Duyurular
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Sınavla Yüksek Lisans Öğrencileri Alınacaktır.
Eklenme Tarihi : 07.07.2017

T.C.
 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ ALINACAKTIR

Program Adı

 

Başvuruda Aranacak Şartlar

Tezli

Tezsiz

İşletme

15

15

-Lisans derecesi almış olmak.

-Tezli program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

-Tezsiz programlarda ALES koşulu aranmaz.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

10

10

Uygulamalı Psikoloji

15

-

-Psikoloji bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmak.

-Tezli programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

-Bilimsel yazılı sınav ve mülakat yapılacaktır.

-Niyet mektubu getirilmesi zorunludur.

Klinik Psikoloji

15

-

-Psikoloji bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmak.

-Tezli programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

-Bilimsel yazılı sınav ve mülakat yapılacaktır.

-Niyet mektubu getirilmesi zorunludur.

Grafik Tasarım

10

10

-Lisans derecesi almış olmak.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

-Grafik Tasarımı ve Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri için, Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.

-Tezli ve Tezsiz öğrenciler için Ales koşulu aranmaz.

-Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

Tekstil ve Moda Tasarımı

15

15

Türk Musikisi

15

15

-Lisans derecesi almış olmak.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

-Türk Musikisi Bölümü yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. CV dosyası ve bir performans hazırlanması gerekmektedir.

-Tezli ve Tezsiz öğrenciler için Ales koşulu aranmaz.

-Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

Tiyatro

10

20

İşletme Doktora

10

-Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

-ALES EA puan türünden en az 55 puan almış olmak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 55 puan almış olmak ve ALES ve DİL puanı için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

-Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puanı ve Yabancı Dil Puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

Tük Musikisi Sanatta Yeterlik

5

- Müzikle ilgili lisans ve/veya yüksek lisans derecesi almış olan yüksek lisans mezunu adaylar kabul edilir.

- YDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

- CV dosyası ve bir performans hazırlanması gerekmektedir.

- Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok P'sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik

10

-Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

-YDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

- Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının P’sini aşamaz.

- Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.

1-Yatay Geçiş Kontenjanı; Yukardaki kontenjanlar dışında her program için 2 kişidir.

2-Doktora eğitimi için istenen tezli yüksek lisans mezunu olma şartı, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayları kapsamaz.

3-Özel Öğrenci statüsündeki öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok P' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

4-Adayların mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu belgeler,

Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapan adaylar için;

 • Lisans mezuniyet belgesi ve transkript
 • Ales sonuç belgesi (tezli öğrenciler için)
 • 6 adet fotoğraf
 • Askerlik durum belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • İnternet ön başvuru belgesi

Doktora Programlarına Başvuru yapan adaylar için;

 • Yüksek Lisans mezuniyet belgesi ve transkript
 • Lisans mezuniyet belgesi ve Transkript
 • Yabancı dil sonuç belgesi
 • Ales sonuç belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Askerlik durum belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • İnternet ön başvuru belgesi

Mülakat Günü İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına Belgelerin Fotokopileri Teslim Edilecektir.
Kesin Kayıtta İse Enstitüye Onaylı Suretlerinin Getirilmesi Gerekir.

14 Ağustos 2017 : Son Başvuru http://obs.halic.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacaktır.

15 Ağustos 2017 : Listelerin hazırlanması ve Duyurulması

16 Ağustos 2017 : Mülakat
Mülakat ve Değerlendirme Yeri: Türk Musikisi ve Tiyatro Anasanat Dalları Şişhane Yerleşkesi Diğer Tüm Bölümler Sütlüce Yerleşkesi
18 Ağustos 2017 : Listelerin ilan edilmesi
21-22-23 Ağustos 2017:  Kesin Kayıt
24 Ağustos 2017 : Yedek Listelerin Duyurulması
25 Ağustos 2017 : Yedek Listedeki Adayların Kayıtları
18 - 22 Eylül 2017 Kayıt yenileme ve Ders seçimi yapılacaktır.