Duyurular
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvurular Devam Ediyor.
Eklenme Tarihi : 21.08.2017

T.C.
 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ ALINACAKTIR

Program Adı

 

Başvuruda Aranacak Şartlar

Tezli

Tezsiz

İşletme

27

34

-Lisans derecesi almış olmak.

-Tezli program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

-Tezsiz programlarda ALES koşulu aranmaz.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

25

25

Grafik Tasarım

11

15

-Lisans derecesi almış olmak.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

-Grafik Tasarımı ve Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri için, Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.

-Tezli ve Tezsiz öğrenciler için Ales koşulu aranmaz.

-Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

Tekstil ve Moda Tasarımı

13

20

Türk Musikisi

1

13

-Lisans derecesi almış olmak.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

-Türk Musikisi Bölümü yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. CV dosyası ve bir performans hazırlanması gerekmektedir.

-Tezli ve Tezsiz öğrenciler için Ales koşulu aranmaz.

-Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

Tiyatro

7

11

İşletme Doktora

19

-Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

-ALES EA puan türünden en az 55 puan almış olmak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 55 puan almış olmak ve ALES ve DİL puanı için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

-Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puanı ve Yabancı Dil Puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

Tük Musikisi Sanatta Yeterlik

8

- Müzikle ilgili lisans ve/veya yüksek lisans derecesi almış olan yüksek lisans mezunu adaylar kabul edilir.

- YDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

- CV dosyası ve bir performans hazırlanması gerekmektedir.

- Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok P'sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik

10

-Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

-YDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

- Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

- Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

1) Özel Öğrenci statüsündeki öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok %50' sine karşılık gelen
sayıda derse kayıt yaptırabilirler.
2) Doktora eğitimi için istenen tezli yüksek lisans mezunu olma şartı, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans
programlarına kayıtlı olan adayları kapsamaz.

Adaylarının mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu olan belgeler;

Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapan adaylar için;
• Lisans mezuniyet belgesi ve transkript
• ALES sonuç belgesi (tezli öğrenciler için)
• 6 adet fotoğraf
• Askerlik durum belgesi
• Kimlik fotokopisi
• İnternet ön başvuru belgesi

Doktora Programlarına Başvuru yapan adaylar için;
• Yüksek Lisans mezuniyet belgesi ve transkript
• Lisans mezuniyet belgesi ve Transkript
• Yabancı dil sonuç belgesi
• ALES sonuç belgesi
• 6 adet fotoğraf
• Askerlik durum belgesi
• Kimlik fotokopisi
• İnternet ön başvuru belgesi

Not: Bu belgeler, mülakat günü ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir. Başvuru esnasında belgelerin fotokopileri yeterlidir. Kesin kayıtta ise onaylı suretlerinin Enstitüye getirilmesi gerekmektedir.

 

 

Son Başvuru

8 Eylül  2017 tarihine kadar;  http://obs.halic.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacaktır.

Mülakat ve Değerlendirme Tarihi

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Sütlüce Yerleşkesi

Listelerin ilan edilmesi

15 Eylül 2017

Mülakat ve Değerlendirme Yeri   

Türk Musikisi ve Tiyatro Anasanat Dalları Şişhane Yerleşkesi

Diğer Tüm Bölümler Sütlüce Yerleşkesi


 

Kesin Kayıt

18-20 Eylül 2017

Kayıt yenileme ve Ders seçimi

21 - 22 Eylül 2017