul kararını tanımadığını beyan ederek talimatları yerine getirmemesi nedeniyle,  yasal hak ve yükümlülükleri bakımından kanuni gerekler saklı kalmak koşulu ile sözleşmesinin feshine,
 • Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ve idari işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından Av. İbrahim Yeter ile Haliç Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini üstlenmesi için sözleşme yapılmasına,
 • Öğrenci, öğretim elemanları ve çalışanlarının hak kaybına uğramamaları için ve ayrıca üniversitenin ekonomik bakımdan zarar görmemesi için, Haliç Üniversitesi bünyesindeki tüm kampüs ve binalardaki mal varlığının güvenceye alınması bakımından gerekli görülen her tedbirin alınması ve başta bankalar olmak üzere ilgili tüm kuruluşlara yazı ile bildirilmesine,

karar verilmiştir.