Etik Kurul

ADAY ÖĞRENCİ

Etik Kurul Üyeleri

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

GİRİŞİMSEL OLMAYAN  KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÜYELERİ

1

Prof. Dr.  Güneş YAVUZER (Başkan)

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

2

Prof. Dr. Filiz AÇKURT

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

3

Prof. Dr. Burcu IRMAK YAZICIOĞLU

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

4

Doç. Dr. İlhan ODABAŞ

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu                   

5

Dr. Öğr. Üye.  Leman KUTLU

(Yürütücü Sekreter)

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Ebelik Bölümü

6

Dr. Öğr. Üye.  Atilla TEKİN

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

7

Dr. Öğr. Üye. Nevra ALKANLI

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyofizik Anabilim Dalı

8

Dr. Öğr. Üye. Berrak VARHAN

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

9

Dr. Öğr. Üye. Maral TÖRENLİ ÇAKIROĞLU

Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü