Duyurular
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu 2. Ve 3. Sınav Sonuçları için tıklayınız.
Eklenme Tarihi : 08.08.2016

Kazanan adaylarımız 10.08.2016 Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabilirler. Bu tarihe kadar gelmeyen adayların yerine 11-12 Ağustos 2016 yedek adaylar kayıt için davet edilecektir.

Kayıt Adresi: Sütlüce Mah. İmrahor Sok. No: 86 Beyoğlu / İstanbul

Kayıt İçin İstenen Belgeler

 1. Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz ederek)
 2. ÖSYM sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)
 3. Lise diploması aslı ve fotokopisi (veya geçici mezuniyet belgesi aslı)
 4. Askerlik Durum Belgesi (1996 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için)
 5. 6 Adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 ebadında, son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.)
 6. Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak: Lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.
 7. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyük elçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi.

Not: Eksik evrak ile kesinlikle kayıt alınmayacaktır.

​Üniversitemize teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasını ileride ihtiyacınız olabileceği için kendinizde saklamanızı öneriyoruz. Kaydınızın tamamlanmış olması için istenen tüm kayıt belgelerini teslim etmiş olmanız ve ücret ödemenizi yapmış olmanız gerekmektedir.

Kayıt İle İlgili Önemli Bilgiler

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları veya vekil (Vekâletnamenin Noterlikçe düzenlenmiş olması gerekmektedir.) tayin ettiği kişilerin bizzat başvurmaları gerekmektedir.
 2. Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
 3. Eksik evrak ile kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Öğrenim Ücretleri ve Ödemeler

Üniversiteye kayıt yaptırmak ve dönem başlarında kayıt yenilemek için öğrencilerin bursluluk durumlarına göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini Üniversite tarafından ilan edilen süreler içinde ödemeleri şarttır. Eğitim öğretim ücretleri için; http://www.halic.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/ogrenim-ucretleri