Türk Musikisi
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Müzik; duygu, düşünce ve izlenimleri, belirli bir güzellik anlayışına göre seslerle işleyip anlatan estetik..