12.02.2018 tarihinde YÖK Akademik, Web sayfasında ilan edilen Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları
Eklenme Tarihi : 02.03.2018

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan Ön Değerlendirme Sonucunda Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilmiştir.