Duyurular
2016-2017 Güz dönemi ÇAP/YANDAL başvuruları hakkında!
Eklenme Tarihi : 19.09.2016

Çift Anadal Başvuru Formu için tıklayınız.

YANDAL Başvuru Formu için tıklayınız.

2016-2017 Güz dönemi ÇAP/YANDAL başvuruları 20-21 Eylül 2016 tarihlerinde başvurulan programlara göre ilgili fakülteye yapılacaktır.

 Çift Anadal Başvuru Koşulları

  • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
  • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.72 ( 100 üzerinden 70 ) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
  • Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
  • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. (100 üzerinden 60)
  • Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50 kadar düşebilir. (100 üzerinden 65)
  • Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65'in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 Yandal Başvuru Koşulları

  • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
  • Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 ( 100 üzerinden 65 ) olması gerekir.
  • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

 Başvurmak istediğiniz programlara göre ilgili mail adresleri aşağıdaki gibidir.

 Fen Edebiyat Fakültesi                       / Fatma Odabaş          fatmaodabas@halicuni.onmicrosoft.com

İşletme Fakültesi                                / Fatma Palacı            fatmapalaci@halic.edu.tr

Mühendislik Fakültesi                         / Sevcan Kılıç             sevcankilic@halic.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi                    / Handan Gezer          handangezer@halic.edu.tr

Mimarlık Fakültesi                            / Serpil Polat               serpilpolat@halic.edu.tr

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu              / Tuğba Erez               tugbaerez@halic.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   / Ayşe  Erkartal           ayseerkartal@halic.edu.tr

Hemşirelik Yüksekokulu                    / Nurcan Ay                nurcanay@halic.edu.tr

Konservatuar                                    / Gülseren Demirel      gulserendemirel@halic.edu.tr