Duyurular
2016-2017 Güz Dönemi Ara Sınav Kuralları
Eklenme Tarihi : 24.11.2016

Sevgili Öğrencilerimiz,

2016-2017 Güz Dönemi ara sınav kurallarını bilgilerinize sunar, sınavlarınızda başarılar dileriz.

KURALLAR

 • Sınav süresince öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve gözetmen istediğinde kartlarını göstermek zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartları gelmemiş olan öğrenciler geçerli bir kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)  sunmak zorundadırlar. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini belirleme imkânı da olmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptir.
 • Sınav başlangıcında sınav kağıdına ismini yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav süresince, her ne sebeple olursa olsun diğer öğrencilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Öğrencilerin birbirleriyle kalem, silgi, mendil vb. materyalleri paylaşmaları, bu materyalleri ortak kullanmaları yasaktır.
 • İlgili ders sorumlusunun izin verdiği durumlar dışında her türlü ders notu, kitap vb. materyaller ulaşılamayacak bir yerde ve kapalı şekilde tutulmalıdır.
 • Sınav gözetmenleri kopya çekenleri ya da verenleri uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrencilere aittir. Kopya çeken, çekme girişiminde bulunan ve sınav düzenini bozacak şekilde hareket eden öğrencilere, Haliç Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği II. Bölüm Disiplin Cezaları ve Suçları Madde 9 ve 10 hükümleri uygulanacaktır. Bu ve benzeri disiplin cezaları, öğrencilerin sicillerine de işlenmektedir.
 • Sınav sırasında, öğrenciler, gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav gözetmenleri öğrencinin yerini değiştirebilir.
 • Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakikadan önce hiçbir öğrenci salonu terk edemez, ilk 15 dakikadan sonra da hiçbir öğrenci salona alınamaz.
 • Cep telefonları sınav süresi boyunca kapalı konumda olacaktır. Kapalı konumda dahi olsa cep telefonlarının sıranın üstünde bulunması yasaktır. Cep telefonları ve akıllı saatlerin sınav esnasında her türlü kullanılması durumunda, öğrenci hakkında tutanak tutulacak ve kopya muamelesi görecektir. Gözetmenler gerekli gördükleri durumlarda akıllı saatleri ve cep telefonlarını toplayabilirler. Bu cihazları yanlarında çalışır vaziyette bulundurduğu tespit edilen öğrenciler kopya çekmiş muamelesi göreceklerdir.
 • Sıra üzerinde veya duvarlardaki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki dokümanlardan sırada oturan öğrenci sorumludur.
 • Sınav esnasında sıraların üstünde mont, palto, hırka, çanta, cüzdan, kalem kutusu, ders notu, vb. hiçbir eşya bulundurulmayacaktır. Bu eşyalar pencere kenarlarına veya askılık vb. yerlere sınav başlamadan önce bırakılacaktır.
 • Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
 • Sınav sırasında öğrenciler, sınav gözetmenlerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavda görevli öğretim elemanlarının uyarılarını ve ikazlarını dikkate almayan, sınav düzenini bozan öğrenciler hakkında bireysel sınav iptal tutanağı tutulacaktır ve disiplin işlemi uygulanacaktır.