Akademik Kadro
Bölüm/Ana Bilim Dalı :
Lütfen Seçiniz
Akademik Kadro

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK KADROSU  (TAM ZAMANLI - YÖKSİS)

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Ahmet Feridun VURAL Profesör Temel Tıp Bilimleri Anatomi AD.
Kemal ALTAŞ Profesör Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Faruk ALKAN Profesör Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji
Tayyip ÇALIŞLAR Profesör Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik AD.
Hatice YORULMAZ Doçent Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji AD.
Fatma Hayat ERDİL Yrd. Doç. Temel Tıp Bilimleri Anatomi AD.
Nevra ALKANLI Yrd. Doç. Temel Tıp Bilimleri Biyofizik AD.
Alev BAKIR Yrd. Doç. Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD.
Müjdat AYTEKİN Yrd. Doç. Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya
Remin AKÇAY TAN Yrd. Doç. Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji AD.
Fulya DAL Arş. Gör. Temel Tıp Bilimleri Biyofizik AD.
Sema ATIŞ Arş. Gör. Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD.
Kübra Çiğdem PEKKOÇ Arş. Gör. Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji AD.
Hülya AKSAN Arş. Gör. Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya AD.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Zerrin MEDENİ Profesör Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.
Elmas ORAK Profesör Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları AD.
Pınar SEYMEN Doçent Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları AD.
Ahmet ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.
Sedat ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları AD.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Ganime Feriha ÖZ Profesör Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji AD.
Gülçin BAŞDEMİR Profesör Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji AD.
Deniz BALSAK Yrd. Doç. Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hst. ve Doğum AD.
Mücteba GÜNDÜZ Yrd. Doç. Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi AD.