Müfredat

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı İtibarıyla)

  1. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
BİM 115  Programlamaya Giriş 4 2+0+2 Zorunlu
FİZ 101  Fizik I 6 3+0+2 Zorunlu
İNG 101  İngilizce I 3 3+0+0 Zorunlu
KİM 107  Kimya 3 2+0+0 Zorunlu
MAT 111  Matematik I 6 5+0+0 Zorunlu
TDB 101  Türk Dili I 2 2+0+0 Zorunlu
MAK 101  Makine Mühendisliğine Giriş 3 2+0+0 Zorunlu
MAK 103  Mühendislik Çizimi 3 2+1+0 Zorunlu
TOPLAM  30    

 


 1.Yarıyıl

 

Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
FİZ 102 Fizik II 6 3+0+2 Zorunlu
İNG 102 İngilizce II 3 3+0+0 Zorunlu
MAT 112 Matematik II 6 5+0+0 Zorunlu
MAT 113 Lineer Cebir 4 3+0+0 Zorunlu
TDB 102 Türk Dili II 2 2+0+0 Zorunlu
MAK 102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 5 2+2+0 Zorunlu
MAK 104 Statik 4 3+0+0 Zorunlu
TOPLAM 30    

               

  1. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I 2 2+0+0 Zorunlu
MAT 215 Diferansiyel Denklemler 6 5+0+0 Zorunlu
MAK 201 Malzeme Bilimi 5 4+0+0 Zorunlu
MAK 203 Mukavemet I 4 3+0+0 Zorunlu
MAK 205 Termodinamik I 5 3+0+0 Zorunlu
MAK 207 Dinamik 4 3+0+0 Zorunlu
MAK 209 Elektrik ve Elektroniğin Temelleri 4 3+0+0 Zorunlu
TOPLAM  30    

 

  1. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 2 2+0+0 Zorunlu
MAK 202 Malzeme Muayenesi 3 2+0+0 Zorunlu
MAK 204 Mukavemet II 4 3+0+0 Zorunlu
MAK 206 Termodinamik II 4 3+0+0 Zorunlu
MAK 208 Akışkanlar Mekaniği 5 4+0+0 Zorunlu
MAK 210 Sayısal Yöntemler 4 3+0+0 Zorunlu
XXX Alan Seçmeli I  4 3+0+0     Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli I 4 3+0+0     Seçmeli
TOPLAM  30    

   

  1. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
MAK 301 Üretim Yöntemleri 5 4+0+0 Zorunlu
MAK 303 Makine Elemanları I 4 4+0+0 Zorunlu
MAK 305 Sistem Dinamiği ve Kontrol 4 3+0+0 Zorunlu
MAK 307 Mekanik Titreşimler 4 3+0+0 Zorunlu
MAK 309 Isı Transferi 4 4+0+0 Zorunlu
MAK 311 Üretim Stajı 0 0+0+0 Zorunlu
XXX Alan Seçmeli II 5 3+0+0 Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli II 4 3+0+0 Seçmeli
TOPLAM  30    

 

  1. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
MAK 302  Makine Teorisi 4 3+0+0 Zorunlu
MAK 304  Makine Elemanları II 4 4+0+0 Zorunlu
MAK 306  Ölçme ve Değerlendirme 4 3+0+0 Zorunlu
MAK 308  İçten Yanmalı Motorlar 4 3+0+0 Zorunlu
XXX  Alan Seçmeli III 5 3+0+0 Seçmeli
XXX  Alan Seçmeli IV 5 3+0+0 Seçmeli
XXX  Alan Dışı Seçmeli III 4 3+0+0 Seçmeli
TOPLAM  30    

 

  1. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
MAK 401  Makine Laboratuvarı I 3 1+0+2 Zorunlu
MAK 403  Bitirme Projesi I 4 0+2+0 Zorunlu
MAK 405  Makine Tasarım Projesi 5 0+2+0 Zorunlu
MAK 407  Mühendislik Stajı 0 0+0+0 Zorunlu
XXX  Alan Seçmeli V 5 3+0+0 Seçmeli
XXX  Alan Seçmeli VI 5 3+0+0 Seçmeli
XXX  Alan Seçmeli VII 5 3+0+0 Seçmeli
XXX  Alan Dışı Seçmeli IV 3 3+0+0 Seçmeli
TOPLAM  30    

 

  1. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
MAK 402  Makine Laboratuvar II 3 1+0+2 Zorunlu
MAK 404  Bitirme Projesi II 8 0+2+0 Zorunlu
XXX  Alan Seçmeli VIII 5 3+0+0 Seçmeli
XXX  Alan Seçmeli IX 5 3+0+0 Seçmeli
XXX  Alan Seçmeli X 5 3+0+0 Seçmeli
XXX  Alan Dışı Seçmeli V 4 3+0+0 Seçmeli
TOPLAM  30    

     

ALAN SEÇMELİ DERSLER I

Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
ING 321 Mesleki İngilizce I 4 3+0+0 Seçmeli

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X

Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
MAK 312 Malzemelerin Mekanik Davranışları 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 313 Transport Tekniği 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 314 Mekanizma Tekniği 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 315 Kırılma Mekaniğine Giriş 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 316 Mekatronik Sistemler 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 317 Robot Teknolojileri 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 318 Robot Mekaniği 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 319 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 320 Biyomekaniğe Giriş 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 321 Yakıtlar ve Yanma 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 322 Buhar Kazanları 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 323 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 324 Isıtma ve Havalandırma Esasları 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 325 Motor Dinamiği 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 326 Motor Konstrüksiyonu 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 327 Taşıt Tekniği 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 408 Malzeme Seçimi 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 409 Yatak Teknolojisi 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 410 Bilgisayar Destekli Tasarım 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 411 Bilgisayar Destekli İmalat 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 412 Sonlu Elemanlar Analizi 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 413 Endüstriyel Robotlar 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 414 Kontrol Sistem Tasarımı 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 415 Bina Otomasyonu 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 416 Mühendislik Sistem Tasarımı 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 417 Isıl Sistem Tasarımı 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 418 Gaz Türbinleri 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 419 Enerji Santralleri 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 420 Nükleer Enerji Tesisleri 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 421 Otomotiv Mühendisliği 5 3+0+0 Seçmeli
MAK 422 Hidrolik Makineler 5 3+0+0 Seçmeli
END 317 Yönetim ve Organizasyon 5 3+0+0 Seçmeli
END 409 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri 5 3+0+0 Seçmeli
END 414 Yapay Zekâ / Uzman Sistemler 5 3+0+0 Seçmeli
END 428 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 5 3+0+0 Seçmeli
BİM 451 Yapay Sinir Ağları 5 3+0+0 Seçmeli
BİM 472 Bulanık Mantık 5 3+0+0 Seçmeli
EEM 445 Endüstriyel Ölçmeler ve Cihazlar 5 3+0+0 Seçmeli
EEM 463 Elektrik Makinaları Dinamiği 5 3+0+0 Seçmeli