Bölüm Hakkında

Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Bölümü, 2010 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne fakültemiz bölümlerinde alan dışı seçmeli dersler ile YÖK onayı ile açılan ve gerek üniversitemiz öğrencilerine gerekse de başka üniversite mezunlarına Öğretmenlik Eğitimi Sertifika Programı çerçevesinde dersler vermektedir. Fakültemiz öğrencilerine verilmekte olan alan dışı seçmeli dersleri alan öğrencilerimiz, bir yandan istedikleri zaman kayıtlanacakları Öğretmenlik Eğitimi Sertifika Programı sürecinde aldıkları bu derslerden muafiyet alarak önemli bir avantaj yakalamakta; diğer yandan, eğitim bilimleri grubu derslerini alan öğrencilerimiz, eğitim hakkında bilimsel bir bilgi birikimi edinerek, gelecek kariyer planlarında kendileri için önemli bir seçenek olarak başka bir avantaj daha elde etmektedirler. Özellikle Özel Öğretim Kurumlarının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte eğitim sektöründe önemli oranda iş bulma fırsatları da yakalayabileceklerdir.

​Bölümümüz, verilmekte olan Öğretmenlik Eğitimi Sertifika Programı’na başvuran ve kabul edilen başka üniversitelerin öğrencilerine ve mezunlarına da kendi öğrencilerimize sunduğumuz kalitede ve içerikte eğitim hizmeti ile fırsatlar sunmaktadır. Gerek öğretmenlik için gerekli bilgi beceri ve yeterlikler ile gerekse de eğitim hizmeti sunumu sonucunda sahip olunacak belge ile söz konusu öğrenciler de önemli avantajlar yakalayacaklardır.

Vizyon
Eğitim Bilimleri Bölümünün öncelikli amacı, eğitim sürecini bilimsel süzgeçten geçirmek ve irdelemek, eğitimin tüm taraflarına bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek vermek, alanda eğitim-öğretim ve danışmanlık hizmetleri sunarak bir yandan eğitim çevresine bir yandan da diğer toplumsal çevrelere ışık tutmaya çalışmaktır.

Misyon
Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim-öğretim, araştırma, bilim üretme ve topluma katkı sağlama görevlerini etkin bir biçimde gerçekleştirmeye çalışırken; öğretmen eğitimi ile bu alandaki bilimsel araştırma ve alan uygulamalarını evrensel standartlarda yürüterek öncelikle ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik değişme ve gelişmesine katkı sağlayacak yüksek niteliklerle donatılmış öğretmen adayları yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Kuruluş Yılı 

2010

Puan Türü

 

Eğitim Dili

Türkçe

Hazırlık

 

Eğitim Süresi

4 Yıl

Yerleşke Bilgisi

Sütlüce Yerleşkesi