Tanıtıcı Bilgiler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programı’nın amacı, öğrencilerini küreselleşen dünya ve işletmecilik koşullarına uygun olarak yetiştirmek ve onların günümüz işletmeciliğine damgasını vuran çok uluslu işletme ve şirketlerde uzman işletmeci, yönetici adayı ve yönetici olarak görev almalarını sağlamaktır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programı öğretimi, teorik bilgileri, güncel ve pratik deneyimlerle birleştirerek öğrencilere aktarabilen çok yönlü, konusunda uzman, nitelikli ve seçkin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Program, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programında yer alması gereken tüm güncel ve temel konuları içermekte, bunların bazılarını zorunlu, bazılarını ise seçmeli dersler olarak yüksek lisans öğrencilerine sunmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programını;

• Lisans eğitimlerini İşletmecilik, İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında tamamlamış olan kişiler,

• Yukarıda sıralanan bilim dalları dışında lisans eğitimini tamamlamış olan, ancak işletmecilik ve özellikle uluslararası işletmecilik ve/veya uluslararası ticaret konularında kendilerini geliştirmek amacında olan kişiler;

• Günümüzün rekabetçi ve küresel işletmecilik koşullarında, bilgi ve deneyimlerini artırmak ve geliştirmek isteyen özel sektör ve kamu sektörü yöneticileri ve uzman işletmeciler;

• Akademik yaşama katılmak ve kariyer yapmak isteyenler seçebilirler.